Matti Alahuhta – Johtajuus

Kirjoittaja: Jesse Takala

15 syyskuun, 2021

Lähdeteos: Johtajuus - Kirkas suunta ja Ihmisten voima

Lähdeteoksen kirjoittaja: Matti Alahuhta

Teoriapisteet: 2

Matti Alahuhta- Johtajuus – Kirkas suunta ja ihmisten voima

Päätin kuunnella Matti Alahuhdan Johtajuus-kirjan tuttavani suosituksesta. Tuttavani on itse toimitusjohtaja ja arvosti Matti Alahuhdan johtamisen periaatteita. Samalla kirja on myös osa johtamisen peruskurssin opintoja.

Matti Alahuhta on henkilönä hyvin mielenkiintoinen ja hän on tehnyt maineikkaan uran johtajana. Hän oli toimitusjohtajana Nokian eri toimialoilla vuosina 1993-2003. Koneessa hän oli toimitusjohtajana 2005-2014. Tuona aikana hän kaksinkertaisti Koneen maailmanlaajuisen markkinaosuuden ja kuusinkertaisti sen markkina-arvon.

Mutta itse kirjaan. Kirjassani oli mielestä täysin paikkansa pitävää selkeää tietoa. Kuitenkin tuntui, että samaa asiaa toistettiin erisanoin uudestaan ja uudestaan. Asiat tietysti oppii paremmin näin, mutta mielestäni kirja voisi olla puolet lyhyempi. Matti Alahuhta painottaa yksinkertaisuutta ja selkeyttä johtajuudessa ja kaikessa toiminnassa. Hänen johtamisstrategiansa onkin todella yksinkertainen ja selkeä. Kirja avasi silmäni kuitenkin sille, että minullakin on täysi mahdollisuus olla loistava johtaja, asiassa kuin asiassa.

Alahuhdan viisi johtamisen periaatetta ovat:

  • Kirkas suunta ja selkeät tavoitteet
  • Avoimuus ja suoruus
  • Fokus
  • Yksinkertaisuus
  • Oikea-aikaisuus

Mielestäni nämä kaikki periaatteet ovat tärkeitä ja itsestäänselvyyksiä. Niiden toteuttaminen on sitten täysin eri asia. Tavoitteet ovat johtamisessakin tärkeitä, jotta tiedät mitä kohti mennään ja voit tehdä suunnitelman. Avoimuus alaisia kohtaan osoittaa ja herättää luottamusta, joka on tärkeää johtamisen onnistumisessa. Fokus täytyy olla oikeissa asioissa, eikä liian monessa asiassa. Yksinkertaisuus on minunkin mielestäni tärkeää, miksi tehdä asiat vaikeamman kautta ja vaikeammin ymmärrettävästi. Oikea-aikaisuus mielestäni tarkoittaa, sitä ettei voi olettaa, että asiat saadaan heti toimimaan vaan pitää odottaa oikeaa hetkeä. Tässä voi tarvita myös tuuria.

Alahuhdan hyvän ihmisten johtamisen viisi perusasiaa:

  • Luottamuksen rakentaminen
  • Positiivinen asenne
  • Kiinnostus ihmisten kehittämiseen
  • Kyky nähdä olennainen
  • Aikaansaamisen halu

Luottamuksen rakentaminen ja oikea yhteyden saaminen toisiin on mielestäni erittäin tärkeä asia johtamisessa. Olet uskottavampi, mitä luotettavampi olet. Sitä helpompi sinun on kertoa ja perustella ihmisille, mitä heidän tulee tehdä. Positiivisen asenteen tarvitsee minun mielestäni kaikki. Kaikissa tilanteissa ja asioissa realistisesta positiivisuudesta on hyötyä, varsinkin verrattuna negatiivisuuteen. Johtajana sinulla täytyy myös olla halu kehittää ihmisiä ja yhteisöäsi. Hyvä johtaja on luontaisesti kiinnostunut ihmisten auttamisesta ja kehittämisestä, asiassa kuin asiassa. Kyky nähdä mikä asioissa on tärkeää ja olennaista ja mikä taas toissijaista on myös tärkeä taito johtajalle. Johtajan pitää kyetä keskittymään olennaiseen ja jättää muut asiat sikseen. Johtajalla täytyy myös olla halua saavuttaa tavoitteita ja saada aikaan asioita.

Tykkäsin paljon Alahuhdan ajatuksesta, että kaikki lähtee siitä, että työyhteisössä on luottamus ja yhteenkuuluvuuden tunne, jolloin se myös välittyy asiakkaalle. Vaikka kaikki yritykset ovat nykyään ”asiakaslähtöisiä”, on todella ensisijaisen tärkeää panostaa työntekijöiden hyvinvointiin.

Yksittäinen asia mistä olen täysin samaa mieltä Matti Alahuhdan kanssa, on se, että loistava johtaja osaa nähdä vaikeudet ja haasteet mahdollisuuksina. Siinä missä toinen johtaja näkisi todella suuren ongelman, loistava johtaja näkee mahdollisuuden erottua kilpailijoista ja parantaa yrityksensä toimintaa tulevia ongelmatilanteita silmällä pitäen.

Kokonaisuudessaan kirjan ympäripyöreydestä huolimatta kirja oli erittäin hyvä ja paikkansapitävä. Kirja myös vahvisti visiotani siitä, että haluan ja kykenen olemaan loistava johtaja.

You May Also Like…

Henkilöstöanalytiikka

Henkilöstöanalytiikka

Jaana Saramies, Maria Törnroos Tässä kirjassa on mielestäni paljon hyviä juttuja, joita Tiimiakatemian rekrypälen...

Business for Punks

Itsevarmasti otin käteeni tämän James Wattin, Brewdog -olutpanimon perustajan kirjoittaman kirjan, jota olen kuullut...

Mikä ihmeen digimarkkinointi?

Mikä ihmeen digimarkkinointi?

En ole koskaan harrastanut digimarkkinointia. Paljon olen siitä kuullut puhuttavan ja nyt minunkin pitäisi alkaa...

0 kommenttia

Lähetä kommentti