Google Garage – Digimarkkinoinnin perusteet

Kirjoittaja: Anna Rautanen

13 toukokuun, 2022

Lähdeteos: Digimarkinnoinnin perusteet

Lähdeteoksen kirjoittaja: Google Garage

Teoriapisteet: 4

Odotukset 

Alkuodotukseni kurssia kohtaan eivät olleet erityisen suuret. Ajattelin saavani tietoa ja oppeja vain asioista, jotka ovat käytännössä Googlattavissa myös omatoimisesti, enkä osannut nostaa kurssia järin suureen arvoon ja koin, että kurssi on vain hyvää täytettä jo olemassa olevaan tekemiseen ja helppoja kirjapisteitä. Ajatukseni kuitenkin muuttuivat osioita läpikäydessä. Kurssisisältö oli rakennettu mielenkiintoisesti ja osiot etenivät loogisessa järjestyksessä. Sisältöä oli niin Googlen työkalujen käytöstä, sisältösuunnittelusta ja –strategiasta, sometyökaluista ja globaalin sisältömarkkinoinnin suunnittelusta. Sain kurssilta hyviä työkaluja, joita voisin viedä käytäntöön iha missä vain projekteista tiimin verkkosisältöjen suunnitteluun ja oman tulevan uran rakentamiseen verkkoalustoille. 

Googlen verkkokurssi tarjosi kuitenkin selkeästi substanssiosaamista enimmäkseen yrityksen omien työkalujen näkökulmasta, mitä nyt muita somealustoja sivuten. En olisi voinut odottaa kurssilta juuri enempää, mutta missä tuollaista kurssia voisi kehittää – olisi substanssin vieminen käytäntöön ja enemmän kilpailijapalveluita analysoimalla. Kurssi voisi sisältää myös jonkinlaisen arviointijärjestelmän, jossa testataan muutakin kuin luetunymmärtämistä. 

Google Garagen anti ja laajemmat opit 

Googlen kurssi Digitaalisen markkinoinnin perusteista tarjosi minulle hyvän työkalupakin, jonka avulla voin välttää pahimmat sisältömarkkinoinnin sudenkuopat ja muovata sisältömarkkinointia enemmän asiakaskokemusta tukevaksi kokonaisvaltaiseksi palvelupaketiksi. Ajattelisin siis niin, että kurssin työkalut ja anti antavat hyvän pohjan toiminnalle, jossa itse sisältö ja strategiat tulevat yritykseltä tai palvelulta itsestään ja lopputulos on vain hyvän toteutuksen ja jatkuvan kehityksen ansiota.  

Uskoisin siis, että jokainen tiimiyrittäjä voisi tuon kurssisisällön ottaa hyötykäyttöön ja sitä kautta saada vaikuttavampaa markkinointia omille palveluilleen ja tuotteilleen. Ehkä kuitenkin kurssisisältö voisi olla osa jotain suurempaa esimerkiksi osa Markkinoinnin koulutusohjelmaa. Tällöin tuo tarjoama voitaisi todellisuudessa viedä käytäntöön harjoittelemalla työkaluja, luomalla todellisia palveluja ja testaamalla asiakaskokemusta. Tällä tavalla myös perusopintoihimme kuuluva InnoFlash-osaamisviikko, jossa innovoinnin ja luovan työskentelyn työkaluja harjoitellaan asiakkaan toimeksiannon tarpeisiin, saataisiin vietyä askeleen pidemmälle. Näin oppimiskokemus olisi jatkuvaa työskentelyä ja se, mitä olemme oppineet aikaisemmin tulisi konkreettisesti vietyä käytäntöön. Tästä seuraava askel olisikin luonnollisesti näiden oppien harjoittelu tiimeissä ja siitä hyvä askel hieman pidemmälle, olisi taas noiden konkreettisten harjoittelujen oppien jako yhteisön tapahtumissa ja verkostoitumisen paikoissa. 

Käytäntöön vieminen ja oppien hyötykäyttö 

Aluksi, siirsin osaamiseni verkkoon ja lisäsin LinkedIn-profiiliini tiedon, että olen tuon kurssin suorittanu ja osaamista aiheesta löytyy. Itseäni kiinnostaa myös kehittyä palvelumuotoilijana ja sisällöntuottajana, joten muokkasin profiiliani myös mielenkiintoisemman ja relevantimman näköiseksi.  

Käytännössä, mitä voin nyt tehdä paremmin ja minkä koen olleen suurimpia anteja kurssilta, on se että voin nyt mitä tahansa tuotetta tai palvelua kehittäessä huomioida nuo opit ja pyrkiä siihen, että tuottamani asia on paras mahdollinen sillä hetkellä. Myös kilpailija-analyysi on asia, joka nousi uuteen merkitykseen kurssin sisältöjen näkökulmasta. 

You May Also Like…

Vaikuttajamarkkinointi

Somevaikuttajat, tiktokkaajat ja julkisuuden henkilöt ovat nykypäivän somekulttuurin keskiössä. Heidän suosionsa...

0 kommenttia

Lähetä kommentti