Jazzia Johtamiseen – Anna Osaajien Loistaa

Kirjoittaja: Vili Selenius

5 toukokuun, 2021

Lähdeteos: Jazzia Johtamiseen - Anna Osaajien Loistaa

Lähdeteoksen kirjoittaja: Patrick Furu

Teoriapisteet: 3

Patrick Furun Jazzia Johtamiseen – anna osaajien loistaa, tarjoaa mainioita keinoja johtamisen tehostamiseen, pohjautuen sopivassa suhteessa käytännön vinkkeihin ja tutkittuun teoriaan jazzyhtyeen johtamisen näkövinkkelistä. Koin kirjan vinkit kovin käytännönläheisiksi ja tästä johtuen niitä oli helppo peilata myös omaan, sekä tiimiyrityksemme tekemiseen.

Jazzyhtyeen toiminnan neljä elementtiä

Jazzyhtyeen, ja kun tarkemmin pohtii, niin minkä tahansa tiimin tai yhteistyöstä elävän pienemmän organisaation johtaminen pohjautuu neljään elementtiin: Yhteinen kieli, aktiivinen kuuntelu, toisten tukeminen ja vastuun kantaminen. Käytännössä siis vastakohtiin Patrick Lencionin tiimin viidestä toimintahäiriöstä ja mielestäni nämä kirjat tukevatkin hyvin toisiaan. Nämä neljä elementtiä tukevat toinen toisiaan ja yhden vahvistumisen seurauksena, muutkin elementeistä kehittyvät.

Yhteinen kieli

Yhteisellä kielellä tarkoitetaan tiimin jäsenten välistä viestintää ja miten yksilöt tulevat ymmärretyksi tiimin jäseninä. Helpointa olisi varmaan viestiä vaan ytimekkäällä ja kaikkien ymmärtämällä äidinkielellä, mutta mielestäni elämästä tulee kovin kuivaa jos pyrimme minimoimaan väärinymmärrykset kitkemällä inhimilliset elementit, kuten huumorin, tunteet jne. viestinnästämme ja eihän missään näin käsketäkään tekemään, kunhan pohdiskelen.

Tämän sijaan tiimin tulisi kehittää keskinäistä viestintäänsä ja löytää yhteinen kieli, niin tiimin sisäisesti, kuin jäseneltä-jäsenelle. Mielestäni olemme onnistuneet tässä erinomaisesti Tempossa. Olemme yhteisten kokemusten ja tekemisen kautta oppineet tuntemaan toisiamme ja toistemme viestintätapoja paremmin ja meille on muodostunut yhteinen ”sävel”, mitä jonkun Tempon ulkopuolisen voisi olla vaikea ymmärtää.

Aktiivinen kuuntelu

Aktiivisen kuuntelun voisi kiteyttää läsnäoloksi. Käytännössä aktiivisella kuuntelemisella tarkoitetaan siis samaa kuin sananlaskulla ”älä kuuntele vastataksesi, kuuntele ymmärtääksesi”. Aktiivinen kuuntelija pystyy saamaan kuuntelemalla paljon enemmän irti, kuin pelkän tekstin. Hän havainnoi kertojan tunnetiloja, asioiden kaksoismerkityksiä, hän heijastaa kuulemaansa aikaisempiin kokemuksiin kertojasta ja ymmärtää häntä paljon paremmin näiden kaikkien palasten yhteisvaikutuksena. Joiltain tämä taito tulee luonnostaan ja joidenkin tarvitsee keskittymällä keskittyä siihen, että pystyvät antamaan keskusteluun täyden fokuksensa. Tämä on itselläni ainakin hyvinkin paljon tilanneriippuvasita, mutta koen, että oma keskittymiskykyni on hyvin rajallinen ja joudun ponnistelemaan, jotta pystyn kuuntelemaan ”aktiivisesti”.

Toisten tukeminen

Älä tyrmää toisten ideoita. Tässä olemme kehittyneet tiiminä, sillä Tempon alkuaikoina ammuimme armotta alas kymmenen kymmenestä Mäksän ilmoille heittämästä ideasta. Toki olemme myös kehittyneet ammatillisesti ja ideoiden laatu on parantunut merkittävästi, mutta osaamme nykyään käsitellä esille nostettuja ideoita objektiivisesti.

Koen myös, että pyrimme tiiminä auttamaan toinen toisiamme parhaamme mukaan helpottaaksemme toistemme tekemistä, oma-aloitteisesti, mutta erityisesti pyydettäessä. Kenenkään ego ei ole liian suuri pyytääkseen apua tai ottaakseen sitä vastaan pyytämättä.

Vastuun kantaminen

Vastuun kantaminen on kaksipiippuinen juttu, toisaalta tiimissämme riittää vastuutehtäviä kaikille, jotka niitä suinkin haluaa, mutta vastuun ottaminen voi olla haastavaa riippuen minkälaisissa projekteissa on mukana ja miten vastuut jakautuu niiden sisällä. Ei tosin ole kyllä tullut vielä vastaan tilannetta, että joku vastuuta haluava henkilö ei olisi sitä syystä tai toisesta saanut kannettavakseen. Henkilökohtaisesti en ole ottanut vastuuta, ainakaan suuremmalti, tiimin sisäisesti, mutta olen ollut projektikohtaisesti useissa vastuurooleissa. Koen, että olemme tiiminä kasvaneet akatemian aikana luontaisiksi vastuun ottajiksi ja vastuutehtävät koetaan keinona kehittyä, eikä niitä pyritä välttelemään.

Kaiken kaikkiaan jazzyhtyeen johtaminen ei siis poikkea juuri mitenkään projektien johtamisesta, joiden perustana on tiimityöskentelytaidot. Näen tämän neljän elementin syklin toimivan käytännössä myös meidän tiimiyrityksessämme ja näin kolme vuotta tiimiakatemiaa käyneenä koen myös, että nämä toimintamallit, tai ehkä Tiimiakatemialla niistä voisi puhua oppimismalleina, toteutuvat luonnostaan oppimismuodostamme ja organisaation litteästä rakenteesta johtuen.

You May Also Like…

Aidosti viisas

Aidosti viisas on on ruotsalaisen kirjailijan Stefan Einhornin mielenkiintoinen teos, joka tarjoaa syvällistä...

Työelämä muuttuu

Aloitin Petteri Kilpisen Inspiroitunut kirjan lukemisen jo viime syksynä. Kirja osoittautuikin tuohon hetkeen ehkä...

0 kommenttia

Lähetä kommentti