Koulutusreflektio

Kirjoittaja: Toni Uusimäki

23 tammikuun, 2022

Lähdeteos: 19/01/2022 Koulutus Sentialle

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet: 1

Alkuhöpinää

Ensimmäinen Tiimiakatemian puitteissa saatu tämän tyylinen koulutus. Sanottavaa ja ajateltavaa jäi mahan täydeltä. Ennakkoluuloja tai odotuksia ei puolestani ollut sen kummemmin, avoimin mielin siis hyppäsin koulutukseen mukaan.

Päivän alussa aloin hieman epäillä, miten käy aktiivisuuden kanssa, kun toteutus oli Teams-tapaamisen muodossa. Päivän myötä kuitenkin yllätyin varsin positiivisesti. Kouluttajien toiminta ja mukauttamiskyky loisti, jopa näissä hankalissa etäolosuhteissa. Jäin vain miettimään, minkälainen päivä olisi voinut olla, mikäli olisimme päässeet paikanpäälle koulutettavaksi. Kenties entistä mieltä räjäyttävämpi.

Koin päivän aikataulutuksen erinomaiseksi. Asioiden järjestys vaikutti napsahtavan juuri kohdilleen sekä tauotuksen avulla jaksaminen ja keskittymiskyky pysyivät yllä. Henkilökohtaisesti tykkään aloittaa suurempien asiakokonaisuuksien käsittelyn pureutumalla ensin omaa toimintaani koskeviin asioihin, jotka asettavat mielentilani kehitysasetukselle. Näin saan paremmin tietoa ja ymmärrystä irti teoreettisemmista asioista. Koulutuspäivän ohjelmajärjestys tuki juuri tätä piirrettäni. Suurimpana syynä tähän piirteeseen, ylipäätänsä, lienee pinnalle nousevat itsensä kehittämispainotteiset ajatukset.

Pieni sivukommentti koskien omaa luovuuttani ja ideointikykyäni. Yksi lause jäi polttavasti mieleen: ”Liian tarkat raamit tappavat luovuuden”. Yksinkertainen, mutta liian ilmeinen fakta, joka aina pääsee unohtumaan. Nyt se on hyvä pitää ylhäällä.

Työntekijäkokemus ja työilmapiiri

Hypätään aluksi työntekijäkokemuksen pariin. Rupesin koulutuksen ohella tietenkin miettimään omaa ihannetyöympäristöä ja omaan toimintaani positiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Työpaikkojen myötä olen todennut muutamat varsin tärkeiksi tekijöiksi. Ensimmäisenä on työn merkityksellisyys, tai ainakin oma käsitykseni sen merkityksellisyydestä. Toinen vahvasti vaikuttava tekijä on mahdollisuus pitää omaa fyysistä hyvinvointia yllä työnteon ohella. Ja vielä kenties suurimpana tekijänä on hieman monimutkaisemmin selitettävissä oleva asia.

Huomasin sen erityisesti perheyrityksessä viimeisimmän työsuhteeni jälkeen. Vahva yhteys perheen ja työtyytyväisyyden välillä kävi ilmi. Vaikka työtehtävät olivat normaalisti hieman alaltani poikkeavat, pidin silti kokonaisuudessaan työstä eniten kaikkiin aikaisempiin työpaikkoihin verrattuna. Tämän myötä keksinkin nämä kriteerit oman työntekijäkokemuksen evaluoinniksi. Kyseisessä erityisesti nämä kolme asiaa täyttyivät.

Tämän jälkeen alkoi muodostua ajatuksia tulevaisuudesta. Mahdollisesti kyseeseen tulee vastuutehtäviä liittyen perheyritysten työntekijöihin, tavalla tai toisella. Välittömästi, kun aloimme käsitellä menestyvän tiimin piirteitä, huomasin haluavani kehittää tiettyjä piirteitä työilmapiireissä. Esimerkiksi aiemmin mainitun perheyrityksen työilmapiiri mielestäni kaipaa kehitystä psykologisen turvallisuuden merkeissä. Varaa kehitykselle on myös rakenteessa ja selkeydessä.

Toinen pääpointti, joka jäi mieleen omista ajatuksista kyseisellä hetkellä, oli liiketoimintojen laajentaminen, jolloin kyseeseen alkaa tulla uusien työntekijöiden sekä myös ensimmäisten työntekijöiden palkkaaminen. Työilmapiirin tyhjästä muodostaminen kuulostaa valtavan mielenkiintoiselta ja kokemisen arvoiselta. Tulevaisuutta varten aion kehittää ensinnäkin kuuntelemisen taitoja. Sitä paitsi rakentavan palautteen pohjalta on mahtava aloittaa kehitystyöt.

Markkinointi

Markkinointi on se otus, mikä kaikissa projekteissa vaanii ja hyökkää ennemmin tai myöhemmin. Tälläkin hetkellä kaikissa projekteissani on markkinointivaihe päällä, eikä se ole katoamassa mihinkään. Mahtava oppimistilaisuus siis vallitsee. Markkinointi on aivan mukavaa ja järjestelmällisyyshän siinä palkitsee tiettyyn pisteeseen päästyä. Hyvää, esimerkiksi internetin kautta markkinoimisessa, on tavoitteiden asettaminen ja niiden mittaaminen kaikenlaisilla analysointityökaluilla.

Markkinointitilaisuuksia myös on valtavasti. Voi lähteä alkuun esimerkiksi rakentamaan Linkkariprofiilia, sekin on tietynlaista markkinointia. Siitä olen erityisesti innostunut viime aikoina ja se onkin tämän kevään teema osittain, verkostoituminen. Yleisfiiliksen parantumisen lisäksi, verkostoitumisen pienetkin toiminnot ovat tyydyttäneet jotain mielihyväreseptoreitani. Perään viestin jättäminenkin tuo iloa, kun saa tietynlaisen sulkeuman vuorovaikutustilanteeseen.

Kohderyhmän tarkentamista tulee harjoitella. Jos kaikki markkinoinnin osatekijät ovat mahdollisimman selkeitä, on itse markkinointi paljon jouhevampaa. Strategisointi on yksi kova työkalu tähän. Selkeän markkinointistrategian myötä on helpompi kuvailla itselle, minkälaisena haluaa liiketoiminnan käyvän ilmi, minkälaisia tunteita se herättää ihmisissä. Ihminen on kuitenkin hyvin pitkälti tunne-eläin. Kohtaamispisteitä käsittelevät asiat muuttivat kyllä omaa näkemystä nykyisten projektien markkinoinnista. Suurempaa arvoa niille täytyy akkreditoida.

Tästä osasta jäi resonoimaan mukavasti yksi lause erityisesti: ”On ok olla tykkäämättä kaikesta”. Se keventää kummasti painetta ja pakko-fiilistä. Samalla se motivoi kokeilemaan kaikenlaista. Eihän sitä muuten välttämättä tiedä, tykkääkö vai ei.

Myynti

Myynti on aina ollut mielen päällä suurimmaksi osaksi elämässäni täällä maailmassa. Eri tavalla kuitenkin, kuin miten sitä koulutuksessa käsiteltiin. Omassa päässäni käsitys myynnistä on useimmiten liittynyt kuluttajalle tavaran tai palvelun tarjoamista. Esimerkiksi jonkun käytetyn lumilaudan myyminen on niin sanotusti tavallinen siviilikäsitys myynnistä. Tai vastaavanlainen skeittilautatuotteiden tai asuntoautojen myynti kuluttajille pääasiassa. Nämä ovat lähellä sydäntäni projektien muodossa, mutta hankaluutena on nimenomaan niiden tiukka yhteys markkinointiin.

Menestys näissä vaatii paljon markkinoinnilta, kuin myös myynniltä yhdistettynä. En ole sen tarkemmin pohtinutkaan hetkeen korporaatiotason myyntityötä. Kieltämättä innostuskipinä alkoi hieman syttyä. Seurauksena aukesi mieli entistä enemmän kuitenkin B2B-projekteille, tai ainakin ideointi näille projekteille lisääntyi.

Tapaamisia varten jäi erityisesti kokeilemisen arvoisia niksejä ja muistisääntöjä mieleen. Sain muistiinpanoihin mahtavan listan tapaamisen toimenpiteistä kalenterikutsusta kiitosviestiin saakka. Suurimpana hankaluutena on mahdollisesti ollut myytävän palvelun epäselvyys, kun kyseessä on ollut Sentian palvelujen myynti. Kirjoitinkin itselleni, että yksi tärkeimmistä myyjän piirteistä on tietää tuote tai palvelu täydellisesti.

Yhteenveto

Kokonaisuudessaan koulutus oli älyttömän hyvä. Kouluttajat selvästi tietävät kunkin kouluttamat aiheet perinpohjaisesti. Esitysmateriaalit olivat ensiluokkaisia ja, ennen kaikkea, räätälöity juuri Sentian tilanne mielessä. Kontaktointi yleisöön oli myös hienosti hoidettu. Tästä jäi mieleen sekä itsensä kehittämiseen liittyviä seikkoja, että teoriatietoa ja käytännön kehityskohteita yllin kyllin. Suuret kiitokset kaikille kouluttajille, sekä Emelle tämän järjestämisestä!

You May Also Like…

Markkinointia rakkaudella

Markkinointia rakkaudella on kirja, joka kannustaa ajattelemaan raamien ulkopuolelta ja olemaan rohkea yrittäjä, joka...

Rakastan ja vihaan vaatteita

”Vaatteita tuotetaan aivan liikaa, aivan liian nopeasti ja aivan liian halvalla”, tämä on asia johon olen itsekin...

0 kommenttia

Lähetä kommentti