Johtavat ajatukset

Lähdeteos: Johtavat ajatukset

Lähdeteoksen kirjoittaja: Essi Ollonqvist

Teoriapisteet: 1

Johtavat ajatukset

Näen Tiimiakatemian mallissa paljon ideaa. Se on ympäristönä oppimiselle yksi parhaista. Opiskelupaikkana se mahdollistaa monia korkeakouluja paremmin huomattavasti sulavamman siirtymisen opinnoista omaa uraa, menestystä ja tulevaisuutta kohti. Matkalla kohti näitä et joudu kulkemaan yksin, vaan valmentaja ja tiimi tukevat sinua saavuttamaan omat tavoitteesi.

Harmillisesti tämän opiskelumallin toteutus on ollut hieman kehnoa, eikä malli ole päässyt oikeuksiinsa. Johtavien ajatusten tulisi toimia suuntaviivana meidän toiminnallemme. Tässä reflektiopaperissa peilaan johtavien ajatusten ohjeita, akatemian arvoja, sekä missiota että visiota omaan toimintaani.

10 ohjetta tiimiyrittäjälle

Olen osittain ohjeiden puolelle, mutta haluaisin myös uudistaa niitä. Suurin osa ohjeista on minulle itsestään selviä, joten en siksi koe, että ne riittävästi ohjaisivat toimintaani arjessa. Haluaisin ohjeista enemmän sellaisia, että jokainen tiimiyrittäjä voisi ohjeita noudattamalla kehittää ja kasvattaa omaa juttuaan. Ohjeiden pitäisi mieluummin tukea vaikka yhdessä asiassa kuin olla hyviä ympäripyöreitä yleistyksiä, mitä ne nyt pitkälti ovat.

Ohjeiden pitäisi suunnata omaa toimintaamme, joten näkisin tärkeäksi, että ne ensisijaisesti nostaisivat toimintamme vaatimustasoa ja yksinkertaisesti omaa vaivannäköämme. Ideaalitilanteessa ohjeita noudattamalla nämä tapahtuvaisivat melkein huomaamatta. Pääpointtina on siis se, että oma juttu kasvaisi tasaiseen tahtiin akatemian aikana, jolloin akatemian oppimisympäristön tuomia etuja oppisi hyödyntämään.

En siis sano, että nykyisiä ohjeita noudattamalla menisi mikään pieleen, vaan päinvastoin. Ohjeet ovat hyviä, mutta en näe niitä kehityksen kannalta. Akatemia tarvitsee enemmän buustia!

Tiimiakatemian arvot

Olen samaa mieltä muutaman muun esseen kirjoittajan kanssa siitä, että arvot tukevat vahvasti näkymää tulevaisuuden työympäristöstä. Tulevaisuudessa emme hae enää huippuyksilöitä, vaan pikemminkin huipputiimejä. Työmaailma on pikkuhiljaa oppinut ymmärtämään, että tiimi voittaa kuitenkin aina lopulta yksilön.

Ensimmäisenä ajatuksena arvoista tuli, että olisi mahtavaa, jos saisimme tehdä koko tiiminä projektin, jossa nämä kaikki arvot toteutuisivat. Sanon jopa suoraan, että se olisi parasta, mitä meidän tiimillemme voisi käydä.

Tiimiakatemian arvot sopivat makuuni ja niistä osa kuuluu myös minuun omiin arvoihin, kuten ihmissuhteet, jatkuva uudelleensynnyttäminen ja tekemällä oppiminen. Uskon kuitenkin, että kaltaiseni ihmistyyppi pystyy hyödyntämään enemmän näitä arvoja omassa toiminnassaan porukassa. Koen erityisesti, että tiimin tuki on merkityksellistä arvoissa rohkeat kokeilut ja tekemällä oppiminen.

Missio: Synnytämme rohkeita tiimiyrittäjiä

Akatemian missiossa on hyvää ajatusta siitä, mitä haluamme koko talon toiminnalla saavuttaa. Joudun kuitenkin kyseenalaistamaan sitä, viekö toimintamme meitä tällä hetkellä kohti missiotamme. Jos missiomme on rohkeus, en koe, että olisin saanut siihen koko akatemia-aikana paljoakaan tukea. Puhutaan paljon, että pitää päästä irti epäonnistumisen pelosta, mutta tämä ei riitä mission tavoittelemiseen.

Jotta pääsemme missioomme, ensiksi mielestäni pitäisi huomioida erilaiset oppijat. Kaikkia ei rajoita epäonnistumisen pelko. Esimerkiksi minut pitäisi viedä ”pakotettuna” epämukavuusalueelleni kerta toisensa jälkeen, mutta ihmisten ympäröimänä. Niin minusta saisi rohkeamman. Toistot toimivat kohdallani. Ja jos saan olla ihmisten keskellä, olen energisempi ja pääsen kohti missiota ja rohkeutta nopeammin.

Visio: Tiimiakatemia kaikkien saataville

Visio on mielestäni tosi ympäripyöreä. En näe myöskään, että se on toteutumiskelpoinen. En veisi nykyistä mallia muualle.

Luulen, että ei-myötämielinen suhtautumiseni johtuu myös siitä, etten pysty vielä tällä hetkellä sisäistämään tätä visiota. Puhuimme treeneissä, että visio aukeaa paremmin, kun on ollut akatemian jälkeen työelämässä 5-10 vuoden ajan.

 

Tällaiset olivat minun johtavat ajatukseni tällä kertaa. Uskon, että ne tulevat vielä useampaan otteeseen muuttumaan akatemiamatkan varrella.

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti