Liekeissä

Kirjoittaja: Antti Seppälä

6 helmikuun, 2022

Lähdeteos: Liekeissä – miten johtaja inspiroi ihmiset syttymään muutokselle

Lähdeteoksen kirjoittaja: Petteri Kilpinen

Teoriapisteet: 2

Luin Petteri Kilpisen kirjoittaman kirjan ”Liekeissä – miten johtaja inspiroi ihmiset syttymään muutokselle”. Kirja kertoo monitahoisesti ja useiden esimerkkien kautta uudesta johtamisen tavasta. Valitsin kirjan, koska haluan oppia johtajuutta ja, miten motivoida muita tekemään asioita. Kirja antaa hyviä oppeja näihin alueisiin. Kirjoitan tässä reflektiossa tärkeimmistä opeista ja vinkeistä, jotka nousivat esiin kirjaa lukiessani.

Inspiroiva johtaja

Hyvä johtaja osaa inspiroida, ohjata ja motivoida ihmisiä tavoitteiden saavuttamiseksi. Inspiroivan johtamisen tavoitteena on saada ihmiset vakuuttumaan yrityksen unelmista tai tavoitteista. Hyvän johtajan perusominaisuuksiin kuuluu intohimo, luottamus, fokus, rohkeus, kommunikaatio ja erilaisuus. Erittelen tässä reflektiossa, miksi jokaista perusominaisuutta tarvitaan johtamisessa.

Ilman intohimoa ei voi johtaa ihmisiä, koska ihmiset haluavat seurata ihmisiä, jotka uskovat asiaansa.

Luottamuksen puute taas näkyy alaisten motivaatiossa. Mikäli alaiset eivät voi luottaa johtajaansa, ei johtaja kykene inspiroimaan alaisiaan.

Johtaja, joka ei osaa fokusoida tärkeimpiin asioihin, päätyy tyypillisesti keskinkertaisiin lopputuloksiin.

Johtaja, joka uskaltaa olla erilainen ja osaa kapitalisoida erilaisuutensa menestyy yleensä paremmin. Kaikki merkittävään asemaan päässeet henkilöt ovat onnistuneet osittain siksi, että he ovat erottuneet massasta. Hyvä liiketoimintakin perustuu erilaisuuteen kilpailijoihin nähden.

Taito kommunikoida selkeästi on erittäin tärkeä ominaisuus johtajalle. Mikäli alaiset eivät ole riittävällä tasolla tietoisia organisaation asioista, on heidän vaikea ymmärtää organisaation tahtotilaa tai tavoitteita. Johtamisen ongelmat johtuvat pääosin kommunikaation määrän tai laadun puutteesta.

Rohkeuden puute näkyy alaisille helposti ja se tuo epävarmuutta organisaatioon.

Kun toimin armeijassa johtajana, minulta puuttui sekä kokemusta johtajana, että johtajan perusominaisuuksia. Isoimmat kehityskohteeni armeijan johtajakokemukseni perusteella olivat rohkeudessani ja intohimossani. Kyseessä oli minun ensimmäinen johtajakokemukseni, joten en odottanutkaan, että olisin täydellinen johtaja. Olisi hienoa päästä tässä vaiheessa kokeilemaan uudelleen, olisiko minusta johtajaksi, tai olisinko kehittynyt johtajana armeijan ajoistani. Toimin nyt Superfutis-projektin projektipäällikkönä, joten pääsen siinä kokeilemaan pienen skaalan johtamista. Toivottavasti pääsen akatemiaurani aikana kokeilemaan myös jotain isompaa johtajaroolia.

Kiireys ei kuulu huippuyrittäjien arvoihin

Suurimmalla osalla nykyajan yrittäjistä kiire on liitetty omaan arvomaailmaan. Moni ajattelee, että kiire olisi jotenkin positiivinen asia, vaikka asia onkin juuri päinvastoin. Jos olet koko ajan tekemässä yhtäaikaisesti montaa asiaa, et ehdi keksimään parempia ratkaisuja tai luomaan jotain uutta. Huippuyrittäjät eivät ole kiireisiä, vaan ahkeria ja aikaansaavia. Akatemiallakin olen huomannut, että moni ihminen tulee ylpeilemään, kuinka kiireisiä he ovat. On yleistä, että joku kertoo, kuinka paljon heillä on projekteja käynnissä, kuinka täynnä heidän kalenterinsa on tai, kuinka he eivät ole ehtineet nukkua tai syödä kiireidensä vuoksi. Tämä on luonut kiireyden kulttuurin akatemialle. Minulle itsellenikin on tullut sellainen fiilis, että miksi minä en ole noin kiireinen, kun kaikki muut ovat. Varsinkin syksyn aikana minulla oli tällainen painostava fiilis, koska muilla oli kalenterit täynnä ja minulla ei ollut. Nyt ymmärrän, että luovuus tarvitsee aikaa, joten se ei haittaa, vaikka kalenterini ei olisikaan täynnä. Minun kannattaa myös miettiä ennen projektiin osallistumista, että onko minulla aikaa tähän projektiin tai pystynkö toteuttamaan projektia täydellä teholla.

Oivalluksia jokapäiväiseen johtamiseen

Kirjan jokaisen luvun lopussa oli viisi oivallusta jokapäiväiseen johtamiseen. Näistä oivalluksista sain paljon vinkkejä tulevaisuutta varten, kun pääsen taas johtamaan.  Tärkeimmät oivallukset omasta näkökulmastani olivat seuraavat:

”On varmistettava, että strategia, tuote, palvelu tai brändi on loppu käyttäjän mukaan ainutlaatuinen. Tämä on ainoa tapa saada itse vaikuttaa hinnoitteluun. Muuten valta siirretään markkinoille, jotka määrittelevät hintakilpailun kautta katerakenteen”

”On määriteltävä yritykselle ”isompi tarkoitus”, johon ihmiset voivat sitoutua, ja kerrottava selkeästi, mitä itseään suurempaa tarkoitusta työntekijät voivat yrityksessä toteuttaa”

”Suurin riski yrityksen huomiselle on olla ottamatta mitään riskejä tänään.”

”Johtajan tulee luoda profiili leaderina, joka johtaa kohti huomista ja parempaa tulevaisuutta. Ei saa jämähtää manageriksi, joka viilaa pilkkuja vain tämän hetken haasteissa.”

”Ihmiselle on luotava jatkuvasti turvallisia mahdollisuuksia siirtyä epämukavuusalueelle – vain yrittämisen, epäonnistumisen ja oppimisen tiellä voi kehittyä”

”Menestykseen ei pääse matkimalla muita, vaan löytämällä toimintatapoja, joita kilpailijat eivät ole vielä löytäneet.”

”Yritys kasvaa vain, jos se sekä innovoi että markkinoi – ei kannata seisoa vain toisella näistä tukijaloista.”

”Johtaja johtaa aina esimerkillä – ja tärkein kaikista esimerkeistä on intohimoinen suhtautuminen tekemiseen.”

Loppu mietteet

Vaikka ajattelin etukäteen, että kirja olisi yksinomaan johtamisesta, niin sain siitä paljon oppeja myös markkinoinnin ja brändin tärkeydestä. Voin hyödyntää näitä oppeja Superfutiksen markkinoinnissa ja projektipäällikön roolissa. Lisäksi voin hyödyntää oppia brändin tärkeydestä, kun alan rakentamaan brändiä johtamalleni korttipeliprojektille. Uskon, että jokainen yrittäjä voisi löytää kirjasta uutta opittavaa, joten suosittelen kirjaa heille.

You May Also Like…

Sanojen supervoima

Sanojen supervoima kirja on nimensä mukainen tietopakkaus siitä, miten sanat oikeasti vaikuttavat elämäämme. En ollut...

Älykäs intuitio

Luin Asta Raamin kirjoittaman kirjan ”Älykäs intuitio”. Kirja kertoo siitä, kuinka pystyt käyttämään intuitiota...

Teknologia jäljittelee biologiaa

Teknologia jäljittelee biologiaa

Suuri osa ihmisistä ei tiedä mitä tietokoneen tai puhelimen sisältä löytyy ja vielä pienempi osa ymmärtää kuinka ne...

0 kommenttia

Lähetä kommentti