Intohimona brändit

Kirjoittaja: Pele

9 helmikuun, 2021

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Intohimona brändit

 

Aloitin lukemaan Marina Vahtolan kirjoittamaa kirjaa Intohimona Brändit, sillä lähitulevaisuudessa – jo tiedossa olevat uudet asiat ja projektit kaipasivat syventävää tietoa brändäyksestä sekä brändeistä yleisesti. Marina Vahtola tuo vahvasti esille teoksessaan menestyneiden brändien tarinoita, niin yritysjohdon kuin omistajien kannalta. Jo aikaisemmin lukemassani kirjassa Kuinka saada ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa huomasin, kuinka paljon helpompi itseni on lukea tekstiä, jossa käytetään esimerkkejä ja kerrotaan asiat tarina muodossa. Kirja löytyi myös tiimiakatemian kirjasuosituksista markkinoinnin kohdalta. Näistä syistä pidemmittä puheitta suuntasin bookbeatin maailmaan ja aloitin lukemaan tätä kirjaa.

 

Asiakaskeskeinen ajattelu

 

Nykypäivän haasteellisessa kilpailutilanteessa menestyvän liiketoiminnan rakentaminen voi olla haastavaa. Siitä kuitenkin tekee paljon helpompaa asiakaskeskeinen ajattelutapa, joka on omastakin mielestäni erittäin tärkeää, ja pyrinkin usein myydessäni, työtä tehdessä tai työn jälkeen ajattelemaan, miltä toimintani tai työ on näyttänyt tai tuntunut asiakkaasta. Tällaisessa tilanteessa, jossa olen nyt, tämä asiakaskeskeinen ajattelu voi olla jopa helppoa, tai melko yksinkertaista, koska suurimmassa osassa projekteja tekijöitä on vain yksi, eli minä. Joissakin projekteissa on tietysti mahdollista, että on enemmän henkilöitä mukana hoitamassa projektin kulkua, mutta tällöinkin meitä on luultavasti 1–5 henkilöä työskentelemässä asian äärellä. Tällöin pystymme helposti keskustelemaan ja reagoimaan tilanteisiin ja toiminta on tiivistä. Toisena ääripäänä esimerkiksi valtakunnalliset toimijat, joilla asiakaskeskeinen ajattelu voi olla läsnä ja siitä voidaan toitottaa päivät pitkät, mutta aina ei voida olla varmoja, onko meren toisella puolella jostain asiasta vastuussa oleva ihminen päässyt täysin asian ytimeen asiakaskeskeisestä ajattelusta. Suuret asiakaskeskeiset päätökset pystytään tekemään pääkonttorilla, mutta mielestäni asiakaskeskeinen ajattelu on tärkeintä siellä ”ruohonjuuritasolla” , eli asiakaspinnassa, siellä myymälän kassalla tai hyllyjen välissä, jossa asiakas tapaa myyjän tai työntekijän. Tähän voi vaikuttaa myös työilmapiiri, esimiehet tai mikä tahansa muu asia joka liittyy siihen ympäristöön, jossa asiakas tekee ostopäätöksen.

”Tulevaisuuden menestystarinat rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa.”’

 

Markkinointi ja brändi on kaksi eri asiaa, jotka tietysti tukevat toisiaan. Vahtola avaa kirjassaan, kuinka markkinointi ja brändi ymmärretään ja mitä nämä kaksi asiaa oikeastaan tarkoittavat: “Brändi ymmärretään Suomessa valitettavasti aivan liian usein markkinointina tai visuaalisena toteutuksena, kuten värimaailma yrityksen nettisivuilla tai logona. Todellisuudessa kysymys on erittäin strategisesta asiasta, jossa määritellään ennen kaikkea yrityksen kilpailuetu. “

Markkinointi ja viestintä

 

Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tavoitteena on saada aikaan kysyntää. Markkinointia ajatellaan usein visuaalisena mainontana mutta mainonta on vain yksi markkinointiviestinnän muoto. Monesti huomaan nykyään tiimiakatemialla treeneissä puhuttavan paljon videoista markkinoinnin yhteydessä ja monesti kuin itsekin ajattelen markkinointa, niin ensimmäisenä mieleen tulee videot. Tämä tietysti siitä syystä että itse teen videoita ja olen kiinnostunut niitten käyttämisestä markkinoinnissa. Muistan lukeneeni aikaisemmin lukemastani kirjasta menestyt digi markkinoinnilla, että ihmiset muistavat 80% prosenttia siitä mitä näkevät ja vain 20% siitä jonka lukevat. Tämä on myös varmasti yksi asia jonka takia näen markkinoinnin usein visuaalisena toimintana.

Data ja data-analytiikka

 

Datan ja data-analytiikan hyödyntäminen on merkittävässä roolissa myös markkinoinnin ja viestinnän suunnittelussa ja hyödyntämisessä. Treeneissä ja akatemialla ihmisten kanssa keskustellessa esille tulee enemmän ja enemmän eräs asia, ja se asia on analytiikka -työkalut ja datan keruu asiakkaista. Nykypäivänä markkinointijohtajien työpöydät ovat täynnä erilaisia tilastoja, raportteja sekä myynnin mittareita. Mitattavuus on noussut viime aikoina yhdeksi markkinoinnin kulmakivistä, ja tämän hetkisen tietämykseni ja oppimani mukaan en näe, että data-analytiikan ja datan tärkeys markkinoinnin yhteydessä olisi ainakaan laskussa. Asiakkaista ja ihmisten käyttäytymisestä saadaan nykypäivänä todella paljon tietoa esimerkiksi verkkokaupoissa ohjelmien ja lisäosien avulla, jotka verkkosivujen kehittäjät ovat sinne asentaneet. Mistä ihmiset klikkailevat, kuinka paljon he viettävät aikaa milläkin verkkokaupan alasivulla, minkä kategorian tuotteita he etsivät jnejne. Data-analytiikan avulla pystytään jatkuvasti parantamaan ja jopa ennakoimaan asiakkaan käyttäytymistä ja tätä kautta parantamaan asiakaskokemusta, joka lisää myyntiä. Tämä data-analytiikka on itselle mielenkiintoista ja sen tärkeyden muistutus on ajankohtaista tulevaa projektia varten.

”Vahva brändi markkinoi ja viestii monipuolisesti ja aktiivisesti. Markkinointi on investointi – ei kustannus.”

Hennes & Mautritz – ruotsalainen menestystarina

 

Jokainen varmasti tietää, minkä alan toimija H&M on. H&M on perustettu 1940 -luvulla, se on yksi maailman suurimmista muotiyrityksistä ja johtanut pohjoismaiden arvokkaimmat brändit -listaa useita vuosia. Muutama vuosi sitten H&M:än markkina-arvo oli jopa 600 miljardia euroa, mutta jostain kumman syystä, yrityksen markkina-arvo on pudonnut tuolta 600 miljardista eurosta nykyiseen 200 miljardin euron tasoon. H&M:än toimitusjohtaja Karl-Johan Persson kommentoi asiaa seuraavasti näiden pettymysten lukujen julkistuksen jälkeen: ”Emme ole olleet tarpeeksi keskittyneitä asiakkaisiin. Meistä on tullut osin liian kapeakatseisia, emmekä ole tarjonneet riittävän laajaa tai kaupallista valikoimaa.” Vahtola epäilee kirjassaan, että ruotsissa olisi herätty digimarkkinointiin ja verkkokaupan panostukseen liian myöhään. Tässäkin toimitusjohtajan kommentissa Karl-Johan Persson pureutuu jollain tasolla asiakaskeskeiseen ajattelutapaan ja näkee siellä epäkohdan.

Itse en suuremmin H&M:än tuotteita osta, mutta joskus olen saattanut jonkun paidan ostaa aivan vaan hinnan perusteella. Onhan heidän vaatteensa yleisesti ottaen edullisempia, kuin esimerkiksi niken tai adidaksen mahdollisesti laadukkaampi vaate. Hinnan merkitys tulee kuitenkin Vahtolan mukaan muuttumaan tulevaisuudessa, eikä edes tämä halpa hinta kilpailuetuna riitä, vaan asiakaskokemuksen täytyy sisältää myös jotain muuta kokonaisvaltaista mielihyvää tuottavaa edullisen hinnan lisäksi.

Entistä useammat ihmiset tekevät ostoksensa nykyään verkon välityksellä, ja kivijalkakaupoissa liikenne vähenee vähenemistään, varsinkin nyt tänä pandemia-aikana, jota elämme. H&M onkin varmasti tehnyt liikkeitä parantaakseen asemaansa digimaailmassa, mutta iso laiva tarvitsee paljon aikaa ja tilaa kääntyäkseen.

En ole muotialasta suuremmin kiinnostunut tai se ei ole intohimoni, mutta tämä tarina oli mielenkiintoinen, joten sen halusin tässä esseessä jakaa, jokseenkin tiivistetyssä muodossa.

 

Pohdinta

 

Kirja antoi minulle hyvin uutta näkökulmaa ja avasi silmiäni brändimaailmaan. Luin kirjan puhelimella, joten lukemisprosessi oli jokseenkin tylsä vaihe. Kuitenkin niin kuin aikaisemmin kerroin, kirja oli ajankohtainen tulevaa projektia varten ja tarinat, joita kirjassa kerrottiin, auttoivat minua keskittymään kirjan lukemiseen. Hauska huomata, kuinka lukemisessa ja tiedonkäsittelyssä voi kehittyä näinkin paljon pienessä ajassa. Nyt kun olen enemmin keskittynyt kirjojen lukemiseen ja esseiden kirjoittamiseen viimeisen kuukauden aikana, olen huomannut, kuinka paljon helpommin pystyn saamaan tärkeitä pointteja itselleni esiin kirjoista. Tämä kirja tuli siis oikeaan paikkaan ja jatkossakin aion keskittyä kirjavalintoihin enemmän sen pohjalta, mitä minun tarvitsee oppia esimerkiksi jotain projektia varten. GO SAWAKE

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti