Johtajan uusi tehtävä, 100 päivää tilanne haltuun!           

Lähdeteos: Johtajan uusi tehtävä, 100 päivää tilanne haltuun!

Lähdeteoksen kirjoittaja: Maarit Tiililä

Teoriapisteet: 1

Kirja on hyvä opas, jos on menossa uuden yrityksen johtajaksi. En sanoisi, etteikä tätä voisi soveltaa myös Tiimiakatemialla, koska onhan joka syksy uuden johtoryhmän valinta. Koen, että kirja soveltuu kokemattomalle johtajalle sekä kokeneelle johtajalle. Kirja sisältää paljon johtajalle hyviä suuntaa antavia tehtäviä, joita voi soveltaa käytäntöön.

Kun jokainen johtaja astuu rooliin, on annettava aikaa perehtymiselle. Aina! Tärkeää on oppia tuntemaan organisaation ihmiset, koska mikään ei ole mahdollista yksin. Ennen kaikkea johtajan on tunnettava itsensä- millainen on johtajana, minkä roolin on ottamassa ja miten toimia johdonmukaisesti.

Olen oppinut tuntemaan itseäni, joka kerta paremmin, kun olen ollut johtotehtävissä. Alussa opettelin, kuinka paljon vapauksia voi antaa työntekijöille, että kehittyminen ja mielenkiinto säilyy työssä. Rajojen asettaminen, että missä menee raja. Esimerkillä johtaminen ja selkeät pelisäännöt.

Koen, että oma johtaminen on hyvin strategista ja pitkällä aika jänteellä johtamista. Vahvuuteni on pitkissä projekteissa. Perustan oman johtamiseni rehellisyyteen, johtaminen on tällöin helppoa koska kaikista asioista voi puhua. Suurimpana oppina on ollut puuttua saman tien ristiriita tilanteisiin, jotta projektin laatu ei kärsi. Projekti ryhmä on tärkeä tuntea ja oppia tuntemaan, sitouttaa saman tien yhteen.

Kun siirtyy uuteen yrityksen johtoon, on tärkeä ottaa aikaa omalle perehtymiselle. Hyvä aika perehtymiselle olisi yksi kuukausi. Perehtymiselle on hyvä laatia suunnitelma, mitä aikoo ensimmäisien kuukausien aikana saada tehtyä organisaatiossa. Päätös, että ottaa aikaa omalle perehtymiselle! Tämä jää tekemättä malttamattomuudesta monesti. Seuraavaksi kannattaa laatia 100 päivän suunnitelman tavoitteineen.  Tämä tarkoittaa kolmen kuukauden suunnitelmaa ja seurata sitä.

Uutena johtaja on hyvä löytää itselleen sparraus henkilö, jonka kanssa voi luottamuksellisesti tuulettaa ja sparrata eteen tulevia tilanteita. Olen ollut monesti tässä tilanteessa, että sparraus kaveri olisi hyvä olla ja sellainen kannattaa ehdottomasti hankkia, hyvissä ajoin. Mielellään sellainen henkilö kenellä on kanssa kokemusta johtamisesta tai on johtotehtävissä.

Kun astuu rooliin ensimmäisenä päivänä organisaatioon, on hyvä hahmottaa, minkälaisen kuvan rakennat toiminnallasi ja käyttäytymisellä tulevaisuuden toimintakulttuuriin. Toimintakulttuuri alkaa rakentua ensimmäisestä työpäivästä alkaen.

Etanan viisaus toimintamalli tulee siitä, että kiiruhdetaan hitaasti eteenpäin. Ihmiset yleensä pyrkivät, hakea ratkaisuja liian nopeasti.

 1. Tunne itsesi                                                                    
 2. Tutustu odotuksiin
 3. Rakenna yhteys
 4. Valmistaudu muutoksen
 5. Näytä suunta
 • Kiiruhda hitaasti ja varmasti, jotta voi myöhemmin edetä nopeasti
 • Onnistuminen rakentuu vuorovaikutukselle – ihmiseltä ihmisille
 • Muuta vain sen minkä ymmärrät

Rakenna yhteys

Päätin valita viidestä aiheesta rakenna yhteys, koska se on tärkeä perusta luottamukselle. Kun luottamus on rakentunut ovat ihmiset valmiimpia antamaan kaikkensa, jopa ylittämään itsensä, kun he kokevat itsensä arvostetuksi ja työnsä mielekkääksi. Palautetta on tärkeä antaa.

Kun rakentaa vahvoja vuorovaikutussuhteita tuloksena saa myös itselleen valtavasti tietoa päätöksentekoihin ja toiminnan tueksi. Sen lisäksi vahvistat myös avoimen vuorovaikutuksen ja palautteenannon kulttuuria, saat porukan innostumaan ja ottamaan kaikki voimavarat käyttöönsä ja kantamaan vastuunsa omalta osaltaan.

Tästä syntyy kulttuuri tekemisen meiningille, jossa yhdessä kääritetään hihat ja ryhdytään hommiin.

Ennakointi organisaatiossa

Ensimmäisen 100 päivän aikana tulee paljon erilaisia sidosryhmien kanssa kohtaamisia, ulkoisia ja sisäisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että kohtaako ihmiset 100 tavoitteidesi kanssa? Minkälaisia ennakko käsitteitä on syntynyt ihmisistä ja organisaatiosta? Kun tutustuu organisaatioon, on hyvä pyrkiä tyhjän pään ennakkokäsitykseen. Tähän tilaan ei ole helppo päästä.

Olen itse ainakin huomannut, kun alkaa johtamaan X sidosryhmää alkaa luomaan saman tien mielikuvia ihmisistä, minkälaisia työntekijöitä he ovat. Minkälaisia vastuu rooleja heille voi antaa. Tyhjää päätä on vaikeata pitää.

Ole läsnä

Ihmisten kohtaaminen ihmisenä edellyttää rohkeutta avata jotakin itsestään ja ennen kaikkea rohkeutta olla läsnä toiselle ihmiselle ja kulloisellekin hetkellä sellaisena hetkenä kuin se ilmenee.

 • Kun kohtaat toisen ihmisen, miten lähestyt häntä?
 • Missä katseesi?
 • Mitä mielessäsi liikkuu?
 • Pohditko tulevaa tapaamista?
 • Suunnitteletko seuraavia sanoja?
 • Vai oletko vain läsnä toiselle ihmisille kysyen ja kuunnellen, rakentaen hänen sanoilleen omia sanoituksiasi?

Läsnäolo vapauttaa sinut havainnoimaan, kuuntelemaan ja kuuelemaan. Se vapauttaa sinulle mahdollisuuden yhtä aikaa havainnoida tilannetta kokonaisvaltaisesti ja katsoa syvään. Konkreettisesti tämä tarkoittaa kulttuurin ominaispiirteiden havainnointia ja kyseiseen henkilöön tutustumista samaan aikaan.

Omassa elämässäni pyrin olemaan aina läsnä, joka hetkessä. Haluan kuulla ja kuunnella. Olenkin huomannut, että hiljentymällä kuulee enemmän ihmisjoukkojen keskeisyydessä ja kun hiljentyy itse meditointiin, kuulee itsensä. Pystyn tällöin havainnoimaa ympäristöäni ja itseäni paremmin.

Projektitoimisto Sawake Osk.

Carolina Tuomikorpi

You May Also Like…

Alustatalous

Ajattelin kokeilla uutta aluevaltausta ja paneutua alustatalouden maailmaan. Ajat ovat todella muuttuneet ja...

Johtajuuden ristiriidat

Johtajuus on monimutkainen laji, jossa kaikkia ei koskaan voi miellyttää tasapuolisesti ja pettymyksien kohtaamiseen...

Myy enemmän – myy paremmin

Myynti on taitolaji, josta Mika D. Rubanovitsch on kirjoittanut useammankin kirjan. Viime syksynä luin kyseiseltä...

0 kommenttia

Lähetä kommentti