Johtavat ajatukset

Kirjoittaja: Lasse Helminen

6 toukokuun, 2021

Lähdeteos: Johtavat ajatukset

Lähdeteoksen kirjoittaja: -

Teoriapisteet: 1

Minulla ei ollut mitään tietoa mitä Tiimiakatemian johtavat ajatukset ovat, kun aloin kirjoittamaan tätä esseetä. Jouduin tekemään hyvät taustatyöt ennen kuin minulle selvisi, mitä johtavat ajatukset sisältävät. Johtavia ajatuksia ei tuoda kauheasti akatemialla esiin, jonka takia luultavasti minäkään en niistä tiennyt. Ainoa asia mikä tuodaan esille, ovat missio sekä visio, jotka näkyvät Tiimiakatemian verkkosivuilla. Lyhkäisyydessään Johtavat ajatukset ovat tiivis, mutta asiapitoinen vihkonen, joka kertoo tiivistettynä Tiimiakatemian olemassaolon syyn, tavoitteet, vision sekä mission. Lisäksi siinä luetellaan kymmenen ohjetta tiimiyrittäjälle ja arvot sekä niitä täydentävät periaatteet. 

Missio – Synnytämme rohkeita tiimiyrittäjiä

Visio – Tiimiakatemia kaikkien saataville!

Tiimiyrittäjän kymmenen ohjetta:

 1. Tee aloite, uskalla etsiä ohjeita.
 2. Opi hallitsemaan kaaosta. Se on ensimmäinen askel luovassa prosessissa.
 3. Saat tehdä virheitä. Voit oppia niistä.
 4. Kohdista energiasi ratkaisuihin, älä ongelmien murehtimiseen.
 5. Tee parhaasi ja aseta tavoitteesi korkealle.
 6. Näe mahdollisuuksia, älä esteitä.
 7. Uskalla kokeilla ja olla oma itsesi.
 8. Hymyile, nauti ja heittäydy.
 9. Ole nöyrä ja luo menestyksesi aina uudelleen.
 10. Kunnioita kanssaihmisiä ja hyödynnä Tiimiakatemian sisältä löytyvä kokemus ja tieto, jottei pyörää tarvitse keksiä uudelleen.

Nyt kun olen lukenut Tiimiyrittäjän kymmenen ohjetta ja pohtinut toiminko itse näiden mukaan niin voin todeta, että kaikki kohdat kyllä täyttyvät minun kohdallani, vaikka en aiemmin näistä ohjeista ole kuullut.

Tiimiakatemian arvot:

 1. Ihmissuhteet, kumppanuuksien rakentaminen ja ylläpitäminen
 2. Tiimiyrittäjyys
 3. Jatkuva kokeileminen ja uuden synnyttäminen
 4. Tekemällä oppiminen ja käytännönläheisyys
 5. Kansainvälisyys/matkustaminen

Ihmissuhteet ovat yksi tärkeimmistä arvoista, sillä teemme jatkuvasti yhteistyötä omien tiimiläistemme, yhteisön, asiakkaiden ja parissa. Ilman ihmissuhteita ei akatemialla pärjää sillä oppimisprosessi perustuukin juuri siihen, että opimme yhdessä tekemällä. 

Tiimiyrittäjyys on arvoissa, sillä kasvamme tiimiyrittäjyyteen jatkuvien treenien ja yhdessä tekemisen kautta. Opettelemme jakamaan oppeja yhdessä ja oppimaan toisilta. Esimerkiksi toisten opit ja epäonnistumiset jaetaan yhdessä, jotta kaikkien ei välttämättä tarvitse henkilökohtaisesti samoja virheitä kokea. Harjoittelemme palautteen antamista ja tiimissä toimimista.

Jatkuvan kokeilemisen ja uuden synnyttämisen näen keskiössä, sillä kannustamme toisiamme rikomme rajoja ja kokeilemaan rohkeasti asioita, joita emme ennen ole tehneet. 

Tekemällä oppiminen ja käytännönläheisyys näkyvät tiimiakatemian arjessa niin, että sovellamme tuoreinta teoriatietoa käytäntöön vuorovaikutuksessa asiakkaittemme ja verkostojemme kanssa. Otamme vastuun omasta tekemisestämme sekä tiimistämme.

Kehitämme Tiimiakatemian kansainvälistä verkostoa ja etsimme kaikkialta uusia toimintamalleja soveltaaksemme niitä omaan toimintaamme. Matkustamme paljon, koska haluamme etsiä ja löytää uusia verkostoja, joiden avulla opimme vielä nopeammin ja enemmän. Näin matkustaminen näkyy akatemian arvoissa.

Nyt kun olen tutustunut Tiimiakatemian johtaviin ajatuksiin niin huomaan, että nämä näkyvät akatemian arjen askareissa, mutta arvoja ja ohjeita tuodaan mielestäni aivan liian vähän esiin. Ihmiset, joiden kanssa olen tästä jutelleet ovat olleet yhtä tietämättömiä näistä kuin minä. Arvot, ohjeet, visio sekä missio ovat mielestäni kuitenkin niin iso asia yrityksen tai tässä tapauksessa koulun brändiä, että ne voisivat hyvin olla vaikkapa tauluna seinällä näkyvillä joka päivä.

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti