Johda tunteita – menesty työelämässä

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Camilla Tuominen on kirjoittanut kirjan Johda tunteita, menesty työelämässä lähinnä hänen lukemistaan kirjoista ja suosikkipuhujilta ja muista lähteistä. Kirjan pääpointit liittyvät tunteisiin, näiden johtamiseen ja merkitykseen suuressa kuvassa työelämässä.

 

Mieleni avautui heti kirjan alussa Camilla Tuomisen mainittua vertauskuvia esimerkiksi intohimon ja kunnianhimon, turrutuksen ja kohtaamisen, heikkouden paljastamisen vai haavoittumisen kertomisen välillä. Tässä samassa kappaleessa puhuttiin myös epävarmuudesta työelämässä ja miten se vaikuttaa ihmisiin.

Turvallisuuden tunne

Monesti hiljainen seinäruusu tulkitaan uudessa työympäristössä sisäänpäin kääntyneeksi ja joskus jopa välinpitämättömäksi. Tämä kuitenkaan ei aina ole totuus, sillä moni, joka on hiljainen ryhmässä, voi pitää sisällään erittäin luovia ja mullistavia ideoita. Nyt, kun meidänkin tiimimme alkaa sulautumaan yhteen enemmän ja enemmän, (esimerkiksi mökkiviikonloppu himoksella) huomaan monista ihmisistä, että heidän hiljaisuutensa ei tarkoittanutkaan sitä, että heillä olisi tylsää tai he olisivat välinpitämättömiä. Tämä voi hyvinkin johtua siitä, että näillä ihmisillä, jotka ovat astuneet uuteen ympäristöön, ei alun perin tiimin sisällä ole ollut kovin turvallinen olo. Turvallisen olon saavuttaminen tiimissä tai jossain porukassa tuo monista ihmisistä esille luovuuden ja ideoiden kirjon.

Olen melko varma, että ensimmäisen vuoden aikana kovinkaan monella meidän tiimistämme ei ole ollut turvallinen olo, vaan sanomisia ja ajatuksia on joutunut varomaan ja miettimään moneen kertaan, ennen kuin niitä päästää ulos. Turvallisuuden tunne on mielestäni erittäin tärkeää tiimissä, ja työelämässä yleisestikin. Tämä turvallisuuden tunne tuo esiin myös luovuuden ja sen, että uskaltaa tuoda ei-niin-miellyttäviä asioita esille. Silloin, kun tiimin jäsenet tuntevat olonsa turvalliseksi (esimerkiksi dialogiringissä), vaikeistakin asioista puhuminen on rakentavaa, eikä siitä synny konflikteja. Tämä ei tietenkään kokonaan liity pelkästään turvallisuuden tunteeseen, mutta se on minun kohdallani ainakin yksi merkittävä osa sitä.

 

 

Lääkäreillä on IBM watson tekoäly ohjelma, jolla he pystyvät alle sekunnissa hakemaan paljon tietoa esimerkiksi syöpään liittyvistä lääketieteellisistä asioista. Tähän ei ihminen kykene, mutta mihin ihminen sitten kykenee, johon tekoäly ei?

Luovuus

Luovuus on yksi asioista, johon ihminen kykenee, mutta tekoäly ei. Itse esimerkiksi teen paljon videoitten parissa visuaalista työtä ja luovaa ideointia. Tekoäly on tällaisissa tilanteissa voimaton. Tietysti jostain saattaa löytyä tai joku voi kehittää esimerkiksi ohjelman, jossa elokuvan kohtaukset suunnitellaan tasan tarkkaan oikean pituisiksi ja oikealla tavalla kuvatuiksi, mutta silloin se ei ole luovaa, vaan erittäin järjestelmällistä ja sulkeutunutta. Itse en paljon elokuvatuotannosta vielä tiedä, mutta sielläkin varmasti ohjaajat saavat ideoita kesken kuvausten, jolloin suunnitelmaa saatetaan muuttaa alkuperäisestä, tässä kohdalla tekoäly tekisi toisin – tekoäly pysyisi alkuperäisessä suunnitelmassaan ja tämä jokin luova idea, jonka oikea ohjaava ihminen olisi keksinyt, jäisi käyttämättä.

Tunteiden johtaminen

On tärkeää opetella olemaan läsnä. Jos olet palaverissa, niin unohda kaikki muu. Sillä hetkellä, vain se hetki on tärkeä. Jos mielessä pyörii samaan aikaan tuhat asiaa, on erittäin vaikea keskittyä palaveriin ja asiaan ja saada tästä irti se tarvittava tieto ja oppi.

Tunteiden johtaminen on monimutkainen asia. Johdatko omia tunteitasi, vai jonkun muun tunteita? Mielestäni omien tunteiden johtaminen on tärkeämpää ennen, kuin alkaa miettimään muiden tunteiden johtamista. Kannattaa koittaa miettiä kaikkia asioita, joista muita olet joskus syyttänyt. Mitä jos oletkin itse vihasi alla epävarma? Tai mitä jos itsekin vain sivuutat muitten ideat ja annat niitten valua hukkaan?

Tiivistettynä siis – tunteiden johtamisessa ensimmäisenä, täytyy kohdata itsensä sellaisena kuin on ja hyväksyä omat epäkohdat, sekä erilaisuus. Ennen kuin alamme arvostelemaan muita ihmisiä tai kerromme jollekin, mitä jonkun pitäisi tehdä, on hyvä käydä keskustelu itsensä kanssa.

 

 

Nyt sinä esseen lukija, joka on lukenut liirumlaarumini tänne asti, kuvitellaan yhdessä tiimi tai yritys, jonka välillä vallitsee avoimuus, luottamus ja yhteys, sekä turvallisuuden tunne. Tiimi, jossa älykkyys, luovuus, ideointi ja keskustelu on vapaata. Seuraavaksi kuvittele, mihin tämä tiimi on kykenevä.

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti