Mindset – Menestymisen psykologia

Kirjoittaja: Moona Lymi

19 syyskuun, 2021

Lähdeteos: Mindset - Menestymisen psykologia

Lähdeteoksen kirjoittaja: Carol S. Dweck

Teoriapisteet: 2

Kasvun ja muuttumattomuuden asenne

Tämä kirja avasi minulle kaksi aivan uutta käsitettä: kasvun asenne ja muuttumattomuuden asenne. Koko kirja pyörii näiden käsitteiden ympärillä ja kertoo erilaisten urheilu, lastenkasvatus ja työelämän esimerkkien avulla siitä, miten voimme ruokkia toista asennetta ja miten voimme kasvaa yli toisesta. Nään itse itsessäni molempien asenteiden piirteitä, sillä olen saanut molempien asenteiden mukaista kasvatusta kotona. Minulle on aina sanottu, että olen fiksu ja pystyn mihin vain, mutta minulle on aina tehty myös selväksi, että usein onnistuminen vaatii paljon työtä.

Mitä sitten ovat kasvun ja muuttumattomuuden asenteet? Kasvun asenteen omaavat ihmiset uskovat siihen, että jokaista piirrettä ihmisessä voi kehittää. Pystyt siis oppimaan mitä vain, kuhan olet valmis tekemään sen eteen paljon töitä. Kasvun asenteen omaavat ihmiset ovat valmiimpia tekemään ennemmän töitä onnistumisten eteen ja ottavat myös paremmin epäonnistumiset vastaan. Tämä johtuu siitä, ettei epäonnistuminen kerro sinusta niinkään ihmisenä. Se vain tarkoittaa, ette ole nähnyt tarpeeksi vaivaa kehittyäksesi. Muuttumattomuuden asenteen omaavat ihmiset uskovat olevansa tietyn laisia, eivätkä tästä syystä jaksa nähdä vaivaa asioiden muuttamiseksi. Lisäksi epäonnistumiset tuntuvat heistä erityisen pahalta, sillä he uskovat esimerkiksi huonon koe arvosanan olevan suora merkki siitä, että he eivät ole fiksuja. Jos muuttumattomuuden asenteen omaava ihminen ajattelee olevansa tyhmä, hän ei ole valmis tekemään töitä oppiakseen uusia asioita. Dweck kertoo kirjassaan, että ihmiset ovat usein sekotus näitä kahta ajatusmallia, mutta kallistuvat silti yleensä enemmän jonpaan kumpaan suuntaan.

Koen itse omaavani enemmän kasvunasennetta. Dweck antaa kirjan alussa neljä lausetta, joiden avulla pystyy itse määrittämään kallistuuko enemmän kasvun- vai muuttumattomuuden asenteen puolelle.

  1. Oma älykkyyteni on jotain hyvin perustavanlaatuista minussa, enkä pysty itse sitä muuttamaan.
  2. Voin oppia uusia asioita, mutta en voi todella muuttaa sitä, kuinka älykäs olen.
  3. Siitä riippumatta kuinka älykäs olen, voin aina muuttaa sitä.
  4. Voin aina muuttaa omaa älykkyyttäni ratkaisevasti.

Kaksi ensimmäistä lausetta on muuttumattomuuden asenteen piirissä ja kaksi jälkimmäistä kuvaavat kasvun asennetta. Koen itse samaistuvani enemmän kahteen viimeiseen lauseeseen. Uskon itse, että myös kasvun asennetta on mahdollista harjoittaa. Kun olin lukiossa, koin vahvasti olevani huono tietyissä aineissa ja tästä syystä en käyttänyt niiden harjoitteluun aikaa. Esimerkiksi uskoin vahvasti siihen, ettei minulla ollut kielipäätä. Tästä syytä pidättäydyin lukio aikana myös kokeilemasta uusia asioita. Olin löytänyt asiat joissa olin hyvä, joten ajattelin olevani huono muissa asioissa, eivätkä onnistumiseen vaadittavat epäonnistumiset kuulostaneet erityisen houkuttelevalta.

Minulle on aina kotona opetettu, että pystyn mihin vain, jos olen valmis näkemään vaivaa sen eteen. Uskon kuitenkin nyt, että olen omaksunut kasvun asenteen kunnolla vasta tullessani Tiimiakatemialle. Olen täällä alkanut oikein janoamaan uusien asioiden oppimista ja henkistä kasvamista. Olen löytänyt ne asiat joiden eteen haluan oikeasti nähdä vaivaa, mutta olen myös sisäistänyt sen, että voin oikeasti lähteä tekemään mitä vain. 

Asenne Sawakessa

Haluan avata tässä kohtaa hieman ihmisten asennetta Sawakessa, sillä tästä sanasta ja sen tarkoituksesta olemme keskustelleet kahden ensimmäisen kontaktiviikon aikana useampaan kertaan. Sawakessa on tämän vuoden aikana ollut ihmisillä hyvin erilaisia asenteita. Meillä on useampi ihminen, joka teki jo keväällä paljon töitä oman kehittymisen ja unelmaprojektien eteen. Osa teki vain sen, jota jory osasi vaatia. Tänä syksynä olen jo nyt nähnyt ihmisillä muutosta asenteessa. Ihmiset haluavat kehittyä ja viedä Sawakea uudella tasolle. Olemme puhuneet paljon liikettoiminnastamme, sen kasvattamisesta ja siitä, miten selviämme suurimmasta suoritushaasteestamme eli maailmanympärysmatkasta. Olemme puhuneet paljon projekteista ja siitä minkälaisia erilaisia asenteita Sawakesta löytyy projekteja kohtaan. Suurimmalla osalla tiimiläisistämme oli syksyn alussa projekteja liian vähän, mutta silti ei oltu valmiita lähtemään niihin projekteihin mukaan, joita muut tiimiläiset toivat suoraan nenän eteen. Tietysti suurin osa tarjotuista projekteista olivat sellaisia, joissa päämotivaattorina toimi raha, eikä niinkään oppiminen tai mielenkiintoinen projekti. Vaikka ajan voisi tietenkin käyttää paremman ja mielenkiintoisemman projektin parissa, eivät ihmiset etsineet niitä. Joten mielummin jäätiin vain istumaan ja odottamaan inspiraation iskemistä. Kävimme tällaisesta asenteesta tiimin kanssa hyvän keskustelun ja ihmiset lähtevät nyt hieman paremmin projekteihin mukaan. Monet kuitenkin toivoisivat jo sellaista projektia, joka veisi heitä eteenpäin henkilökohtaisessa oppimisessa ja työllistäisi mahdollisesti myös Tiimiakatemian jälkeen. Uskon, että jokaisen meistä on tällainen projekti mahdollista löytää. Joillakin ihmisillä se vaatii enemmän töitä, kuin toisilla ja joillain se vaatii asenteen muutosta kasvun asenteen piiriin.

Haluaisin osata tehdä osuuteni kasvun asenteen levittämiseksi Sawakessa. Aion oppia kehumaan ja antaa palautetta niin, että se tukee kasvun asenteen mukaista ajattelua. En usko, että kukaan on pysyvästi laiska tai tyhmä, mutta en usko myöskään, että kukaan on fiksu näkemättä vaivaa sen eteen. Fiksuus ja älykkyys ovat muutenkin sellaisia termejä, joille on hyvin vaikea vetää minkäänlaista rajaa. Moni kokee olevansa fiksu onnistuessaan tai tehdessään asiat hyvin. Toiset taas kokevat olevansa fiksuja kun he oivaltavat jotain uutta tai kehittyvät jossain asiassa. Vaikka jatkankin varmasti positiivisen palautteen antamista onnistumisista ja hyvin hoidetusta työstä, haluan myös alkaa antamaan positiivista palautetta, joka kehittää tiimimme jäsenillä kasvun asennetta. Tällaisia kehumisen kohtia ovat esimerkiksi aloitteen tekeminen, vaikean tehtävän kokonaisvaltainen hahmottaminen, uuden oppimiseen tähtää ponnistelu, lannistumattomuus, avoimuus ja kritiikin pohjalta toimiminen.

Menestymisen ainekset

Kirja sai minut ajattelemaan paljon menestymistä ja sitä, mitä menestyminen minulle tarkoittaa. Olen myös keskustellut aiheesta useamman tiimiläisen kanssa nyt syksyn alussa. Tiedän menestyksen tarkoittavan eri asioita eri ihmisille. Minun on kuitenkin hyvin vaikeaa ajatella jonkun olevan menestynyt ja omaavan muuttumattomuuden asenteen. Menestyminen oikeastaan missä vain asiassa tai alalla vaatii paljon työtä ja omistautumista. Kaikissa onnistumisissa on taustalla lukusia tunteja työtä ja usein myös useampia epäonnistumisia. 

Uskon olevani menestynyt elämässä, kun olen ylpeä jostain saavutuksestani sen takia, että olen nähnyt sen eteen paljon vaivaa. Olen myös menestynyt silloin, kun olen pystynyt kehittämään itselleni sellaisen elämän, joka mahdollistaa minulle asiat, jotka tekevät minut onnelliseksi. Olen menestynyt kun minulla on työ josta nautin ja jossa pääsen kehittämään itseäni joka päivä. Uskon meneväni tällä hetkellä kohti tällaista elämää. Tärkeintä on mielestäni vain muistaa pitää rohkeaa asennetta yllä. Rohkean asenteen omaava ei hetkahda epäonnistumisista, uskaltaa pyytää apua ja laittaa itsensä tilanteisiin, joissa saattaa epäonnistua. Nämä tilanteet opettavat aina jotain ja vievät eteenpäin kohti menestyksekästä elämää.

You May Also Like…

Sinistä vettä parkkihalliin!

Sinistä vettä parkkihalliin!

Sinisen meren strategia on vuonna 2005 julkaistu teos, jonka on kirjoittanut professorit W. Chan Kim ja Renee...

0 kommenttia

Lähetä kommentti