Johtavat ajatukset

Kirjoittaja: Moona Lymi

6 toukokuun, 2021

Lähdeteos: Tiimiakatemian johtavat ajatukset

Lähdeteoksen kirjoittaja: Tiimiakatemia

Teoriapisteet: 1

Tiimiakatemian johtavat ajatukset koostuvat missiosta, visiosta, arvoista ja erilaisista ohjeista tiimiyrittäjälle. Nämä kaikki olemme käyneet tiiminä läpi ja koen niiden tuovan hyvin esille, millainen Tiimiakatemia on paikkana opiskella. Tiimiakatemia on meille tiimiyrittäjille niin paljon enemmän kuin koulu, joten koen monen meistä vaalivan näitä ohjeita ja arvoja jokapäiväisessä työskentelyssä. 10 ohjetta tiimiyrittäjälle, kiteyttää hyvin sen, miten haluan viettää aikani Tiimiakatemialla ja millainen yrittäjä haluan olla tulevaisuudessa.

Tiimiyrittäjän 10 ohjetta:

 1. Tee aloite, uskalla etsiä ohjeita
 2. Opi hallitsemaan kaaosta
 3. Uskalla tehdä virheitä, niistä voi oppia
 4. Kohdista energiasi ratkaisuihin, älä ongelmien murehtimiseen
 5. Tee parhaasi ja aseta tavoitteesi korkealle
 6. Näe mahdollisuuksia, älä esteitä
 7. Uskalla kokeilla ja olla oma itsesi
 8. Hymyile, nauti ja heittäydy
 9. Ole nöyrä ja luo menestyksesi aina uudelleen
 10. Kunnioita kanssaihmisiä ja hyödynnä jo Akatemian sisältä löytyvää tietoa

Suurin osa näistä ohjeista on hyvin itseselitteisiä ja sellaisia, joiden mukaan pyrin toimimaan. Kohta 2. Opi hallitsemaan kaaosta oli yksi kohta, josta en kokenut saavani täydellisesti kiinni. Tästä syystä kysyin kommentteja muutamalta tiimiyrittäjältä.

Mitä kohta ”opi hallitsemaan kaaosta” tarkoittaa sinulle?

Susanna: Pitää oppia itse aikatauluttamaan ja johtamaan itseään. Teorian, treenien ja projektien tasapaino.

Mäksä: Ainut asia mikä on varmaa on muutos, kaikki vanhentuu tai kehittyy. Muutos halukkuus tulee ihmisillä eri aikaan ja tästä syystä osa hyppää muutokseen mukaan heti ja osa myöhemmin tai ei ollenkaan. Tästä saattaa syntyä mahdollinen konflikti ja vanhan ja uuden yhdistäminen.

Iska: Täytyy oppa kestämään keskeneräisiä asioita ja löytää ne jutut, joihin kannattaa tarttua. Täytyy kasvattaa paksu nahka, sietää stressiä ja luottaa prosessiin.

Ella: Projektien hallintaa, kokonaisuuksien hallinta, tiimityön mukana tulevaa sekoilua.

Veera: Opi sietämään kaaosta, ei opi hallitsemaan. Jokaisella on tiimi, koulu ja projektit. Iso yhteisö, mini yhteisö, isot vaatimukset. Et voi vaikuttaa siihen, millaisia ihmiset ovat. Pitää oppia selviytymään ja oppia löytämään yhteinen väylä.

Kannatti käydä haastattelemassa ihmisiä. Osalla oli selvästi hieman eri näkemys, mutta koen, että jokainen oli asian jyvällä. Mäksä nosti esille muutoskyvykkyyden, josta koen keskustelujen käyneen kuumana akatemiayhteisössä. Tiimiakatemia on ollut olemassa vasta 28 vuotta, joten muutoksia tapahtuu koko ajan. Lisäksi en usko, että Tiimiakatemia on ikinä valmis, sillä maailma muuttuu, joten myös yrittäjien täytyy. Myös Veeran kommentti isosta yhteisöstä, pienestä yhteisöstä ja isoista vaatimuksista meni syvälle. Sillä näinhän se on. Koen olevani tärkeä osa tiimiämme, koko akatemian yhteisöä ja lisäksi akatemialla vaatimukset ovat isot. Täytyy Ellan sanojen mukaan osata hallita kokonaisuutta.

Olen oppinut vasta Tiimiakatemialla virheiden arvon. Epäonnistuminen ja huonona oleminen ovat olleet minulle hyvin vaikeita asioita aina. Epäonnistuminen kasaa paineita, sillä haluan yleisesti antaa kaikkeni aina, kun ryhdyn jotain tekemään. Tiimiakatemialla kuitenkin palkitaan vuoden paras epäonnistuminen ja opit jaetaan aina eteenpäin. Epäonnistumisia ei tarvitse hävetä, vaan niihin jopa kannustetaan. Olen itse oppinut tiimiliiderinä eniten tilanteissa, joissa tunnekontrollini on pettänyt ja tästä syystä tilanne on mennyt väärään suuntaan. Myös asiakkaiden kanssa toimiessa suurimmat epäonnistumiset ovat ne, jotka ovat opettaneet minulle eniten.

Tiimiakatemian arvot:

 1. Ihmissuhteet, kumppanuuksien rakentaminen ja ylläpitäminen
 2. Tiimiyrittäjyys
 3. Jatkuva kokeileminen ja uuden synnyttäminen
 4. Tekemällä oppiminen ja käytännönläheisyys
 5. Kansainvälisyys/matkustaminen

Ihmissuhteet ovat yski tärkeimmistä arvoista, sillä teemme jatkuvasti yhteistyötä omien tiimiläisten, yhteisön, asiakkaiden ja alumniverkoston parissa. Ilman ihmissuhteita ei akatemialla pärjää sillä oppimisprosessi perustuu yhdessä tekemiseen ja siitä oppimiseen. Tästä syytä myös tiimiyrittäjyys mainitaan arvoissa. Opettelemme jakamaan oppeja yhdessä ja oppimaan toisilta. Harjoittelemme palautteen antamista ja tiimissä toimimista. Kun siirryn Tiimiakatemialta työelämään, tiedän tiimityskentelytaitojeni vievän minut pitkälle.

Jatkuvan kokeilemisen ja uuden synnyttämisen näen keskiössä, sillä kannustamme toisiamme rohkeisiin kokeiluihin ja haastamaan omaa osaamista ja ajatusmaailmaa. Puhumme paljon innovoimisesta ja siitä, kuinka kehitämme tuotteita ja palveluita oikeaan suuntaan. Erottuvat ideat saavat näkyvyyttä. Koko opiskelutapamme perustuu tekemällä oppimiseen ja mokista ja onnistumisista oppimiseen. Olen ymmärtänyt, että ainakin minulle tämä on ehdottomasti paras tapa oppia. Kun opiskelin perusopinnoissa talousasioita luennoilla, kiinnostukseni oli vähäistä ja tästä syystä keskittyminen oli vaikeaa. Olen kuitenkin oppinut yritystä pyörittäessämme todella paljon taloudesta ja koska kyse on omasta yrityksestä motivaatio oppia on aivan eri tasolla.

Uudet kulttuurit avartavat ja tästä syystä akatemialla kannustetaan matkustamaan ja kv- toiminta on laajaa. Akatemioita löytyy jo useista maista ympäri maailmaa ja saman tyyppinen oppimistapa tuo meitä lähemmäs toisiamme. Korona on tietenkin vaikeuttanut matkustamista, mutta pääsemme siltä jakamaan oppeja muiden akatemioiden välillä erilaisilla videoyhteyksillä. Odotan innolla tiimimme viimeistä haastetta, eli maailmanympärysmatkaa. 

Halusin loppuun lisätä vielä tiimimme pelisäännöt, joiden mukaan jokaisen Projektitoimisto Sawaken jäsenen on toimittava. Nämä ovat siis meidän johtavia ajatuksia, jotka loimme yhdessä ja joihin jokainen sai vaikuttaa. Tästä syytä ihmiset sitoutuvat näihin ohjeisiin ja toimivat niiden mukaisesti.

1. Tiimin ja yhteisen ajan kunnioittaminen.

2. Pyhitä lepopäivä.

3. Yhteisöllisissä tapahtumissa ollaan 100% läsnä. Tapahtumat laitetaan kalenteriin, eikä tapahtumien päälle sovita työvuoroja, asiakaskäyntejä yms. Sellaista, jonka voi sopia muuhunkin ajankohtaan. Sallittuja syitä poissaololle ovat kuolema ja kuolemanvaara. Älä tapa.

4. Muista, että tavoitteet eivät ole muita tiimiläisiä, vaan sinua varten. Tavoitteista kiinni pitämällä osoitat sitoutumisesi tiimille ja voit mitata myös omaa motivaatiotasi. Sprinttipisteisiin pääsee jokainen joka sprintissä. Jokaisella on vastuu omasta tekemisestä ja tarvittaessa sen todistamisesta.

5. Puhu suoraan ja rehellisesti toista kunnioittaen. Älä etsi syyllistä vaan yritä löytää ratkaisu. Älä valehtele.

6. Kaikki ovat mukana useammassa projektissa. Jokainen kontaktoi asiakkaita viikoittain.

7. Ole oma itsesi. Kehitys ei lopu.

8. Älä jää ongelmiesi kanssa yksin. Apua on tarjolla. Käytä hyväksesi erilaisuutta ja kaikkien vahvuuksia.

9. Edustat Sawakea. Käyttäydy ammattimaisesti. 

10. Muista pitää hulivilihauskaa

You May Also Like…

Alustatalous

Ajattelin kokeilla uutta aluevaltausta ja paneutua alustatalouden maailmaan. Ajat ovat todella muuttuneet ja...

Johtajuuden ristiriidat

Johtajuus on monimutkainen laji, jossa kaikkia ei koskaan voi miellyttää tasapuolisesti ja pettymyksien kohtaamiseen...

Myy enemmän – myy paremmin

Myynti on taitolaji, josta Mika D. Rubanovitsch on kirjoittanut useammankin kirjan. Viime syksynä luin kyseiseltä...

0 kommenttia

Lähetä kommentti