Digimarkkinointi

Kirjoittaja: Iina Laurikainen

4 helmikuun, 2022

Lähdeteos: Digimarkkinointi

Lähdeteoksen kirjoittaja: Lahtinen Niko, Pulkka Kimmo, Karjaluoto Heikki, Mero Joel

Teoriapisteet: 3

Digimarkkinointi

Olen ajatellut nyt valita useamman kirjan markkinoinnin parista luettavakseni. Tulen tarvitsemaan kuitenkin markkinoinnillisia taitoja Ruokon parissa ja jotta aina ei tarvitsisi liiaksi tukeutua muihin niin olen ajatellut itsekin perehtyä aiheeseen. Edellinen kirjani oli sisältömarkkinoinnista mikä herätti kyllä kiinnostukseni ja nyt valitsin tämän Digimarkkinointi kirjan joka nimensä mukaisestikin perehtyy juuri digimarkkinointiin. Digimarkkinoinnin taidot ovat tänä päivänä varmasti todella hyödylliset, sillä esimerkiksi some on todella isossa roolissa lähes jokaisella meistä jokaisessa päivässä. Ja tietysti some on vain yksi digimarkkinoinnin osa-alueista. Luulen niin että mikäli digimarkkinoinnin taidot opettelee itselleen niin töitä olisi taatusti tarjolla tulevaisuudessa ja on siitä iso hyöty myös silloinkin jos omaa yritystä aikoo perustaa.

Ruokon kanssa olen nyt siinä pisteessä että täytyisi kovasti alkaa miettimään näkyvyyden eteen tehtäviä asioita. Millaista markkinointia ja miten toteutettuna? Digimarkkinointi ainakin tulee olemaan varmasti isossa osassa tässä. Oma pää on tällä hetkellä hyvin täynnä erilaisia ideoita mitä voisi lähteä toteuttamaan Ruokon markkinointiin liittyen, ne ideat täytyisi vain saada nyt koottua ylös jonnekin jotta pystyisi omiakin ajatuksiaan selkeyttämään aiheeseen liittyen. Oma taito ei vielä ihan kaikkeen riitä mutta kova halu olisi itsellä kehittää itseään paremmaksi tämän aiheen parissa. Siksi olenkin päättänyt lukea nyt näitä kirjoja, joista opittuja asioita voisin hyödyntää ihan käytännössä ja jotta tietäisin myös enemmän aiheesta. Kokeilemalla oppii!

Digitaalisen markkinoinnin strategian kolme osa-aluetta: 

Tavoitteiden asettaminen -> 3-5 tavoitetta (myynnin lisääminen, asiakkaiden palveleminen -> asiakasystävällisyys/kokemus, asiakasdialogin rakentaminen -> esim. uutiskirjeet, kustannustehokkuuden parantaminen, brändin rakentaminen).

Tavoitteiden muotoilu (SMART kriteerit) -> Tarkkaan määritelty, mitattava, vastuunkantaja kullekin tavoitteelle, realistinen, aikaan sidottu (milloin tavoite saavutetaan?).

Kilpailuedun määrittäminen -> Asiakastarpeiden tunnistaminen ja yrityksen kyvyt suhteutettuna kilpailijoiden vahvuuksiin sekä heikkouksiin. Asiakkaiden ymmärtäminen -> ostajapersoonat/asiakaspolun analysointi, erottautuminen kilpailijoista (tarkemmin määriteltynä) -> Uuden kategorian luominen markkinaan, tuotekeskeisyys, asiakaskeskeisyys, brändi-ilme, markkinointiviestintä.

Arvolupaus ja arvonluonti -> Arvonluontistrategiat (kohdennettu ja personoitu markkinointi, ylivertainen asiakaskokemus, arvon yhteisluonti).

Miten juuri sinun yrityksesi pystyy täyttämään asiakkaiden tarpeet paremmin kuin muut yritykset?

Markkinoinnin yleiset kaksi mallia:

Prosessimalli 1

Analyysi -> Toimiala, yritys, asiakkaat, kilpailu, teknologia, toimintaympäristö.

Suunnittelu -> Arvon luominen asiakkaalle, kohdemarkkinoiden valinta.

Toteutus -> 4P = Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä. Asiakkuuksienhallinta (CRM).

Seuranta -> Tulosten arviointi (asiakas vs yritys), reagointi.

Prosessimalli 2

Asiakkaiden tarpeiden ja halujen ymmärtäminen -> Asiakkaiden ja markkinoiden tutkiminen, asiakasdatan ja markkinainformaation hallinta.

Asiakaskeskeisen markkinointistrategian kehittäminen, kohdemarkkinoiden valinta -> Segmentointi ja kohdistaminen. Arvotarjooma, differointi ja asemointi.

Houkuttelevan tarjooman kehittäminen valituille asiakassegmenteille -> Tuote/palvelu, hinnoittelu, jakelu, viestintä.

Asiakkaiden osallistaminen, kannattavien asiakassuhteiden kehittäminen -> CRM, partnerisuhteet.

Markkinaosuuden kasvu, liikevoitto, asiakaskunnan arvon nousu -> Asiakastyytyväisyys, asiakkuuksien elinkaariarvo, markkinaosuus & keskittäminen.

MRACE – malli -> reach, act, convert ja engage (measure)

Kokonaisvaltaisen markkinoinnin strategian luominen (tavoitteet ja suunnitelma niihin pääsemisestä).

Reach -> tietoisuuden luominen (brändi, tuotteet, palvelut).

Act (interact) -> liidien luominen esimerkiksi uutiskirjeen tilaaminen, somesisältöön reagoiminen, tuotesivun katsominen.

Convert -> liidin muuttaminen myyntivalmiiksi esimerkiksi referenssit ja muu kaupan tapahtumista tukeva toiminta.

Engage -> pitkäaikaisen asiakassuhteen rakentaminen/asiakkaan sitouttaminen esimerkiksi uutiskirjeet ja sitouttamalla asiakkaat yrityksen someen.

Measure -> Digitaalisen markkinoinnin mittaaminen ja sen perusteella sen kehittäminen.

Digitaalisen markkinoinnin keinot ja miten Ruokossa niitä hyödynnetään:

Sisältömarkkinointi -> Ruokon verkkokaupasta löytyy ”artikkelit” osio, minne olisi tarkoitus aloittaa tuottamaan sisältöä. Sisällön tulisi tietysti olla sellaista minkä asiakkaat kokisivat kiinnostavana ja hyödyllisenä, jotta he palaisivat aina uudelleen lukemaan uuden artikkelin. Aiheina voisi olla esimerkiksi verkkokaupan ajankohtaiset aiheet, sesonki tuotteet, tuottajista sekä lähiruoasta lisätietoa ja tuotesuosittelut/reseptit. Tästä aiheesta kerroinkin jo edellisessä kirja reflektiossani mikä pohjautui enemmän sisältömarkkinointiin.

Hakukone/verkkomarkkinointi -> Ruokolle ei vielä ole tehty hakukoneoptimointia, mutta se täytyisi kyllä ehdottomasti tehdä. Jossain vaiheessa voisi myös olla hyvä katsoa/kokeilla muitakin markkinoinnin mahdollisuuksia tältä osa-alueelta Ruokoa ajatellen. 

Asiakkuusmarkkinointi -> Ruokon verkkokaupasta on mahdollista tilata uutiskirje itselleen. Tätä kautta pystyn sitten tiedottamaan erilaisista asioista aiheesta kiinnostuneille. 

Sosiaalisen median markkinointi -> Ruokolta löytyy sivut Facebookista sekä Instagramista. Pyrin päivittelemään näitä pari kertaa viikossa ja nyt täytyisikin tehdä ihan somekalenteri, jotta toiminta olisi suunnitelmallisempaa. Seuraajia täytyisi ehdottomasti saada lisää näihin molempiin kanaviin. Tarkoituksena olisi kumminkin laittaa nyt maksettua markkinointia myös Ruokon someen. Sillä saisi varmasti lisää seuraajia sekä tunnettavuutta, mitkä ovat tällä hetkellä kovin tärkeitä.

Yrityksen verkkosivut (/verkkokauppa) -> Ruokon verkkokaupan olemme rakentaneet täysin itse ja pystyn itsenäisesti muokkaamaan sitä melko vaivattomasti. Verkkokaupan käytön perusjutut ovat tulleet melko tutuiksi jo itselle tässä. Tottakai tarkoituksena on että verkkokauppa on mahdollisimman toimiva ja selkeä sekä asiakasystävällinen. Verkkokauppaa on hyvä kehittää paremmaksi aina kun sattuu huomaamaan jotain epäkohtia, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin. Tämä on vielä hyvin helppoa sen vuoksi, koska verkkokauppa on täysin meidän oma sekä meidän rakentama eikä siihen liity ulkopuolisia osapuolia. 

Mielestäni pystyin saamaan paljonkin asioita irti tästä kirjasta mitä voin hyödyntää esimerkiksi juuri Ruokon parissa. Myös paljon heräsi ajatuksia aiheeseen liittyen. Tuntuu siltä että pikkuhiljaa alan pääsemään sisään markkinointiin aiheena!

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti