Inspiroitunut – Petteri Kilpinen

Kirjoittaja: Mikki Huttunen

28 syyskuun, 2022

Lähdeteos: Inspiroitunut: miten johtaa ja menestyä muuttuvassa työelämässä

Lähdeteoksen kirjoittaja: Petteri Kilpinen

Teoriapisteet: 2

Miten johtaa ja menestyä muuttuvassa työelämässä?

”Hyvä arkijohtajuus ei ole mystiikkaa ja taikatemppuja. Kun jokainen tietää oman roolinsa ja odotuksensa ja kaikki pelaavat yhteiseen maaliin, on helpompi kokea myös yhteisiä täyttymyksen tunteita onnistumisien hetkillä.”

Alkupuhe siitä, miten muuttuvaan työelämään sopeutuminen on avain säilymiseen työmarkkinoiden huipulla, osui suuresti omaan ajatusmaailmaan. Luku-urakan aikana tajusin tekeväni paljon oikeita asioita, mutta nyt minulla on selkeämpi käsitys miksi haluan johtaa, ja pyrin johtamaan omalla johtamistyylilläni. Sitäkin enemmän oli asioita, joihin olen kiinnittänyt huomiota mutta en ole ymmärtänyt asian tärkeyttä, tai asioita, joihin en ollut ollenkaan kiinnittänyt huomiota johtamisessani. Olen kuitenkin vahvasti samaa mieltä siitä, että johtaminen ei ole enää ainoastaan vahvaa kurinpitoa ja suuren auktoriteetin voimalla eteenpäin potkimista. Automatisaation ottaessa enemmän ja enemmän tilaa kentältä, ihmisten johtaminen keskittyy yhä vankemmin sellaisiin asioihin joihin robotti ei kykene. Haluankin keskittyä johtajana vahvistamaan ihmiskäsitystäni, sillä vuorovaikutteinen ja inhimillinen johtamistyyli on minulle ominainen. Ilman vahvaa käsitystä johdettavista henkilöistä ei parhaat mahdolliset tulokset ole löydettävissä.

Tiedostan että johtajana olen kaukana valmiista ja kehityskohtia löytyy useammalta johtamisen osa-alueelta, mutta ensimmäinen askel niiden kehittämiseen on ongelmien tunnistaminen. Suurimpia kehityskohteitani ovat palautteen antaminen sekä sen vastaanottaminen, ja inspiroivan johtamisen toteuttaminen. Inspiroiva johtaja saa työntekijästään enemmän potentiaalia irti, ja näin ollen myös yrityksestä tehoja. Tavoitteenani johtajana on mahdollistaa tyytyväiseltä työskentelytasolta siirtyminen inspiroituneeseen (Alempana havainnollistavat tekstit). Johtamistyylissäni en ollut ennen tätä kirjaa keskittynyt tarpeeksi siihen, miten johdan ja millä tyylillä sanon haluamani asiat, vaan olen keskittynyt siihen mitä sanon. Hienot yritysstrategiat ovat vain suunnitelmia, jos päivittäisellä tekemisellä ei rakenna yrityskulttuuria, joka tukee suunnitelmaa.

Tuottavuuden tasoja on kolme. Tyytyväiset, sitoutuneet sekä inspiroituneet.

 1. Tyytyväiset
 2. Työskentelevät turvallisessa ympäristössä
 3. Saavat käyttöönsä työvälineet, koulutuksen ja resurssit, joilla he voivat suorittaa työtehtävänsä hyvin.
 4. Voivat suorittaa työtehtävänsä tehokkaasti ilman turhaa byrokratiaa.
 5. Saavat työstään arvostusta ja reilun korvauksen.
 6. Sitoutuneet
 7. Ovat osa poikkeuksellista tiimiä.
 8. Saavat toteuttaa työtehtäviään itsenäisesti.
 9. Oppivat ja kasvavat työssään joka päivä.
 10. Tekevät työtä, jolla on vaikutusta ja merkitystä.
 11. Inspiroituneet
 12. Saavat yrityksen missiosta inspiraation ja tarkoituksen työhönsä.
 13. Saavat inspiraatiota yrityksen johtajilta.

Oikeanlainen johtajaviestintä on asia, jota pidän erittäin tärkeänä ja kiinnitän paljon huomiota. Etenkin tiimiakatemian kaltaisessa ympäristössä, uusien ihmisten kanssa tehdyssä osuuskunnassa on mielestäni syytä kiinnittää erityistä huomiota, miten tuo käsiteltävät asiat ilmi. Olkoon se sitten tavoitteita asetettaessa tai konfliktitilanteessa. ”Johtaja tukee motivoitumista ja inspiroitumista kirkastamalla työn laajempaa merkitystä ja sitomalla koko henkilöstön yhteisen päämäärän taakse.”. Minulla on johtajana paljon tekemistä vielä siinä, miten saa työkaverit syttymään yhteisistä tavoitteista, miten tuoda asioita esille niin että kaikki inspiroituvat, eikä innostuminen jää jumiin telineisiin. Tätä varten täytyy etsiä toimintatapoja, jotka inspiroivat, sitouttavat ja motivoivat koko tiimin tekemään töitä yhteisen tavoitteen eteen.   

Motivaatiota voi johtaa.

 1. Jaa visio muille ja pilko se pienemmiksi hankkeiksi.
 2. Kommunikoi päivittäin henkilöstön kanssa.
 3. Vaali uskoa tulevaan.

Nostaisin kohdan: Vaali uskoa tulevaan, erityisesti esiin. Ensimmäisen vuoden tiimiliiderinä olen huomannut tarkastelevani omaa tekemistäni ja tiimin kehitystä vahvasti tulospohjaisesti, sillä loppujen lopuksi olemme yritystoiminnassa mukana ja siihen liittyy rahallisen tuloksen teko. Toisaalta toimintaa tulisi tarkastella myös tulosten taakse ja ensimmäistä johtokautta pidemmällä tähtäimellä. Tulee vaalia uskoa, että ensimmäisenä vuonna tehdyt pohjatyöt ja oikeat asiat kantavat hedelmää toisen sekä kolmannen vuoden aikana. Tiimin sisäinen kehitys ei tietenkään sulje pois ulkoista menestystä, mutta ensimmäisen vuoden alhainen liikevaihto ei välttämättä tarkoita epäonnistunutta vuotta. Pitkäjänteisellä ja määrätietoisella työllä saadaan parhaat tulokset, kunhan usko omaan tekemiseen säilyy.

Johtajana minun yksi suurimmista kehityskohdista on konfliktitilanteiden hoitaminen ja päivittäisessä arjessa palautteen antaminen. Olen luonnostaan suhteellisen analyyttinen ihminen ja huomaan usein konfliktitilanteissa miettiväni liikaa millä tavalla asiat tuodaan esille ja missä tilanteessa, sen sijaan että tarttuisin suoraan härkää sarvista. Ajoittain tilanteesta poistuminen ja sen käsittely myöhemmin on oikea ratkaisu, mutta päivittäisessä tekemisessä pääsee vähemmällä vaivalla käsittelemällä epäkohdat välittömästi. Tämä myös kehittäisi palautteen antamisen kulttuuria tiimiyrityksen sisällä mikä taas tuo tiimiä eteenpäin kokonaisuutena. Kirjassa asia kiteytettiin hyvin: ”Tärkein johtamishetki on arjessa tapahtuva palautteen antaminen, sillä siinä on mahdollisuus tehokkaasti syventää yhteistä päämäärää, parantaa työtapoja ja ohjata henkilökohtaista kehittymistä.”

 1. Määrittele hyväksyttävä käytös jo etukäteen.
 2. Tartu välittömästi härkää sarvista.
 3. Näe muutoksen konkretisoinnin mahdollisuus.

Loppuun nostan muutaman polttavan kysymyksen kirjasta, jotka herättivät eniten ajatuksia minussa, ja jota voit miettiä itsesi sekä tiimin kantilta.

Keskitytkö lopputulokseen vai ohjaamaan päivittäisen tekemisen prosessia? Jokainen hyvä päivä johtaa kohti hyvää lopputulosta, joten mieti, miten haluat johtaa niitä.


Miten saat organisaatiosi halukkaasti ja innostuneesti ottamaan vastaan isompia haasteita? Osaatko olla vaativa kannustavalla tavalla?

Mikä on sinun ainutlaatuinen vahvuutesi, jolla erotut muista? Kirjoita se ylös ja pohdi sitä tasaisin väliajoin.

Miten voit luoda strategiaan tunnetta ja tarinoita? Jos strategia ei innosta, se ei toteudu!

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti