Intohimona brändit

Kirjoittaja: Rock Åkerlund

19 marraskuun, 2021

Lähdeteos: Intohimona brändit

Lähdeteoksen kirjoittaja: Marina Vahtola

Teoriapisteet: 3

Muutamaan otteeseen ja tästäkin kirjasta olen saanut kuulla ja lukea totuuden, että brändin viestiminen ei ole yhtä kuin viestintäohjeet brändimanuaalissa. Heigaltakin löytyy oma pieni brändimanuaalinsa ja tästä tiedonjyvästä olin tietoinen jo ennen kuin lähdin lukemaan tätä kirjaa. Oli muitakin tiedonjyväsiä, kuten esimerkiksi se, että ihmiset, jotka ovat tekemisissä asiakkaan kanssa, kertoo monesti brändin viestistä laajemmin ja tarkemmin, kuin esimerkiksi markkinointiporukka itsessään pystyy tekemään.

Olin eilen vaikuttajamarkkinointitapahtumassa, jossa oli puhumassa Foodinin Maria Jalkanen. Hänen puheenvuoronsa oli oikein onnistunut ja siinä korostettiin sitä miten ihmiset ostaa aidon tarinan paljon mieluummin, kuin keksityn ja päälle liimatun oloisen. Foodin ei itsessään anna koskaan vaikuttajilleen valmiita pohjia, vaan he antavat vaikuttajan luoda omannäköistä ja aitoa sisältöä. Mielestäni tälle oivallukselle kannattaa laittaa painoarvoa. Jos yrityksen arvot ja tunnelma ovat aitoja, ne samat tunteet välittyy myös realistisemmin asiakkaan kanssa käydyissä viestintätilanteissa.

Heigan brändimanuaalia jos tarkastellaan niin meidän arvothan ovat rehellisyys, rohkeus ja reippaus. Katsellaanpa hieman miten ne toteutuu tällä hetkellä ja voisiko tulevaisuudessa tehdä jotain näiden kolmen arvon nostamiseksi?

Rehellisyys ja tapa tehdä töitä on mahdollista nähdä monessa aspektissa. Se voi näkyä asiakkaalle toimintana, että teemme rehellistä liiketoimintaa ja meihin pystyy luottamaan.Tässä tietenkin riskinä niinkin itsestäänselvyys, että kun sanomme, että teemme jotain ja lupaamme sen tietyn ajan määränpäähän, se pitää silloin tapahtua. Ja kun kaikki tapahtuu sovitusti ja rehellisesti, pääsemme aina enemmän kohti tätä arvoa, koska se laitetaan ikään kuin koetukselle aika ajoin. Asiakas mahdollisesti viestii asiasta positiivisesti eteenpäinkin kantaen näin meidän brändin arvomaailmaa eteenpäin viestinnällisesti. Ei ole mikään itsestäänselvyys laittaa rehellisyyttä suoraan omiin arvoihin, mutta kun viestintä menee tämän asian tiimoilta perille, on se yritykselle monella tapaa erittäin hyvä asia.

Rehellisyys myös voi näkyä ja kuulua toiminnassa. Heigan palautekulttuuri ja keskustelu on kovin rehellistä ja aika hankalistakin asioista avautumista välillä on tapahtunut ja uskon, että tämä on tuonut arvoamme myös näkyville sen takia omassakin tekemisessä ja arvomme heijastelee omasta käyttäytymisestämme toivottavasti myös muualle.

Rohkeus

Tätä arvoa voi varmasti viestiä monellakin tapaa ympäriinsä. Uskon täysin varmasti, että tempauksemme laittaa kansikuvat näkyvästi tiimiakatemian tiloihin luovat meille rohkean tiimin mainetta. Näin se brändin viestiminen taustalla alkaa siis jo sytkyttelemään onnistumistaan. Kun tekee rohkeita juttuja välillä, viestii samalla ympäristölleen sitä itseään. Rohkeutta on myös uskaltaa olla avoin tiimin jäsen toisille tiimiläisilleen. Se voi tuntua joskus hyvinkin huimaavalta, kun täytyy kertoa rehellisesti jostain epäkohdasta, jonka on havainnut ja mahdollisesti tuottaa pettymys tiimikaverille. Tai sitten, jos kommunikointi ei suju kuin pitäisi, voi olla vaikea puolustaa rohkeasti omaa kantaansa. Se kuitenkin olisi tärkeää, koska jokainen asia, jota me viestimme toisillemme painottaen tai ilman, jää jollain tapaa rekisteriin. Jollekin heigalaiselle rohkeutta voi olla ”pelkästään” kehua toista tiimiläistä sydämestään ja kun hän löytää tällaisen rohkeuden itsestään, myös hänen rohkeusviestinsä kantaa arvona mahdollisesti pidemmälle henkilökohtaisissa toimissakin ja silti tiimin hyväksi.

Reippaus

Reippaus on positiivinen arvo itsessään. Sen näkeminen saa mielessä tunteen, että homma hoidetaan nurisematta ja jollain tapaa hyvällä fiiliksellä, silti tehokkaasti. Reippaus oli meiltä hyvä valinta arvoksi, vaikka se kaikkien mielestä ei ollutkaan läpihuutojuttu. Itse rakastuin reippauteen heti. Heigan tekeminen on monellakin tapaa tosi reipasta ja me saadaan aikaan asioita reippaalla meiningillä.

Monesti meillä myös toteutuu rohkeus ja reippaus yhtäaikaisesti. Otetaan tästä vaikka esimerkkinä, miten Heigan Aino lähti toteuttamaan kahta arvoamme eli rohkeutta ja reippautta samanaikaisesti nappaamalla saunarekan projektipäällikön tittelin. Nämä ovat kovia meriittejä myöhemmin kerrottavaksi uusille ja potentiaalisille asiakasehdokkaille, ne tuo viestinä esiin sitä, että Heigassa tekemisen meininki on kovalla tasolla ja asiakas pystyy maistelemaan tässäkin tapauksessa meidän arvomaailmaa. Täytyy pystyä rakentamaan oikeanlaisia polkuja ja hyviä tarinamalleja, että saisimme myös heille rakennettua näitä kolmea arvoa ja niiden näkyvyyttä, jotka ei suoranaisesti meidän toimintaan vielä ole törmännyt. Tätä arvoa toki jakaa asiakkaatkin, joten pääasia, että pysymme systemaattisina ja koitamme parhaamme elää arvojemme mukaisesti.

                                                      ***

Summa summarum, jos yrityksessä, tässä esimerkissä Heigassa, me jäsenet ja erinäisten projektien työntekijät voivat hyvin, niin se koskettaa myös asiakkaitamme. Siksi olisikin tärkeää, että tuntisimme toisiamme ja viettäisimme aikaa välillä yhdessä, koska hyvinvointi heijastuu asiakkaisiin ja kantaa muutenkin pitkälle. Siitä tulee kaikille hyvä tunne. Hyvän tunnelman vallitessa on mahdollisuudet johonkin uuteen suotuisammat.

Arvostusta ja analytiikkaa kiitos!

Ihmisillä on ihan perustarpeena tunne, että he tarvitsevat arvostusta. Keskityn tässä esseessä asiakaskokemuksiin enemmän. Heidän täytyy pystyä tuntemaan arvostus ja meidän tulee miettiä, miten tämän asian korostaminen varmimmin onnistuisi. Heigana meidän tulisi saada asiakaskohtaamisista merkityksellisiä ja siitä sitten avata asiakkaan polkua elämykselliselle ja vahvalle tunteelle. Kun tällaisia tunnetiloja saavutetaan asiakkaissa, niin meidän brändin vahvuus kasvaa. Voimme hyötyä moisesta toimintamallista pitkäaikaisten asiakassuhteiden muodossa ja tämä on se tyyli, jolla myös brändiuskollisuus kasvaa. Jokaisesta toiminnasta (sähköposti, whatsapp, puhelinsoitto, messut, markkinat, satunnainen kohtaaminen) jää muistijälki ihmiseen. Jokainen kerta siis vahvistaa mielikuvaa. Jos pystymme luomaan samankaltaista tunnetilaa meidän jokaisessa kanavassa ja kohtaamispisteessä, olemme todella vahvalla pohjalla. Siihen tarvitsee strategian, että näin tapahtuu. Se määrittelee mikä on meidän suunta, asenne, millä sinne suuntaan ollaan menossa ja millaisella asenteella sinne ylipäätään pääsee. Strategia pitää saada jokaisen yrityksen jäsenen ymmärrykseen ja heidän pitää kokea olevansa mukana oikeasti siinä.

Myös data, data-analytiikka ja sen hyödyntäminen näyttelee merkittävää roolia mitä tulee markkinointiin ja viestintään. Sen rooli on varmasti koko ajan kasvavaan suuntaan kohoava. Olen itsekin orastavalla kiinnostuksella kuunnellut datakeskusteluja ja sen analysointia. Tarkoitus on parantaa omia kykyjään sillä saralla, koska markkinointi kiinnostaa ja se on niin iso osa markkinointia ja vahvan asiakaskokemuksen puolestapuhuja. Asiakkaista voi tietää niin paljon pelkän datan avullamissä kohdalla sivuasi he liikkuvat, mitä he klikkaavat ja ylipäätään mitä he etsivät. Datan avulla voi muokata termejä uudestaan, kunhan osaa etsiä näitä toimintoja tukevat apuohjelmat/sovellukset käyttöönsä.  Asiakaskokemuksen parantaminen ja käytöksen ennakoiminen lisää myyntiä. Olen aika pienillä jäljillä mitä tulee datan ja sen analysoimisen suhteen, mutta se kiinnostaa yhtenä asioista markkinoinnin sisällä.

Lopuksi

Kirja antoi aiheita moneen ajatukseen brändin, brändäämisen, asiakaskokemusten ja viestinnän maailmasta. Koin hyödylliseksi päästä kelailemaan näitä ajatuksia ja tulen käyttämään kirjasta saamaani tietotaitoa projekteissani ja muutenkin tästä saa hyviä aihioita tiimin kanssa asioiden työstämiseen.

Rock Åkerlund

Projektitoimisto Heiga osk

http://www.heiga.fi

You May Also Like…

Digital Garage

Google digital garage on monelle akatemialaiselle tuttu Googlen ilmaiskurssi, joka käsittelee muun muassa...

Uteliaisuuden taito

Hanna Siefenin Uteliaisuuden taito käsittelee uteliaisuutta psykologin näkökulmasta ja sitä, kuinka uteliaisuus on...

Matkan opas

Johdanto Nappasin Tiimiakatemian kirja hyllystä tämän Saku Tuomisen ja Risto Kuulasmaan kirjoittaman kirjan...

0 kommenttia

Lähetä kommentti