Google Digital Garage motorola

Lähdeteos: Google Digital Garage

Lähdeteoksen kirjoittaja: Google

Teoriapisteet: 4

Suoritettuani Googlen Digimarkkinoinnin perusteet -verkkokurssin huvituin siitä miten oivaltava sisältömarkkinoinnin esimerkki kurssi on. Käytännössä kaupallinen yhtiö tarjoaa maksuttoman sertifioidun opintokokonaisuuden opiskelijan tarjoamaa käyttäjädataa vastaan. Lisäksi kurssi on tietenkin opas Googlen tuotteiden pariin.

Mikä meni hyvin

Kurssi oli osittain vanhan kertaamista ja uuden oppimista. Sain hyvän yleiskäsityksen siitä, mitkä kaikki asiat vaikuttavat sisältöjen näkyvyyteen. Hyvä teksti ei riitä, sen täytyy olla optimoitua. Toisaalta hakukoneiden ja sosiaalisen median algoritmien myötäily ei auta ilman kiinnostavaa ja hyödyttävää sisältöä.

Sosiaalista mediaa koskeva osio ”Tavoita useampia ihmisiä paikallisesti, sosiaalisessa mediassa tai mobiililaitteilla” onnistui parhaiten ja oikeat vastaukset tiesin intuitiivisesti kerryttämäni kokemuksen vuoksi.

Mikä meni huonosti

Osa kurssin moduuleista ei auennut minulle ymmärrettävästi. ”Seuraa ja mittaa verkkoliikennettä”  oli minulle vaikein osa-alue. Kurssilla opin termejä kuten ulottuvuus, tietotyyppi ja konversio. Opin tehtäviä tehdessä, että kävijän sivustolla käyttämä aika on yksi tietotyyppi ja käyttäjän sijainti tai käyttämä laite on ulottuvuus. En kuitenkaan ymmärrä mittaamista ja analytiikkaa vielä niin, että osaisin soveltaa kurssin oppeja projekteihin. Konversio on tullut tutuksi jo aiemmin. Ymmärrän sitä osittain, mutta en sovella vielä sillä tasolla, että tietäisin AlhoIT tai Boss Gloss markkinointiprojektien konversiotyypit.

Mitä opin

Digimarkkinoinnin perusteet -kurssin käyminen antoi uusia ideoita projekteihin. Esimerkiksi Kotakahvila projektissa voisimme hyödyntää geomarkkinointia viestiessämme meillä käyneille asiakkaille. Voisimme esimerkiksi kohdentaa olemassa oleville asiakkaille markkinointiviestin ”Kuuntele elävää musiikkia tulen äärellä 18.12. torstai iltana.” Viesti voi olla mitä vain, mutta geomarkkinoinnin keinoin voimme viestiä asiakkaille lähes suoraan kampanjoista ja tapahtumista.

AlhoIT projektissa olemmekin jo harjoitelleet hakukonemarkkinointia Google Adsin avulla. Hakukonemarkkinointi on maksettua markkinointia, jonka avulla yritys näkyy Google hauissa ennen orgaanisia hakutuloksia. Google Ads on työkalu, jossa määritetään mainokseen käytettävä euromäärä ja mainoksen sisältö hakusanoineen. Mitä enemmän yrityksellä on laatupisteitä Googlen silmissä, sitä korkeammalle se pääsee hakukoneen tuloksissa. Eli raha ei ratkaise tyystin, vaan lopputulokseen vaikuttaa oikein valitut hakusanat ja sivun sisällön yhteneväisyys ja oleellisuus.

Opin kurssilla hakukonemarkkinoinnin lisäksi hakukoneoptimoinnista. SEM eli hakukonemarkkinointi on maksullista, kun taas SEO eli hakukoneoptimointi on orgaanista sisältöjen hiomista. Oman verkkosivun näkyvyyttä hakukoneissa voi kasvattaa hyvällä hakukoneoptimoinnilla. Ennen kaikkea verkkosivuilla täytyy olla riittävästi sivuston aiheen mukaista sisältöä. Hakukone indeksoi eli skannaa kaiken sivustolla olevan sisällön ja luokittelee sen hakemistoksi. Tämän jälkeen hakukone valitsee hakujen kannalta tärkeät sisällöt ja sijoittelee ne suhteessa muiden sivustojen sisältöihin. On toivottavaa, että verkkosivujen sisällöt ovat kielellisesti rikkaita, mutta samaan aikaan niiden täytyy olla osuvia hakujen kannalta. Esimerkiksi Kotakahvilan verkkosivuilla tulisi olla helposti ymmärrettävää sisältöä liittyen Jyväskylän satamaan, lettuihin, kahviloihin ja mahdollisesti Tiimiakatemiaan. Sen lisäksi sivustolla voi olla viihdyttävää tekstiä, joka ei edistä hakukoneissa sijoittumista kuten ”Kotakahvila sijaitsee poronkuseman päässä Jyväskylän keskustasta”.

Verkkosivun laatupisteet nousevat hakukoneiden silmissä, kun sivustoa on linkitetty muille relevanteille sivustoille. Kotakahvilan verkkosivuille kannattaa tehdä visitjyväskylää, Jyväskylän kaupunkia, bloggaajia ja turistisivuja kiinnostavia sisältöjä, jotta ne linkittävät kotakahvilan verkkosivun omalle sivustolleen.

Kurssilla käsiteltiin myös display mainontaa. Käytännössä display mainokset ovat sivustojen reunoilla näkyviä bannereita, joissa mainostetaan verkkokauppojen tuotteita. Klikkaamalla mainosta päädyt mainostavan yrityksen verkkosivuille. Tietyllä tapaa display mainonnassa on kyse lehtimainosten viemisestä verkkoon. Tänä päivänä mainostavia yrityksiä sekä mainostilaa myyviä sivustoja on paljon, joten display mainontaa myy display-verkostot. Jos tahdot mainoksen Lilyn blogisivustolle, niin todennäköisesti ostat sen display-verkostolta sen sijaan, että soitat Lily.fi omistajalle.

Sertifikaatti

You May Also Like…

Kaikki kuluttamisesta

“Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n tutkimuksen mukaan keskivertosuomalaisen kulutuksen kasvihuonepäästöistä noin puolet...

Työyhteisörinkula

Tiimi on kuin soljuva rinkula, joka jokaisen tiimiyrittäjän panoksella pyrkii muuttamaan muotoaan omannäköisekseen....

0 kommenttia

Lähetä kommentti