Markkinoinnin uudet 4P:tä

Kirjoittaja: Mirva Räsänen

19 syyskuun, 2022

Lähdeteos: Markkinoinnin uudet 4 P:tä

Lähdeteoksen kirjoittaja: Ruola Eka

Teoriapisteet: 2

Valitsin Markkinoinnin uudet 4P:tä kirjan mielenkiintoisen takakannen ja julkaisevuuden perusteella. Ajattelin ennen kirjan lukemista, että kyseinen kirja tuo lisää ymmärrystä markkinoinnista ja uudenlaisista näkökulmista. Kirja kertoo uudesta neljästä pääasiasta markkinoinnissa eli peopel (ihminen), purpose (merkitys), platform (alusta) ja passion (intohimo). Näitten tarkoituksena on laittaa markkinointi korkeammalle tasolle ja käyttää aikaisempaa 4P:n mallia uuden 4P:n pohjana. Nämä uudet 4P:tä on markkinoinnin ja yritystoiminnan keskeisimmät asiat.

People, Purpose, Platform ja Passion

Kirjan ensimmäinen neljästä peestä oli ihminen. Ihminen on yrityksen kaiken lähtökohta, jolla tarkoitettiin kirjassa asiakkaita ja henkilökuntaa. Ilman asiakkaita yrityksen olisi hankala toimia kovinkaan pitkään. Markkinoinnissa ja yritystoiminnassa kaiken keskiössä on asiakas ja asiakasymmärrys. Asiakasymmärrykseen kuuluu, että yritys tietää miten heidän asiakkaansa käyttäytyvät, mitkä ovat heidän toiveensa, asiakkaan arvomaailma, minkälainen mainos asiakkaita puhuttelee ja mikä on asiakkaan elämässä oleellista. Asiakasymmärrys on kiteytettynä, että yritys tuntee asiakaskunnan käyttäytymis- ja toimintamallit todella hyvin. Asiakasymmärrys auttaa yritystä tuotteen suunnittelussa, hinnassa, jakelussa ja markkinointi viestinnässä. Kun yritys ratkaisee aidosti asiakkaan ongelman, yritys menestyy paremmin, kuin se yritys, joka ei ole huomioinut asiakkaan konkreettista ongelmaa.

Kirjassa mainittiin hyvä esimerkki, jossa ihminen eli tässä tapauksessa asiakas otettiin huomioon ja laitettiin etusijalle. Kyseessä oli 2017 vuonna valmistunut elokuva Tuntematon sotilas. Esimerkissä kerrottiin, miten asiakasymmärrys vaikutti näyttelijöiden ja yhteistyökuvioiden valintaan. Elokuvan tekijöiden tavoitteena oli saada nuoret katsomaan kyseisen elokuvan, joten elokuvaan valittiin tuttuja näyttelijöitä, jotka puhuttelivat nuorta asiakaskunttaa. Kohderyhmän tunteminen ja sen hyödyntäminen elokuvassa varmastikin lisäsi elokuvalippujen myyntiä nuorelle yleisölle. Tarkoituksena siten oli saada useampi nuori katsomaan elokuvaa ja siten myös saada enemmän lipputuloja kyseisestä elokuvasta. Asiakasymmärrykseen tarvitaan tietoa eli dataa, josta kootaan yrityksen asiakas kuva. Mielestäni yrityksen on tunnistettava oma asiakaskunta ja heidän tarpeensa.

Vaikka asiakasymmärrys ja asiakaslähtöisyys on tärkeää huomioida yrityksessä, mietin voiko asiakkaan tai kirjassa mainitun ihmisen laittaa liian korkealle jalustalle? Meneekö jossakin vaiheessa yliajatteluksi, jos ihminen ja asiakasymmärrys on kaiken keskiössä? Missä kulkee raja, ettei tuhlata tärkeää työaikaa yliajattelemalla, kun laitetaan ihminen yrityksen toiminnan ja markkinoinnin keskiöön? Kyseiset kysymykset tulivat mieleeni lukiessani kirjaa. Mielestäni jossakin vaiheessa on mahdollista analysoida liikaa asiakkaan käyttäytymistä ja toimintamallia. Elämme muuttuvassa ja hektisessä maailmassa, jossa käyttäytymis- ja toimintamallit voivat muuttua nopealla tahdilla. Muuttuvan maailman takia myös yritykset pitävät olla entistä tietoisempia asiakaskunnan odotuksista ja tarpeistaan. Jos yritykset eivät pysy muuttuvan maailman mukana voi yritys menettää osan tärkeistä asiakkaistaan toisaalle.

Toisena 4P:stä on merkitys ja kolmantena alustat. Merkityksellä tarkoitetaan syvempää merkitystä, miksi ollaan olemassa ja kenen tarpeita täytämme? Miksi asiakas valitsisi meidän yrityksemme toisen sijasta? Kyseessä on yrityksen ja markkinoinnin perusajatuksia. Alustalla tarkoitettiin niitä paikkoja, joissa ihmiset viettävät aikaa. Alustat antavat yritykselle mahdollisuuden olla entistä lähempänä asiakkaita ja olla kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa. Alustojen valinta on tärkeässä roolissa, jotta yritys puhuttelee heidän asiakasryhmäänsä oikealla tavalla.

Viimeinen 4P:stä oli intohimo. Kirjaa lukiessa huomasi kuinka intohimoinen Eka Ruola on markkinoinnista ja se näkyi myös kirjan sivuilla. Kun laittaa oman intohimon tekemiseen se näkyy tekemisen jäljessä. Intohimo sanaa on mielestäni aika maltillisesti käytetty suomessa. Intohimo sana kuvaa mielestäni ihmistä, joka antaa kaikkensa kyseiselle tekemiselle ja saa siitä itselleen hyvän mielen tehdessään kyseistä asiaa. Intohimo näkyy siinä, että haluaa oppi kyseisestä aihealueesta lisää ja tekee sitä asiaa täydestä sydämestään. Intohimon pitäisi siten näkyä tekemisen jäljessä. Intohimon pitää tulla esille yrityksen johdosta, josta se siten tarttuu työntekijöihin. Intohimo pitäisi siten myös näkyy yrityksestä ulospäin asiakkaille.

Itselläni on varmaan tällä hetkellä syysmasennus, joka vaikuttaa omaan intohimon määrään tekemisessä. Intohimoa saadaan, kun tekee sellaisia asioita, jotka ovat itselleen tärkeitä ja mieluisia. Itselläni on intohimo vaatteiden tekemiseen, jota en ole pitkään aikaan päässyt tekemään opintojen tuoman rankkuuden takia. Toivon löytäväni vielä syksyn aikana uutta intohimoa tekemiseen, joka näkyisi ulospäin. Myös itseeni vaikuttaa hyvin vahvasti ulkopuolelta tulevat mielialat ja asenteet. Itse en henkilökohtaisesti ole nähnyt meidän tiimiltämme intohimoista ja motivoitunutta tekemistä näin alkusyksyn aikana. Miettiessäni tiimiäni ja miten meidän intohimomme näkyy tekemisessä, koen ettei meillä intohimo näy tekemiseen ainakaan vielä. Itselläni ei ole siihen vastausta mutta mietin missä on tiimin intohimo ja miten se saataisiin esiin?

Pohdinta

Luettuani kirjan olin helpottunut, että kyseinen kirja se loppui. Itselläni oli todella hankala ymmärtää tekstin oleellista ydin ajatusta kirjan tekstityylin takia. Kirjassa oli itselleni tuntemattomia termejä joitten merkitystä en ymmärtänyt. Kirjan tekstityylin ja tuntemattomien termien takia tekstin lukeminen oli haastavaa. Kirjan kuunteleminen äänikirjana olisi varmastikin toiminut itselleni paremmin, näin jälkikäteen ajateltuna. Tekstin ymmärtäminen jäi itseltäni aika heikosti, joka vaikuttaa kirjasta saatujen oppien määrään. Päällimmäisenä oivalluksena kirjasta tuli asiakasymmärryksen merkitys ja sen vaikutukset. Käytin kirjan ymmärtämisessä myös apuna kirjan julkaisu videota, jossa puhuttiin kirjasta ja sen sisällöstä. (https://www.youtube.com/watch?v=4IW6LzU-dtI) Kyseinen kirja oli näin toiseksi markkinoinnin kirjaksi, jonka olen lukenut liian haastava itselleni. Mielestäni markkinoinnin perusteet pitäisi olla hallussa, jotta kyseisestä kirjasta saisi enemmän irti.  Koen että itselläni olisi pitänyt olla ymmärrystä alkuperäisestä 4P:stä ennen, kuin oisin lähtenyt lukemaan Markkinoinnin uudet 4P:tä kirjaa.

You May Also Like…

Vaikuttajamarkkinointi

Somevaikuttajat, tiktokkaajat ja julkisuuden henkilöt ovat nykypäivän somekulttuurin keskiössä. Heidän suosionsa...

0 kommenttia

Lähetä kommentti