Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja

Kirjoittaja: Tony Rantala

25 maaliskuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja

 

Kaverijohtaminen on uuden sukupolven johtamistapa, joka perustuu työyhteisön tuntemiseen ja yhteisen vision jakamiseen. Kaverijohtaminen on toimiva tapa etenkin yhteisöissä, joissa päätösvalta on jaettu, tästä hyvänä esimerkkinä Tiimiakatemian osuuskunnat.

 

Kaverijohtaminen perustuu muiden tuntemiseen ja sitä kautta jokaisen vahvuuksien ja heikkouksien löytämiseen sekä näiden hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Hyvä kaverijohtaja on päivittäin esimerkkinä muille omalla tekemisellään sekä aidosti kuuntelee muita. Kaverijohtaminen perustuu muiden kannustamiseen eikä ”pelolla johtamiseen”. Tällainen johtamismalli antaa paljon vapautta tekemiseen, mutta myös valtuuttaa jokaista ottamaan täyden vastuun omasta toiminnasta.

 

Kaverijohtamisen 5 pykälää:

 

MAA

Maa kuvaa toimintamme perustaa. Jokaisen täytyy tuntea omat heikkoudet ja vahvuudet, jotta näitä voidaan huomioida ja hyödyntää yhteisön tekemisessä. Vasta tuntiessaan itsensä, kykenee johtamaan omaa toimintaa tehokkaasti. Kun hallitsee itsensäjohtamisen, on helpompi olla johdettavana sekä johtaa muita omalla esimerkillä.

 

VESI

Vesi on toiminnan ympäristö, joka muotoutuu tiimin tekemisen mukaan. Muotoutumiseen vaikuttavat tiimin yhdessä määritetyt arvot, missio ja visio. Näiden asioiden tulee olla jokaisella selkeästi tiedossa, jotta tiimi pystyy yhdessä toimimaan kohti päämäärää.

 

TULI

Tiimin sytyttäminen. Tavoitteiden ja päämäärien täytyy olla sellaisia, jotka motivoivat kaikkia tekemiseen ja joihin kaikki pystyvät aidosti sitoutumaan. Tiimin välinen luottamus on tärkeä osa motivoitumiseen, koska yhteisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii jokaisen panosta.

 

TUULI

Tuuli kuvastaa uusiutumista. Kun tiimityöskentely on vakaalla pohjalla täytyy yhdessä miettiä, missä asioissa olemme hyviä ja mitkä asiat meitä motivoi. Tiimin tulee luoda jokaisen yksilön vahvuuksista yhteinen konsepti, jota lähdetään käytännössä toteuttamaan. Tiimin täytyy tuntea oma toimintaympäristönsä ja löytää tapa erottua muista.

 

TYHJYYS

Tyhjyys on tietoista läsnäoloa. On tärkeää miettiä missä olet mukana ja millaisilla säännöillä. Tietoinen läsnäolo on oman ajattelun ajattelemista, joka auttaa olemaan aidosti läsnä tilanteessa ja ymmärtämään itseäsi ja muita dialogissa.

 

Mietteitä kirjasta

Kirja auttoi minua ajattelemaan tiimityöskentelyn syvempää merkitystä ja koin saavani hyödyllisiä ajatuksia tulevaisuutta varten. Oma matkani tiimityöskentelyssä on vielä alkuvaiheessa, mutta pystyin löytämään kirjasta asioita, joita olen jo ehtinyt tiimissä miettiä. Koen että saamistani ajatuksista on hyötyä vuosien varrella, kun tiimini kehittyy eteenpäin.

 

 

Tony Rantala

Onixia

You May Also Like…

Brändin kirkastamisen hyödyt

Brändi on kaikkea mitä henkilö kokee ja ajattelee yrityksestä. Se on visuaalisen ilmeen lisäksi kaikkea mitä...

Sivubisnes

Luin Marianne Lehkoisen kirjoittaman kirjan Sivubisnes. Kirja kertoi siitä kuinka perustaa oma sivubisnes vaihe...

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on termi, jota moni ei varmasti edelleenkään ota tosissaan. Monelle ajatus siitä, että jotkut...

0 kommenttia

Lähetä kommentti