Kestävä markkinointi

Kirjoittaja: Viivi Kuismala

2 joulukuun, 2021

Lähdeteos: Kestävä markkinointi: Ilmastonmuutosopas brändeille

Lähdeteoksen kirjoittaja: Petteri Lillberg, Riku Mattila

Teoriapisteet: 2

Kestävän aikakauden vallitessa myös markkinoinnin saralla on otettava suuria harppauksia kohti uutta aikakautta. Ilmastonmuutos on muokkaamassa tämänhetkistä maailmaa vahvasti eri suuntaan, mitä se nyt on. Myös markkinoinnin maailma vaatii ja tarvitsee muutoksia. Pysyviä, kestävämpiä keinoja ja ratkaisuja. Tämä herättääkin ensimmäisen kysymyksen. Maailmassa, jossa markkinoinnin tottumuksena ja päätarkoituksena on monesti lisätä ostopäätöksiä, tulisi markkinoinnin perusidea kääntää ikään kuin täysin ympäri. Miten brändit tähän reagoisivat? Kuinka kasvattaa ja kehittää brändiä maailmassa, jossa ihannoidaan minimalistisuutta ja pyritään jatkuvasti vähentämään kuluttamista pienemmäksi ja pienemmäksi? Päätöksiä pitäisi alkaa tehdä järjellä, ei tunteella. Kuinka vaikutan brändinä asiakkaan ostopäätökseen kuitenkin muistuttamalla samalla, että turha kuluttaminen ei ole toivottua? 

Onko yrityksellämme selkeä strategia ilmastonmuutoksen kanssa selviytymiseen? Olemmeko asettaneet ilmastonmuutokseen, ympäristöön tai toimintamme ekologisuuteen selkeitä, konkreettisia tavoitteita? Yhteinen päämäärä ja selkeä suurempi tavoite, jota seurataan pienempien välitavoitteiden avulla, on helpompi seurata. Selkeä strategia auttaa yleensä kirkastamaan brändin mielikuvaa.  

Yritysten välillä on kuitenkin huomattavissa jo nyt monenlaista kilpailua ekologisuuden ja kestävän kehityksen strategioiden ja mainostamisen kanssa. Moni yritys lupautuu hiilineutraaliksi tiettyyn vuoteen mennessä. Tavallinen kuluttaja ei välttämättä kuitenkaan ota hiilineutraalin mainoslauseen näkemisen jälkeen selvää, minkälaisia toimia hiilineutraalisuuden eteen ollaan tekemässä. Ovatko nämä lupaukset pelkkää viherpesua? Tehdäänkö lupausten saavuttamiseksi oikeasti töitä? Ovatko välitavoitteet ja strategiat selvät? Kuka tätä seuraa? Mikä on yrityksen oikea määränpää, jos tavoitteet ovat vain keino buustata omaa brändi-imagoa? 

Asiakas tulee jatkossa olemaan yhä enemmän tietoinen valinnoistaan ja niiden vaikutuksista. Markkinoinnilla on tässä suuri painoarvo, sillä se arvottaa sitä, mikä on asiakkaan näkökulmasta hänen tarpeensa huomioiden oikeasti tavoittelemisen arvoista ja mikä ei. Myös läpinäkyvyys on yritysten keskuudessa kasvava ja kantava voimavara. Läpinäkyvyys on tärkeää niin yrityksen sisällä kuin yritykseltä ulospäinkin. Kuten kirjassa sanotaan, ”Tänään ne, jotka jakavat, voittavat.”  

Kuluttajana osaamme arvostaa ja painottaa entistä enemmän yritysten läpinäkyvyyttä. Enää hinta ei ole vain se, joka ratkaisee. Meidän tulee kuluttajina pyrkiä aktiivisesti vaatimaan yrityksiltä enemmän. Kertomaan enemmän ja tekemään enemmän. Tekemään paremmin. Markkinoinnin avulla pyritään vaikuttamaan ihmisiin ja heidän tunteisiinsa. Tunteet ohjaavat meitä jokapäiväisessä elämässämme. Vastuullisemman, kestävämmän markkinoinnin avulla voisimme tehdä maailmasta yhdessä paremman paikan.  

Olemme Tiimiakatemiallakin nyt tämän uuden ympäristöryhmän kanssa lähteneet suunnittelemaan kestävämpiä ja vastuullisempia toimintatapoja akatemialle. Haluamme opastaa ja jakaa tietoisuutta asioista. Haluamme taloon lisää vastuullisuuspuhetta ja ennen kaikkea tekoja. Teot ovat puheen sijasta niitä, jotka lopulta vaikuttavat kaikista eniten. Jotta konkreettisiin tekoihin päästään, on ensin luotava hyvä pohja puheen ja tietoisuuden lisäämisen avulla. Viimeistään nyt on aika ottaa ja kantaa vastuu, sillä kohta se on jo liian myöhäistä.  

You May Also Like…

Teknologia jäljittelee biologiaa

Teknologia jäljittelee biologiaa

Suuri osa ihmisistä ei tiedä mitä tietokoneen tai puhelimen sisältä löytyy ja vielä pienempi osa ymmärtää kuinka ne...

Uusi neuvotteluvalta

Kirjan kirjottajat: Juhana Torkki ja Sami Miettinen | Refektio by Joel Tiainen | Teoriapisteet: 2 Johdanto Hyvät...

En tiiä jaksaako

Ei sun tarvi jaksaa hei. Pysähdy hetkeksi On tärkeää kuunnella omaa kehoa ja mielentilaa, ja tunnistaa, kun tarvitsee...

0 kommenttia

Lähetä kommentti