Lean Startup – Kokeilukulttuurin käsikirja

Kirjoittaja: Vili Selenius

5 huhtikuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Aloittelevana yrittäjänä tulisi mennä epäonnistumisia kohti heti liiketoiminnan alusta lähtien. On todella harvinaista, että liikeideasi on heti kättelyssä täydellinen ja se toimii asiakkaille juuri suunnittelemallasi tavalla. Liikeidea muotoutuu rohkeiden kokeilujen ja epäonnistumisien kautta ja sen lopputulema saattaa olla hyvinkin erilainen kuin alkuperäinen suunnitelmasi. Mitä nopeammin siis epäonnistut, sitä nopeammin tiedät, millaisia muutoksia liikeideasi vaatii toimiakseen.

Epäonnistuminen ei kuitenkaan tarkoita kaiken likoon laittamista, vaan kokeilemista: mikä toimii ja mitä täytyy muuttaa. Tämä on Riesin mukaan ensisijaisen tärkeää, sillä et voi saada varmuutta asioihin suunnittelemalla, tutkimalla ja toivomalla, vaan ideoita täytyy koittaa käytännössä. Useimmiten ideat eivät toimi, ainakaan suunnitellulla tavalla. Tätä on yrittäjänä epäonnistuminen. Epäonnistumiset kuitenkin kerryttävät arvokasta tietoa liikeideasta ja sen toimimisesta asiakkaille, joten epäonnistumiset johtavat onnistumisiin, kunhan osaat tehdä tarvittavia muutoksia ideaan epäonnistumisista oppineena.

Minulla on ollut käsitys, että olet joko menestyvä yrittäjä tai olet huono yrittäjä. Kirjan lukemisen myötä olen kuitenkin sisäistänyt paremmin sen, että epäonnistumiset johtavat onnistumisiin ja yrittäjä, joka epäonnistuu usein, tekee myös todennäköisemmin reilusti enemmän rohkeita kokeiluja, kuin yrittäjä, joka ei epäonnistu koskaan. Ja kuten Edisonkin sanoi hehkulamppua keksiessään: ”En ole epäonnistunut kertaakaan, olen täysin onnistuneesti löytänyt 10 000 huonoa tapaa valmistaa hehkulamppu.” Tämän ajattelumallin pyrin itsekin parhaani mukaan sisäistämään.

Ries kertoo kirjassaan MVP:stä (Minimum Viable Product), eli mahdollisimman vähillä resursseilla laaditusta prototyypistä, minkä avulla yrittäjän on mahdollista testata ideaa käytännössä, katsoa mikä toimii ja mitä muutoksia ideaan täytyy tehdä ennen seuraavaa testiä.

Kun MVP:tä on kokeiltu markkinoilla, tulee kokeilusta saatuja tuloksia mitata oikein. Täytyy löytää oikeat mittarit, mitkä ovat suoraan yhteydessä yrityksen kasvupotentiaaliin ja tehtävä tarvittavat muutokset mittareista saatujen tulosten pohjalta. Pienet hienosäädöt saatujen tulosten pohjalta ovat usein helposti toteutettavissa, mutta jos tulokset kehottavat kääntämään kelkan suuntaa radikaalisti voi se osoittautua yrittäjälle haastavaksi.

Yrittäjänä täytyy olla rohkea ja uskaltaa tarvittaessa ”pivotoida”, eli tehdä ns. suunnanmuutos. Pivotointi vaatii yrittäjältä viisautta, jotta yrittäjä tietää mihin suuntaan suunnanmuutos täytyy tehdä. Yrittäjän täytyy myös uskaltaa myöntää olleensa väärässä ja tajuta että ideaa täytyy muuttaa, jotta se voisi toimia. Usein startupit kaatuvat juuri siksi, että yrittäjä ei pivotoinut silloin kun se olisi ollut tarpeen. Tällöin yrittäjä on pitäytynyt liikaa alkuperäisessä ideassaan ja on valmistanut jotain mitä harva tai kukaan ei tarvitse.

Yrittäjänä täytyy siis olla tietotaitoa ja rohkeutta tehdä suunnanmuutos silloin, kun se on tarpeen. Täytyy osata muovata alkuperäistä ideaa kokeilujen ja niistä saadun informaation pohjalta.

You May Also Like…

Alustatalous

Ajattelin kokeilla uutta aluevaltausta ja paneutua alustatalouden maailmaan. Ajat ovat todella muuttuneet ja...

Johtajuuden ristiriidat

Johtajuus on monimutkainen laji, jossa kaikkia ei koskaan voi miellyttää tasapuolisesti ja pettymyksien kohtaamiseen...

Myy enemmän – myy paremmin

Myynti on taitolaji, josta Mika D. Rubanovitsch on kirjoittanut useammankin kirjan. Viime syksynä luin kyseiseltä...

0 kommenttia

Lähetä kommentti