Intohimona brändit

Kirjoittaja: Alek Korpinen

14 tammikuun, 2021

Lähdeteos: Intohimona brändit

Lähdeteoksen kirjoittaja: Marina Vahtola

Teoriapisteet: 3

Kirjaessee Intohimona brändit, Marina Vahtola

Mikäs tämä kirja on?

Intohimona brändit tuo vahvasti esille menestyvien brändien liiketaloudellisen merkityksen yritysjohdon ja omistajien kannalta. Vahtola kuvaa kirjassaan Suomen yritysmaailman muutoksia vuosikymmenien aikana ja kertoo vahvojen brändien rakentamisesta.  Vahtolan mielestä kirja osoittaa brändiosaamisen arvon ja hyödyt tavalla, jonka ansiosta sen paikka on jokaisen menestykseen tähtäävän yritysjohtajan pöydällä.

 

Miksi valitsin kirjan?

 

Minulle suositeltiin tätä kirjaa luettavaksi. Tämä löytyi Nextorystä ja rupesin lukemaan e-kirjana tätä. Olen kiinnostunut brändien taustalla tapahtuvista asioista ja kuinka saada hyvä brändi aikaan. Tulen tulevaisuudessa miettimään paljon brändien rakennusta ja haluan kehittyä ja saada tietoa mahdollisimman paljon varastoon. Kirjan tarinallisuus piti hyvin mielenkiinnon yllä lukemisessa ja teoria oli hyvin saatu esitettyä käytännön esimerkeillä.

Mitä jäi mieleen?

 

Suomessa sana brändi liitetään yhä usein visuaaliseen mainontaan tai markkinointiin, vaikka se todellisuudessa merkitsee koko yrityksen keskeisen strategisen liiketoiminnan ydintä. On tärkeää ymmärtää, että brändien menestyksellinen rakentaminen edellyttää vahvaa strategista liiketoimintaosaamista. Samoin se edellyttää asiakaskeskeistä ajattelua ja toimintaa. Asiakaskeskeinen ajattelu helpottaa yrityksen päätöksentekoprosessia, kun päätökset tehdään ennen kaikkea asiakasta ajatellen.

Asenne on yksi asia kohti menestystarinaa, koska mitä parempi asenne, sitä pidempään sietää vastoinkäymisiä. Asenne ei yksinään riitä takaamaan onnistumisia, mutta luo onnistumisille paremmat mahdollisuudet. Jos tiimissä on muutama henkilö, joka on aina huonolla asenteella tulevaan, ei tiimi kehity. Sawake lähtee aina kohti seuraavaa askelta hyvällä asenteella vaikka kohtaisi siellä pettymyksen.

Brändi saadaan näkyviin halutulla tavalla ulospäin, kun kaikki yrityksen henkilöt, tuotteet ja palvelut pohjautuvat samanlaiseen ajatteluun ja kulttuuriin. Yrityksen on tuotava oma viso ja missio esille koko organisaatiossa. Oli kyse sitten tuotteen designistä tai myyjästä omassa kaupassa, kaikkien tulisi toimia samoihin arvoihin perustaen. Kun yritys markkinoi hyvää työyhteisöä sekä Suomalaisia materiaaleja tuotteen valmistuksessa, mutta näin ei oikeasti ole tapahtuu ennenpitkään huonosti. Työntekijät kertovat kurjista oloistaan eteenpäin ja paljastuu että tuotteen materiaali on kiinasta. Yrityksen brändi menettää arvoansa lopullisesti.

Mielestäni olisi parempi suoraan keskittää palvelut/tuote vain johonkin rajattuun kategoriaan, jolloin kohderyhmä saadaan rajattua mahdollisimman tarkasti. Tämä lisää monesti uskottavuutta ja ns. ¨asiantuntevuutta¨ verrattaessa johonkin joka haluaa antaa kaikille jotain.

 

Mitä vien käytäntöön?

 

Kirjassa kerrottiin siitä, kun tulevaisuudessa asiakkaat arvostavat enemmän henkilökohtaista palvelua. Asiakkaan syvällinen tunteminen on kirjoittajan mielestä menestyvän liiketoiminnan ehdoton edellytys. Tämä auttaa minua suunnittelemaan tulevia brändejäni. On saatava tarjottua asiakkaille semmoista palvelua mihin ne eivät ole tottunut ja ne rupeavat arvostamaan uutta henkilökohtaisempaa tyyliä toteuttaa palvelu.

Parhaiten toteutettu markkinointi ei pelasta heikkoa konseptia. Markkinoinnin tärkein tehtävä on kertoa, että yritys on olemassa. Tämän jälkeen on tärkeää avata tarkemmin, miksi yritys on olemassa ja mitä tuotteita ja palveluita yritys tarjoaa. Etsin tiimimme mediatuottajille asiakkaita. Jyväskylässäkin on paljon yrityksiä, jotka eivät osaa markkinoida tai tekee sen aivan väärin. Haluan löytää tiimillemme semmoisia asiakkaita, joiden ongelman osaamme ratkaista suoraan, tiedostamalla heidän väärän tavan markkinoinnissa.

You May Also Like…

Uusi neuvotteluvalta

Kirjan kirjottajat: Juhana Torkki ja Sami Miettinen | Refektio by Joel Tiainen | Teoriapisteet: 2 Johdanto Hyvät...

Sinisen meren strategia

Uuden luominen on aina kiehtonut minua, mutta olen aina kokenut sen äärimmäisen haastavaksi, mitä se onkin. Tiedän,...

0 kommenttia

Lähetä kommentti