Näin sinustakin voi tulla valonööri!

Kirjoittaja: Ilona Vaherto

12 toukokuun, 2022

Lähdeteos: Valonöörit - sisäisen motivaation käsikirja

Lähdeteoksen kirjoittaja: Frank Martela

Teoriapisteet: 2

Filosofi Frank Martelan Valonöörit kertoo sisäisestä motivaatiosta. Martelan kirjat ovat olleet tähän mennessä aina hyviä valintoja, pidän Martelan tavasta kirjoittaa selkeästi, havainnollistaen ja antaen konkreettisia työkaluja asioiden ratkaisemiseksi. Asiat tuppaavat myös jäämään paremmin mieleen tällä tavoin.

Valonöörillä Martela tarkoittaa henkilöä, jolla on vahva elämänhallinta sekä vahva arvostus elämää kohtaan. Elämänhallinta tarkoittaa kykyä saada asioita aikaan ja elämänarvostus tarkoittaa kykyä saada oikeita asioita aikaan. Kirjassa tiivistys Valonööriydestä : ”Valoisuus ilman insinööriä jää unelmoinniksi, mutta insinööri ilman valoa puurtaa turhien päämäärien eteen. Vain yhdessä heistä syntyy Valonööri” Alla oleva motivaatiotimantti on hyvä tiivistys kirjan keskeisimmistä asioista, ja ohjaa meitä kohti Valonööriyttä.

Motivaatiotimantti

Sisäisen, eli itsestä lähtöisin olevan motivaation neljä perustarvetta on esitelty timantin yläosassa, ja niitä ovat läheisyys, hyväntekeminen, kyvykkyys sekä vapaaehtoisuus. Timantin alapuolella olevat hyväksyntä&status, turvallisuus&resurssien turvaaminen taas ovat ulkoisen motivaation yleisimpiä lähteitä. Seuraavissa kappaleissa käsittelen sisäisen motivaation neljä peruspilaria.

Sisäisen motivaation ensimmäisenä peruspilarina käymme läpi vapaaehtoisuuden vahvistamisen. Martelan mukaan vapaaehtoisuutta voi vahvistaa itsensä tunteminen ja uusiin sosiaalisiin ympäristöihin heittäytyminen, sillä ”jokainen sosiaalinen ympäristö on potentiaalinen vankila”. Edellä mainittu lainaus kirjasta oli mielestäni hyvin sanottu, sillä voin sanoa parin viimeisimmän vuoteni aikana nähneeni ja kokeneeni muutamia täysin toisistaan erilaisia piirejä. Erilaisten ajatusmaailmojen ja arvojen omaavien porukoiden seurassa oleminen on opettanut minulle hyvin paljon itsestäni. Jos olisin koko elämäni hengaillut saman porukan kanssa, olisin tuskin koskaan oppinut ajattelemaan sellaisia asioita mitä erilaisten sosiaalisten ympäristöjen näkeminen on minulle tähän mennessä opettanut.

Toisena sisäisen motivaation peruspilarina käymme kyvykkyyden vahvistamisen. Kyvykkyydellä tarkoitetaan tunnetta saada asioita aikaan ja tunnetta siitä että osaa hommansa. Kyvykkyyttä vahvistetaan optimoimalla haastetaso tekemisessä itselle sopivaksi ja rakentamalla itselle palautejärjestelmä ja mittarit kuvaamaan omaa etenemistä. Optimaalisen haastetason löytäminen omalle taitotasolle luo parhaimmillaan flow-tilan, eli tilan jossa tekeminen sujuu kuin itsestään. Kyvykkyyden tuntemiseksi tarvitaan myöskin palautejärjestelmä, jolla voimme mitata onnistumistamme tavoitteisiin nähden.

Kolmantena peruspilareista on läheisyyden vahvistaminen. Läheisyyden vahvistamisessa puhuttaessa kirjassa puhutaan ihmissuhteiden tärkeydestä elämässä. Martelan mukaan ihmisistä olisi hyvä puhua ennemminkin suhdeloina kuin yksilöinä, sillä ihmissuhteilla on valtava vaikutus siihen keitä olemme ja mihin suuntaan olemme menossa. Jokainen meistä tarvitsee terveitä ihmissuhteita ja välittämistä ympärilleen kasvaakseen Valonööriksi.

Viimeisenä peruspilareista on hyväntekemisen vahvistaminen. Tutkimusten mukaan hyvän tekeminen ja toisten auttaminen vahvistaa omaa hyvinvointiamme. Martela kehottaa tekemään hyväntekemisestä rutiinin sekä miettimään, ketä eniten haluaisin auttaa? Onko jokin ihmisryhmä erityisesti lähellä sydäntäni? Mitä voisin tehdä heidän auttamiseksi? Itse olen pyrkinyt tekemään hyvää pienien kivojen eleiden ja tekojen kautta läheisilleni, se on kiva huomata miten omakin päivä piristyy kummasti kun voi saada toiselle hymyn huulille!

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti