Intohimona brändit

Kirjoittaja: Antti Seppälä

6 toukokuun, 2022

Lähdeteos: Intohimona brändit

Lähdeteoksen kirjoittaja: Marina Vahtola

Teoriapisteet: 3

Luin Marina Vahtolan kirjoittaman kirjan ”Intohimona brändit”. Kirja kertoo brändien liiketaloudellisesta merkityksestä yritysjohdon ja omistajien kannalta. Kirjassa kuvataan Suomen yritysmaailman muutoksia vuosikymmenien aikana ja kerrotaan vahvojen brändien rakentamisesta. Valitsin kirjan, koska koen, että yrittäjänä on tärkeää tietää brändien merkityksestä ja haluan oppia aiheesta lisää. Tämän lisäksi tarvitsen bränditietämystä tämänhetkisissä ja tulevissa projekteissa. Kirja auttoi hieman Superfutiksen, korttipeliprojektin ja henkilöni brändien kehittämisessä. Reflektoin tässä tekstissä kirjan avulla oppimiani asioita edellä mainittuihin brändeihin.

Mikä on brändi?

Ennen, kuin voimme miettiä omia brändejämme on hyvä tietää, mikä on brändi ja sen tarkoitus. Yksinkertaisesti brändi on kaikki mitä asiakas voi sinulta ostaa, nähdä, kuulla ja kokea. Siihen sisältyvät kaikki visuaaliset jutut, kuten kotisivut, logo, somepostaukset ja painetut markkinointimateriaalit. Myös liikkeesi ulkoasu ja palvelu ovat osa brändiäsi. Samoin tapasi puhua ja kirjoittaa sekä käyttämäsi kieli ja tarinasi muodostavat osan brändiä.

Hyvin rakennettu brändi yhtiönä, tuotteena tai palveluna on tutkitusti kannattavaa. Hyvin rakennetun brändin etuja on kilpailijoista erottuminen, ihanneasiakkaitten tavoittaminen, arvojen ja tuotteiden esille tuominen tai mahdollisuus tuottaa enemmän liikevoittoa veloittamalla palvelusta enemmän.

Superfutis – brändin ja liiketoiminnan kehittäminen

Menestyvä brändi edellyttää jatkuvaa liiketoiminnan kehittämistä. Vaikka Superfutiksella on valmis liiketoiminta ja brändi, niin sitä täytyy kehittää koko ajan. Asiakkaiden tarpeet ja odotukset muuttuvat tulevaisuudessa yhä voimakkaammin, joten jatkuvan kehittämisen tarve korostuu. Superfutis-liiketoiminnan hankkimisen jälkeen olemme yrittäneet kehittää liiketoimintaa pienillä muutoksilla. Olemme kehittäneet liiketoimintaa ja brändiä luomalla lisää yhteistyökumppaneita, käyttämällä uusia markkinointikanavia, parantamalla asiakaskokemusta ja suunnittelemalla kesälle myös mahdollisuuden walk in -peleihin.

Olemme hankkineet kolme yhteistyökumppania lisää viime vuodesta. Yhteistyökumppaneiden ja verkostoitumisen lisääminen ovat todella tärkeää liiketoiminnan kannalta. Uusi markkinointi kanavamme on Tiktok, joka on tällä hetkellä isossa suosiossa. Olemme parantaneet asiakaskokemusta tuottamalla asiakkaille vedenjuonti mahdollisuuden ja pieniä herkkuja pelien yhteen.

Olen suunnitellut edelleen kehittäväni brändiämme ja liiketoimintaamme. Suunnitelmat pitävät sisällään muun muassa nettisivujen kehittämisen sekä uusien kuplien ja generaattorin hankkimisen. Meidän täytyy kehittää palveluamme nopeammaksi ja helpommaksi. Nettisivujen kehittäminen auttaisi tähän ongelmaan Myös kuplien ja generaattorin ostaminen parantaisi asiakaskokemusta. Tällä hetkellä kuplamme ovat vähän vanhoja ja likaisia, joten uudet auttaisivat paljon. Generaattori laajentaisi meidän kenttävalikoimaamme. Tällä hetkellä voimme hyödyntää ainoastaan sellaisia kenttiä, joissa on sähköä saatavilla.

Korttipeli projekti – brändin synnyttäminen

”Uuden tuotteen kehittäminen edellyttää riittävää kunnianhimoa sekä ymmärrystä siitä, että innovaatioprosessin lopputuloksena syntyvän uuden tuotteen tulee sisältää riittävän korkeaa ja merkityksellistä lisäarvoa kuluttajalle.”

Korttipelini on hauska illanviettopeli. Tavoitteenani on julkaista se viimeistään syyskuussa. Olen saanut pelin testiversion valmiiksi. Testiversiota lukuun ottamatta projektini on alkuvaiheessa ja nyt on hyvä miettiä tarkemmin tuotteen brändiä. Tärkeimmät asiat brändin synnyttämisessä ovat mission, arvojen, vision, asiakkaiden, strategian ja kilpailijoiden miettiminen. Löysin hyvät apukysymykset, jotka auttavat minua rakentamaan brändiä ja miettimään mainitsemiani asioita.

Mitä teemme ja miten? Järjestämme hauskan ja laadukkaan perjantai-illan korttipelin asiakkaalle, joka etsii unohtumattomia kokemuksia.

Keitä varten? Pääkohderyhmänämme on 18–24 nuoret opiskelijat, jotka pitävät hauskan pitämisestä.

Mitkä ovat arvomme? Arvomme ovat hauskuus, erilaisuus ja yhteishenki.

Millainen on persoonamme? Meidän persoonamme rakentuu humoristisuudesta ja leikkisyydestä.

Mikä erottaa meidät muista? Meidän huomiotamme herättävä markkinointi Tiktokissa ja tuotteemme erilaisuuden mahdollistama kokemus erottaa meidät kilpailijoista.

Päämäärämme? Pitkän aikavälin tavoitteemme on päästä Suomen suosituimmaksi illanviettokorttipeliksi.

Henkilöbrändi

”Henkilöbrändin rakentaminen edellyttää aitoa substanssia, johdonmukaisuutta, rehellisyyttä sekä avointa ja selkeää viestintää. Vahva henkilöbrändi syntyy pitkäaikaisen menestyvät työskentelyn kautta.”

Tuntui, että minulla ja kirjan kirjoittajalla oli erilaiset mielipiteet henkilöbrändistä. Hän puhui todella paljon kirjassa ammattimaisuuden, virallisuuden ja kokemuksen tärkeydestä henkilöbrändissä. Olen samaa mieltä, että tällä hetkellä kyseiset arvot ovat tärkeitä. Uskon kuitenkin, että tulevaisuudessa niiden merkitys pienenee. Arvioin, että somekulttuurin vaikutuksen vuoksi tulevaisuuden henkilöbrändissä tärkeitä arvoja olisivat pikemminkin erilaisuus, vapaus, luonne, sosiaalisuus ja luotettavuus. En itse arvosta itse sellaisia henkilöitä, jotka esittävät liian ammattimaista ja virallista. Olen mieluummin tekemisissä sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat omia itsejään ilman mitään filtteriä päällään.

Haluan, että muut näkisivät minun brändini huomiota herättävänä, hauskana, luotettavana ja uskottavana. Tulevaisuudessa haluan kehittää omaa henkilöbrändiäni somen kautta. Henkilöbrändin tunnettavuutta pystyy kasvattamaan sosiaalisessa mediassa helposti. Haluaisin tehdä erilaisia hauskoja videoita someen ja tätä kautta kehittää itselleni pienen somepersoonan maineen.

Loppuajatukset

Mielestäni kirja ja brändi aiheena olivat hieman vaikeita minulle. Siihen oli hankala reflektoitua. Koen siitä huolimatta, että opin kirjan lukemisen myötä lisää brändistä ja sen merkityksestä. Olen aina ajatellut, että brändin ja sen strategian rakentaminen tarkkaan on pilkun viilausta. Nyt ymmärrän, että se on todella tärkeää hyvässä liiketoiminnassa. Jokaisen aloittavan yrittäjän pitäisi ymmärtää ainakin brändin perustekijät. Tämän vuoksi suosittelenkin kirjaa kaikille yrittäjille.

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti