Dialogi

Kirjoittaja: Jarkko Sirkiä

20 huhtikuun, 2022

Lähdeteos: Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito

Lähdeteoksen kirjoittaja: William Isaacs

Teoriapisteet: 3

Paluu juurille. Tuntuu hassulta kirjoittaa akatemia urani viimeisin essee aiheesta, joka meille on opetettu heti ensimmäisenä asiana, kun astuimme Piippukadulle. On siis hyvä kerrata mitä dialogi tarkoittaa. Dialogi on kahden tai useamman ihmisen välinen keskustelua ja vuorovaikutusta toistensa välillä. Hyvä on kuitenkin muistaa, että jokainen keskustelu ei ole dialogia. Dialogissa on yhtenä tarkoituksena kehittää tai tuottaa aikaisemmista aiheista parempaa. Tärkeänä osana on ymmärtää myös se, ettei yhden ihmisen monologi kuulu dialogin sääntöihin. Neljä dialogin kultaista sääntöä on suoraan puhuminen, toisen kuunteleminen, oman vuoron odottaminen ja toisen kunnioittaminen.

Kuuntele

Kuunteleminen on oman tulkintani mukaan myös soveltuva ensimmäiseksi säännöksi. Miten pystyisit vastaamaan keskusteluun, jos et ole kuunnellut? Tähän aiheeseen soveltuu hyvin myös esseeni: et taida kuunnella. Toisen ihmisen kuunteleminen on erittäin tärkeää, jotta voit ymmärtää hänen mielipiteensä aiheeseen ja sen pohjalta vastata. Se ei riitä, että vain kuulet sen mitä sinulle puhutaan. Sinun pitäisi myös osata sisäistää toisen ihmisen sanoma ja antaa sille tilaa omasta ajatusmaailmastasi.

Miltä sinusta tuntuisi, jos huomaat ettei sinua kuunnella? Tästä päästäänkin seuraavaan aiheeseen, joka käsittelee toisen ihmisen kunnioittamista

Kunnioita

Jokainen dialogiin osallistuvat henkilöt ovat toistensa kanssa tasa-arvoisia, vaikka olisivat jossain asioissa guruja ja mestareita. Kaikki dialogissa ilmenevät säännöt käsittelevät osaltaan toisen kunnioittamista. Kuunnellessa toista aidosti ja reagoimalla kuulemaasi, osoitat kunnioitus puhujaa kohtaan. Samalla kun itselläsi herää sisällä puhumisen halu ja toisen keskeyttämine on syytä odottaa omaa vuoroa, jolloin annat toisen puhua myös loppuun. Samalla et kiilaa toisten edelle ja kunnioitat koko paikalla olevaa ryhmää. Toisten ihmisten näkemyksiä on myös muistettava kunnioittaa, vaikka ne eivät välillä kohtaisi omiesi kanssa. Keskustelun on tärkeä pitää luottamuksellisena, jolloin luot turvallista ympäristöä muille dialogissa mukana oleville. Älä aloita pieniäkään sivukeskusteluja, kun toinen on äänessä. Helposti ajautuu parhaan tiimiläisen tai kaverin kanssa keskustelemaan väärille raiteille vievästä aiheesta. Tällöin et pysty samalla aidosti kuuntelemaan toista äänessä olevaa henkilöä ja hänelle tulee varmasti loukkaantunut olo.

Odota

Odottamisesta tulee monesti mieleen se, että haluaa heti keskeyttää toisen ja sanoa oman mielipiteensä. Se on paljon muuta kuin suunsa avaamista. Huomaan myös tiimissämme tapahtuvan tilanteita, kun odottaa oman mielipiteensä sanomista niin saattaa toisen henkilön puheen loppu osa mennä kuuroille korville. On siis syytä muistaa kuunteleminen ja odottaa toisen puhe loppuun, ennen kuin antaa liikaa valtaa omille ajatuksille. Sitä varten meillä tiimiakatemialla on treeneissä mukana muistiinpanovälineitä, joihin voimme kirjoitella muistiin ajatuksiamme. Aikataulun mukainen odottaminen on myös toista kunnioittavaa. Esimerkiksi treeneissä on saatettu ilmoittaa selkeästi, milloin pidetään taukoja, niin on myös kunnioittavaa odottaa siihen asti, eikä aina tarpeen tullen pyytää taukoa.

Puhu suoraan

Tämä on ehkä ollut minulle omalla akatemiauralla kaikista haastavin toteuttaa. Olen tässä säännössä kokenut jopa suurinta kasvua itsessäni. Puhuin välillä todella kierrellen ja joskus jopa minua ei välttämättä ymmärretty. Toisena vuonna, kun tiimiläiset tulivat enemmän tutuiksi, oli myös helpompi mainita käsittelyssä olevien asioiden epäkohdista. Minulla on aina ollut todella poliittinen näkökanta moneen asiaan ja pystyn sen takia olemaan myös jokseenkin sanavalmis asiaan kuin asiaan. Osaan kuitenkin sanoa, jos jokin ei minua kiinnosta. Jos ei ole motivaatioita pitää myös se kertoa koska jos myötäilee jotenkuten ei asiaa ymmärretä ja silloin ei ole puhuttu suoraan. Koen että viimeisenä vuotena olemme tiimimme kanssa luoneet todella laadukkaita treenejä ja keskusteluja, koska uskallamme kaikki haastaa toistemme näkemyksiä puhumalla suoraan.

Vaikka puhuisitkin aina suoraan omissa asioissasi, niin pitää muistaa myös kohdata toinen henkilö suorilla kysymyksillä. Tällä tavoin pystyt myös osoittamaan aidon kiinnostuksen toista kohtaan ja suurella todennäköisyydellä saat myös laadukkaamman vastauksen.

Oli hauska pohdiskella näitä neljää kultaista ydinsääntöä dialogissa. Jokaiseen näistä voisi keksiä, vaikka millaisia esimerkkejä, joita olen huomannut toteutuvan treeneissä tai muissa ei niin virallisissa keskusteluissa. Kuten näissäkin avauksissa jo huomattiin niin dialogin säännöt ovat kaikki yhtä tärkeitä ja ne linkittyvät monissa tilanteissa toisiinsa. Monesti olen myös huomannut sen ettei dialogi välttämättä johda harmoniaan tai erimielisyyksien katoamiseen, vaan ymmärryksen laajenemiseen, uuden oppimiseen ja uusien ratkaisuiden tuottamiseen.

Dialogi on usein pitkä, useita kriisejä sisältävä prosessi, jonka tuloksena osanottajat oppivat näkemään todellisuuden uudella tavalla. – Isaacs 1993

Ympyrä sulkeutuu, kiitos.

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti