Brändikäsikirja

Kirjoittaja: Henri Ruuskanen

3 maaliskuun, 2022

Lähdeteos: Brändikäsikirja

Lähdeteoksen kirjoittaja: Pekka Ruokolainen

Teoriapisteet: 0

Pekka Ruokolaisen kirjoittama brändikäsikirja, näin teet yritysbrändistä vetovoimaisen kertoo hyvin lukijalle, mitä brändi tarkoittaa ja miten se muodostuu. Kirja vaikutti melko lyhyeltä omaan makuun tai varsinkin aluksi ajattelin, että voiko näin lyhyestä kirjasta saada paljoa irti. Kirja on kuitenkin pelkkää painavaa asiaa alusta loppuun. Kirjassa on paljon konkreettisia esimerkkejä, mikä helpottaa ainakin omalta osaltani asioiden ymmärtämistä. Moni oli suositellut kirjaa minulle tiiviinä tietopakettina ja apuna brändin rakennukseen. Kirjasta on varmasti hyötyä tulevissa projekteissa, mutta eniten tästä oli hyötyä nimenomaan tähän hetkeen, koska meillä on juuri sellainen projekti meneillään missä tarvitaan kirjasta opittuja tietoja.

Brändillä on kirjan mukaan ainakin kaksi eri tehtävää: tehdä yrityksestä ja tuotteesta erottuva ja jättää muistijälki asiakkaan mieleen, sekä brändin pitää pystyä herättämään luottamusta. Brändi ei ole sitä, mitä yritys sen luulee olevan tai mitä toimitusjohtaja kuvittelee, vaan brändi on sitä, mitä ihmiset luulevat sen olevan. Brändi syntyy siis asiakkaan mielessä. Siihen millaiseksi brändi asiakkaan mielessä muodostuu vaikuttaa monet tekijät. Hyvän brändin yksi edellytyksistä onkin yrityksen sisäinen kemia, ilmapiiri ja tiimityöskentely laatu. Yrityksen mainetta rakennetaan monesti tosi pitkään ja hartaasti, mutta sen valitettavasti voi pilata hetkessä. Yrityksen tärkeimpiä brändilähettiläitä ovat sen omat työntekijät.

Kirjan alussa minulla heräsi ajatuksia erilaisten yritysten brändeistä ja etenkin niiden yritysten, missä olen ollut töissä. Yhdessäkään yrityksessä missä olen ollut tähän mennessä töissä ei ole minulle kertaakaan mainittu brändistä tai sen yrityksen arvoista mitään. Kirjassa nousi esille lause ’’Brändistä ei voi tulla merkityksellinen asiakkaallesi, ennen kuin se on merkityksellinen jokaiselle työntekijällesi’’. Minun mielestäni tämä on varsin totta. Kirjan lukemisen jälkeen otin yhteyttä edelliseen työnantajaani ja keskustelin hänen kanssaan aiheesta ja miksi he eivät ole tähän mennessä puhuneet yhdellekään työntekijälle omasta brändistä tai arvoista. Keskustelu entisen pomoni kanssa oli tosi mielenkiintoinen ja saimme varmasti molemmat keskustelusta paljon irti ja eväitä tulevaan. Suosittelin hänelle myös lukemaan kyseisen kirjan.

Kirjassa käydään läpi, kuinka kirkastaa/luoda yrityksellesi uusi brändi. Brändin kirkastus jaetaan kolmeen osaan. Ensimmäisenä yrityksen täytyy kiteyttää sen ydin ja miettiä mitä he haluavat viestiä ulospäin. Minusta olisi mielenkiintoista päästä lukemaan ihmisten ajatuksia jossain tilanteissa, miksi he valitsivat juuri sen tietyn palvelun/tuotteen. Mikä johti päätökseen vai oliko se vain sattumanvaraista? Henkilökohtaisesti itse valitsen palvelun/tuotteen yleensä hyvän palautteen tai suositusten kautta. Tämän takia laadukas tekeminen päivittäin yrityksen sisällä vaikuttaa todella paljon asiakaskokemukseen ja sitä kautta brändiin ja maineeseen. Yrityksen ydin ja peruspilaristo koostuu kirjan mukaan yhdeksästä eri asiasta:

  1. Tarkoitus  Miksi yritys on olemassa, sen juurisyyt?
  2. Visio  Mikä on yrityksen tavoiteasema markkinoilla?
  3. Missio  Mikä on yrityksen tehtävä?
  4. Strategia  Millaisia päätöksiä tehdään, millaisia periaatteita yrityksellä on?
  5. Arvot  Näkyvätkö yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa?
  6. Asiakkaat  Millaisia ihmisiä?
  7. Kilpailijat  Millaisia yrityksiä?
  8. Asemointi  Miten yritys asemoituu markkinoilla asiakkaan näkökulmasta?
  9. Lupaus  Ydinviesti ja lupaus asiakkaalle

Näistä minun mielestäni tärkeimpinä nostaisin yrityksen arvot, vision ja asiakasprofiilin. On tärkeää tietää millaisella asiakaskunnalle palveluita/tuotteita tuotetaan. Olemme tiimimme kanssa tällä hetkellä siinä tilanteessa, että meidän täytyy miettiä millaisia palveluita alamme tarjoamaan mahdollisille asiakkaillemme. Tiimistämme löytyy monenlaista osaamista, joten meillä on hyvä pohja lähteä rakentamaan tulevaa.

Kirjan mielenkiintoisin osio oli brändin muotoilu. Brändin muotoilussa yrityksen ulkoinen olemus päivitetään vastaamaan nykyistä tilannetta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda kohtauspisteitä, missä asiakkaan löytävät yrityksen toiminnan. Kohtauspisteitä voivat olla esimerkiksi nettisivut tai instagramin mainosvideo. Oman tiimimme kanssa olemme tällä hetkellä siinä tilanteessa, että aloitimme brändimme rakennuksen. Logo ja yritysvärit on jo valittu, mutta muuten olemme aika alkuvaiheessa. Koen, että tämän kirjan lukemisen jälkeen ja sen tekemieni muistiinpanojen pohjalta pystyn tuomaan lisäarvoa osuuskuntamme brändin rakennukseen. Suosittelen kirjan lukemista sellaisille, jotka kaipaavat pohjaa brändin rakennukseen tai vanhan brändin kirkastamiseen!

You May Also Like…

Dopamine nation

Luin Anne Lembken kirjoittaman kirjan ”Dopamine nation”. Anne Lembke on amerikkalainen psykiatri, joka on Stanford...

0 kommenttia

Lähetä kommentti