Markkinoinnin uudet 4 P:tä

Kirjoittaja: Juuso Salpakari

6 toukokuun, 2022

Lähdeteos: Markkinoinnin uudet 4 P:tä

Lähdeteoksen kirjoittaja: Eka Ruola

Teoriapisteet: 0

People, purpose, passion sekä platform 

Valitsin markkinoinnin kirjakseni Markkinoinnin uudet 4 p:tä. Itselleni markkinointi on vielä kohtalaisen vieras asia, mutta äänikirjaa aloittaessa mielenkiintoni osa-aluetta kohti kasvoi ja innolla kuuntelin kirjan kokonaisuudessaan lähes yhdeltä istumalta. Minulla on ollut hankaluuksia löytää itseäni kiinnostavia aiheita, joten oli hienoa päästä tutustumaan markkinoinnin osa-alueeseen ja voi olla, että se jopa kiinnostaa itseäni hieman.  

Markkinoinnin uudet 4 p:tä ovat people, purpose, passion sekä platform – ihmiset, tarkoitus, intohimo sekä alusta. Uudet 4 ptä ovat luotu lisäksi vanhan tunnetumman mallin: Product, Price, Place & Promotion rinnalle. Itse en ollut vielä kuullut kummastakaan mallista, mutta sain hyvin lisää informaatiota kirjasta, varsinkin näistä uusista sekä perehdyin myös itse vanhaan malliin. 

People – Ihmiset 

Markkinoinnissa on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa kenelle tuotetta ollaan myymässä. Asiakasryhmäntuntemus sekä käsitys siitä, missä ryhmissä sitoutuminen brändiin on suurinta luo pohjan asiakaslähtöiselle ajattelulle. Mitä ollaan tuottamassa ja miten se tuotetaan?  

Purpose- Tarkoitus  

Kirjan Purpose – Tarkoitus osio opetti minulle, kuinka tärkeää yritystoiminnassa sekä markkinointistrategioita suunnitellessa on sen tarkoitus. Tarkoitus määrittelee juuri sen, mitä olemme tekemässä ja miksi? Mielestäni homma kuin homma tuntuu turhalta, jos en tiedä miksi teen sitä ja on todella hankalaa suhtautua asioihin motivoituneesti ilman tarkoituksenmukaisuutta. Yrityksen ja brändin luomisen pohjalla on aina tarkoitus.  

Passion – Intohimo  

Inhimo osana on erittäin tärkeää, jotta saa toiminnastaan kaiken irti se vaatii intohimoa. Itse mietin kaikessa tekemisessäni onko minulla tässä intohimoa mukana vai ei ja monesti huomaan, että sitä ei ole ja en jaksa nähdä enempää vaivaa asioiden eteen. Itselleni intohimo antaa hurjasti boostia tekemiseen ja kirja opetti itselleni sen, että aion jatkossa vieläkin enemmän miettiä asioissa onko intohimo läsnä tässä tekemisessä.  

Platform – Alusta  

Nykyaikaikaan eletään vahvaa sosiaalisen median aikakautta, joten markkinointi ja osan ihmisen koko elämä tuntuu olevan netissä. Markkinoinnissa täytyy kulkea trendien mukana ja pysyä kartalla mikä alusta toimii millekkin sidosryhmälle. Monesti markkinointia tehdessä alustaan vaikuttaa aikaisemmin mainittu People osio ja sen kautta asiakasryhmätuntemus. Nuorille ainakin TikTok ja Instagram ovat ajankohtaisia alustoja, joista tavoittaa helposti tietyn asiakasryhmän.  

Kirja oli mielestäni hyvä. Voisin lukea kirjan uudelleen, kun olen päässyt perehtymään markkinointiin enemmän tulevien projektien kautta ja päässyt opettelemaan markkinointia entistä enemmän, jolloin kirjaa lähestyisi mahdollisesti kokeneemman lukijan perspektiivistä.  

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti