Crush it

Lähdeteos: Crushing It!: How Great Entrepreneurs Build Their Business

Lähdeteoksen kirjoittaja: Gary Vaynerchuk

Teoriapisteet: 2

Kirjassa käsitellään sitä kuinka jokainen pystyy sosiaalista mediaa hyödyntämällä nousta tuntemattomasta tekijästä vaikuttajaksi. Vaynerchuk tuo esille periaatteita, joita noudattamalla voi tämän päämäärän saavuttaa. Kirja ei valitettavasti kuitenkaan aiheuttanut minussa wow-efektia jota odotin. Kyseinen Vaynerchukin kirja on hyvin tunnettu ja ylistetty, ymmärrän kyllä ylistyksen syyn, mutta olen sisäistänyt melkein kaikki Vaynerchukin kirjan asiat jo ennen kirjan lukua. Jos olisin lukenut tämän kirjan noin 3 vuotta sitten, se olisi ollut minulle varsin silmiä avaava ja loistava kirja, tällä hetkellä se ei kuitenkaan sytyttänyt minussa sen kummempia tunteita.

Keskeiset asiat

“Align all 8 of the essentials, intent, authenticity, passion, patience, speed, work ethic, ability to track customer attention and master social platforms and content and you have the closest thing of a formula for crushing it”. Kirjassa oli useita tarinoita eri henkilöistä, jotka olivat lukeneet Vaynerchukin kirjan ja laittaneet sieltä saadut opit käytäntöön. Kirjan sanoma oli mielestäni mitä mainioin, se alleviivasi aitoutta ja rehellisyyttä asiakkaita kohtaan. Ei kannata esittää, että välität vaan pitää löytää sellainen asia, josta aidosti välittää, sillä epäaitous näkyy läpi, eikä se toimi pitkässä juoksussa. Meillä on tällä hetkellä loistava mahdollisuus saavuttaa suuri yleisö ja luoda valtavia yhteisöjä meille tärkeiden asioiden ympärillä käyttäen sosiaalisia medioita, ennen tällaisesta mahdollisuudesta vain unelmoitiin.

Asioihin pureutuminen

Tuotteella ja palvelulla on aina jokin tarkoitus. Kun me haluamme luoda jonkin tuotteen tai palvelun meidän on mietittävä mikä on tämän kyseisen tuotteen tai palvelun olemassa olon tarkoitus. Olemme miettineet tätä tarkoitusta Kulmikkaan projektiryhmän sisällä, sillä brändin rakentamisessa on olennaista tietää oman tuotteen tarkoitus, mutta myös luoda tuotteen ympärille tunne, jota se tarjoaa meidän asiakkaillemme. Myös yritystä perustettaessa on mietittävä, mikä on kyseisen yrityksen tarkoitus, onko se rahan tuottaminen itselle ja tulevalle perheelle, onko se ihmisten auttaminen, vai oman henkilöbrändin kasvattaminen uusiin mittoihin. Mikä ikinä se onkaan, sitä tulee miettiä hartaasti sekä sitä, onko se pitkällä aikavälillä kestävä tarkoitus.

Autenttisuus on itselleni varsin itsestään selvä asia. En jaksa esittää mitään ja pelkkä ajatus siitä, että joku rakentaa omaa brändiä valheiden ja esittämisen ympärille on mielestäni varsin säälittävää. Tämän takia kirjassa ollut luku, jossa puhuttiin autenttisuuden tärkeydestä oli itselleni melko turha. Kun yritystä perustetaan tai luodaan jotakin tuotetta tai palvelua se syntyy usein intohimosta jotakin asiaa kohtaan. Meidän treeneissä kävi kerran vieraana Suvi Widgren, hän sanoi, että yritysidea syntyy usein suuren vihan tai rakkauden avulla. Vain sellaiset asiat, jotka saavat meissä aikaan vahvoja tunteita, voivat saada meidät tekemään kaikkemme, jotta meidän palvelun tai tuotteen tarkoitus täyttyisi.

On oltava kärsivällinen jos haluaa menestyä. Menestys syntyy pienistä teoista, joita pitää tehdä joka päivä. Kärsivällisyyttä, niin kuin monta muutakin asiaa voi kehittää, kärsivällisyys on tunteiden ja ajattelumallien hallitsemista. Jälleen kerran tullaan varsin tärkeään aiheeseen, joka on yrittäjän elämässä yksi tärkeimmistä peruspilareista, itsensäjohtaminen on tämä pilari, tämä pilari pitää meidät kärsivällisenä ja pitää meidän työmoraalimme katossa. Kärsivällisyyden ja työmoraalin yhdistelmä luo edellytykset menestyneelle yritykselle.

Kovaa työtä

Olen useaan otteeseen huomannut, että työetiikka/työmoraali juontaa juurensa kasvatuksesta. Jokaisessa työpaikassa, joissa olen työskennellyt, minulle on mainittu kuinka kovaa teen työtä. Minun työetiikkaan kuuluu käsitys siitä, että mitä ikinä teetkin tee se kunnolla. Voin olla todella ylpeä ja onnellinen, että sain kasvatuksen, johon kuului työetiikan iskostaminen minun omaan tekemiseeni sekä ajatteluuni. Itse tiedustan, että teen kovaa työtä, mutta minulle se on enemmänkin sääntö kuin poikkeus. En tiedä muuta tapaa tehdä työtä kuin kovaa, nopeasti ja laadukkaasti. Tästä ajattelumallista minun tulee kiittää omia vanhempiani, he ovat olleet suurin tekijä minun omalle menestykselleni, olipa kyseessä opiskelu tai työnteko, he ovat auttaneet minua kasvattamalla minut hyvän työetiikan omaavaksi mieheksi.

Se mitä olen oppinut yrittäjyydestä, on, että tekevät ihmiset menestyvät. Tämä on varsin itsestään selvä lausunto, mutta se on mielestäni yksi tärkeimmistä muistutuksista kenelle tahansa, joka haluaa menestyä, olipa se sitten oman yrityksen kasvattaminen tai ammattiurheilijaksi ryhtyminen. Käytin kirjassa mainittua työetiikan esille tuomista Design Kulmikkaan projektissa, jossa toin esille, asioiden eteenpäin viemisen tärkeyden. Meinasimme peruuttaa meidän palaverin sen takia, että yksi henkilö ei päässyt osallistumaan, mutta minä peräänkuulutin sitä, että jos me joka kerta jätämme asioiden eteenpäin viemisen tuonnemmaksi vain yhden henkilön aikataulullisten haasteiden takia, meidän projekti ei tule edistymään. Päätimme tästä eteenpäin pitää palavereita vaikka yksi tai pari henkilöä puuttuisikin palaverista.

Nopeus

Alati muuttuvassa maailmassa pitää olla nopea tai jää jalkoihin. Vaynerchuka mainitsee kirjassaan, että nopeus on yksi tärkeimmistä tekijöistä mitä tulee oman yrityksen korkean kilpailukyvyn säilyttämiseen. Digitalisaatio vain kiihtyy kiihtymistään, joka päivä tulee uusia innovaatioita ja ideoita joiden mukana on pysyttävä perässä. Ne jotka pysyvät perässä tai mikä parempaa ovat ensimmäisten joukoissa, jotka ottavat käyttöönsä nämä uudet mullistavat innovaatiot tulevat nousemaan muiden yritysten yläpuolelle, sillä he ovat saavuttaneet vahveman aseman markkinoilla uusien innovaatioiden käyttöönoton ansiosta.

Pitää osata seurata oman alan sisällä tapahtuvia muutoksia ja olla valmiina reagoimaan niihin, ottamaan niistä maksimaalinen hyöty irti, tai sopeutua näihin tuleviin muutoksiin parhaalla mahdollisella tavalla. Kansainväliset yritykset joutuvat tekemään tällaista tutkimustyötä jatkuvasti, sillä heidän markkinansa ovat paljon laajemmat, kuin sellaisten yritysten, jotka toimivat vain oman maan markkinoilla. Varsinkin kun puhutaan sosiaalisen median alustoista jotka muuttuvat jatkuvasti ja varsin nopeasti, yritysten ja omaa henkilöbrändiä rakentavien on oltava valppaana ja muutoksessa mukana. Varsin hyvä esimerkki tästä on case Nokia, he eivät panostaneet älypuhelimiin, se mitä tapahtui tämän muutoksen mukaan tulemisen haluttomuuden seuraksena on kaikille varsin hyvin tiedossa.

Sosiaaliset mediat

Sosiaaliset mediat ovat Gary V:n mukaan avain oman liiketoiminnan kasvattamiseen. Sosiaalisten medioiden avulla voi tehdä monia asioita, parantaa asiakkaiden sitoutuneisuutta, seurata asiakkaiden huomiota tiettyyn asiaan, asiakaspalautteen kerääminen ja paljon muuta. On tärkeää seurata sosiaalisen median tarjoaman datan avulla sitä mihin asiakkaat kiinnittävät huomionsa. Huomion kiinnittämisen perusteeella voi päätellä mitä asioita asiakkaat pitävät tärkeänä ja mitä taas vähemmän tärkeänä. Näiden tietojen pohjalta pystyy muokkaamaan omaa sisältöä sosiaalisissa medioissa, asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Sisältö tuleekin olla todella tarkkaan mietitty ja sen tulee olla hyvin suunniteltua, ajankohtaista sekä relevanttia juuri sille kohderyhmälle, jota halutaan tavoittaa.

Yhteenveto

Kirjassa esitetyt tärkeimmät periaatteet, nopeus, tarkoitus, autenttisuus, intohimo, sosiaaliset mediat, sisältö, työetiikka sekä asiakkaiden huomion seuraaminen, ovat oivia keinoja rakentaa/parantaa oman yrityksen markkinointia. Edellä mainittuihin periaatteisiin voi vaikuttaa yrityksen sisällä luomalla yrityskulttuurin, joka tukee/pitää sisällään kaikki edellä mainitut periaatteet. Yksi hyvä työkalu tähän on Denison-malli, jonka avulla voi analysoida oman yrityksen organisaatiokulttuuria. Vaynerchukin periaatteiden ja Denisonin- mallin yhteenliittämisen avulla yrityksellä olisi käytössään strateginen pitkän ajan markkinointisuunnitelma.

Aion suositella tätä kirjaa erityisesti niille tiimiläisille, joilla on halua kehittää omaa henkilöbrändiä sekä ymmärrystä markkinoinnista. Vien erityisesti intohimon periaatteen käytäntöön. Tulen selvittämään mikä ala on aidosti minulle intohimon kohde ja selvittää voisinko kenties luoda jonkin tietyn palvelun tai tuotteen tämän intohimon pohjalta.

You May Also Like…

Alustatalous

Ajattelin kokeilla uutta aluevaltausta ja paneutua alustatalouden maailmaan. Ajat ovat todella muuttuneet ja...

Johtajuuden ristiriidat

Johtajuus on monimutkainen laji, jossa kaikkia ei koskaan voi miellyttää tasapuolisesti ja pettymyksien kohtaamiseen...

Myy enemmän – myy paremmin

Myynti on taitolaji, josta Mika D. Rubanovitsch on kirjoittanut useammankin kirjan. Viime syksynä luin kyseiseltä...

0 kommenttia

Lähetä kommentti