Kontaktinhallinnan koulutus

Kirjoittaja: Ida Vepsä

29 marraskuun, 2020

Lähdeteos: Kontaktinhallinnan koulutus

Lähdeteoksen kirjoittaja: Jyväskylän Yliopiston opiskelijat

Teoriapisteet: 2

Kontaktinhallinnan koulutus

 

Tiistaina 10.11.2020

Jyväskylän yliopiston Viestinnän 3. vuoden opiskelijat

Jyväskylän yliopiston viestinnänopiskelijoiden tiimi
Tuulia Tynkkynen, Oona Tarvainen, Eetu Anttila, Katariina Kivi, Anna Fågel ja Olli Laitinen

 

 

Koulutuksen kulku:

 1. Aloitus
 2. Teoriaa
 3. Case-harjoittelu
 4. purku
 5. Päätäntö

 

 

Syy mielenkiintooni tätä koulutusta kohtaan on edellisviikolla tapahtunut kaaostilanne meidän tiimin järjestämässä vahvarissa. Syntyi kaaos ja sitä kautta paljon konflikteja, oman tiimimme, Tiimiakatemian tiimien sekä ihmisten välille. Mielestäni konfliktinhallinta on jokaisen tiimiyrittäjän vastuu ja siksi halusin kirjoittaa koulutuksesta vielä reflektion, jotta nekin jotka eivät paikalle päässeet saavat mahdollisuuden ymmärtää konfliktinhallinnan tärkeyttä.

 

“Konflikti syntyy kun kahden tai useamman osapuolen tavoitteet, toimintatavat tai arvot ovat ristiriidassa keskenään, jolloin toisen osapuolen toiminta koetaan häiritsevänä.”

—Putnam & Poole, 1987

 

Suhdetason konflikti: kahden tiimiläisen välille tuleva konflikti. Näitä syntyy ainakin meidän tiimiyrityksessä viikoittain. Usein ne jäävät pieniksi erimielisyyksiksi, jotka ratkeavat juttelemalla. Joskus konfliktit ovat isoja ja sitten niitä käsitellään treeneissä yhdessä.

Tehtävätason konflikti: eri käsitys tuotoksesta.

 

Miksi konfliktinhallinta on tärkeää tiimiyrityksessä?

 

 1. Tuloksellisuus

Jos tiimissämme on paljon konflikteja näkyy se väistämättä tuloksenteossa, koska silloin tiimi ei toimi parhaalla mahdollisella energialla.

 

 1. Vuorovaikutussuhteet

Tiimissämme on 12 henkilöä ja valmentaja. Lisäksi jokaisen tiimin jäsenen verkostot kasvavat koko ajan. Mahdollisuus konflikteihin kasvaa verkostojen laajentuessa.

 

 1. Verkostot

On opeteltava käsittelemään myös asiakassuhteita ja muita sidosryhmiä konfliktien välttämiseksi.

 

Lisäksi on hyvä ymmärtää, että tiimissämme suhdetason konflikti voi heijastua myös tehtävätasolle. Jos meillä on esimerkiksi projektijossa projektipäällikkö viestii huonosti muulle projektiryhmälle projektiin liittyvistä aikatauluista ja muutoksista niin näkyy tämä heti muiden projektiryhmäläisten tehokkuudessa ja lopputuloksessa.

 

 Konfliktinhallinnan keinot

 

 1. Vuorovaikutustaidot

Hyvät vuorovaikutustaidot vähentää jännitteitä ja rakentaa siltoja ihmisten välille. Neljän K-kirjaimen sääntö on toimiva; kuuntele, kysy, kunnioita ja kerro.

 

 1. Neuvottelu

Koitetaan keskustelun kautta päästä yhteisymmärrykseen. On tärkeää että asettaa tulostavoitteen itselleen keskusteluun, kuitenkin niin että on joustava muiden tavoitteita kohtaan. Perustele oma näkemyksesi ja kunnioita muita niin että keskusteluyhteys säilyy. Neuvottelun tavoitteena päästä sopimukseen.

 

 1. Sovittelu

Avointa asioiden ja ongelmien käsittely. Sovittelussa on yleensä mukana kolmas osapuoli eli ulkopolinen tekijä. Sovittelija ei ole osallinen konfliktiin ja hän johtaa istuntoja jossa riidan osapuolet ovat läsnä yhdessä tai erikseen. Ihannetilanteessa konfliktin osapuolet löytävät itse keskustelemalla ratkaisun konfliktiin. Joskus sovittelijan pitää kuitenkin tarjota ratkaisu, mutta tällöin osapuolet eivät välttämättä yhtä hyvin sitoudu ratkaisuun.

 

 1. Johtajuus

Johtajan on hyvä järjestää aikaa risuille ja ruusuille. Eli viikosta esimerkiksi viikkopalaverin yhteyteen aika jolloin kaikki saavat avoimesti tuoda asiansa esille. Tiimissä olisi hyvä olla myös sitä, että johtajan kautta on mahdollisuus jokaisen tiimiläisen tuoda konflikteja esille jos ei itse sitä halua tehdä. Johtaja on kuitenkin se joka kantaa vastuun.

 

 

Oma tiimimme käsitteli pitkään ja avoimesti Vahvarista aiheutunutta konfliktia. Jokainen sai mahdollisuuden kertoa oman näkemyksensä ja keskustella luottamuksella. Itse arvostan konflikti tilanteissa ratkaisukeskeistä ajattelua syyttelyn sijaan. Uskon, että syyttely ei kehitä ketään vaan ratkaisun löytäminen, joka miellyttää jossain määrin kaikkia konfliktin osapuolia on paljon järkevämpää. Tärkeimpänä koulutuksen oppina haluan vielä loppuun laittaa neljän K:n säännön. Tämä sääntö on helppo ja konkreettinen teoriaoppi, joka parantaa vuorovaikutus- ja konfliktinhallintataitojasi.

 

Kuuntele

Kysy

Kunnioita

Kerro

 

You May Also Like…

Digital Garage

Google digital garage on monelle akatemialaiselle tuttu Googlen ilmaiskurssi, joka käsittelee muun muassa...

Uteliaisuuden taito

Hanna Siefenin Uteliaisuuden taito käsittelee uteliaisuutta psykologin näkökulmasta ja sitä, kuinka uteliaisuus on...

Matkan opas

Johdanto Nappasin Tiimiakatemian kirja hyllystä tämän Saku Tuomisen ja Risto Kuulasmaan kirjoittaman kirjan...

0 kommenttia

Lähetä kommentti