Brändikäsikirja

Lähdeteos: Brändikäsikirja

Lähdeteoksen kirjoittaja: Pekka Ruokolainen

Teoriapisteet: 2

Luin Pekka Ruokolaisen Brändikäsikirjan. Valitsin kirjan siksi koska en ollut ennen tiimiakatemiaa edes kuullut sanaa brändikäsikirja, tai ainakaan sisäistänyt sitä. Kun aloitimme markkinointitiimimme kanssa suunnittelemaan Elementialle brändiä ja siihen kuuluvaa brändikäsikirjaa opin asiasta enemmän. Nyt olemme kulkeneet noin puolivuotta tiiminä ja brändinä, mutta vielä siinä on tekemistä.  On myös suhteellisen hankalaa luoda brändiä 16 hengen tiimiyritykselle, jolla ei ole varsinaista tiettyä asiaa, jota tehdään. Siksi nimessäkin on projektitoimisto, mutta ei se avaa kuitenkaan ulkopuolisille suoranaisesti mitään. Kun olen esitellyt osuuskuntaamme ulkopuolisille, kaikki kysyvät aina, no mitä te oikein niin kun teette.

Brändi syntyy ihmisten mielessä ja kokemusten kautta. On siis mahdotonta markkinoida brändiä brändinä. Kaikki mitä teemme on näkijän vastuulla. Koen olevamme etuasemassa siinä, että olemme saaneet tehdä projektitoimiston, sillä se nimenomaan herättää ihmisissä ajateltavaa. Mitä enemmän aikaa kuluu ja teemme uusia asioita ja saamme näyttöä tekemisistä, kasvaa brändimme arvo koko ajan.

Kirjassa esitellään brändipyramidi, jonka korkein kohta on yhteenkuuluvuus. Sen alta löytyvät olemassaolo, merkitys, suorituskyky ja etu. Yhteenkuuluvuuteen meidän pitää tähdätä. Se että tiedetään, miksi tehdään, mitä tehdään ja kenelle tehdään, tulee kokemuksen kautta varmemmaksi. Kuitenkin jokaisen kohdan päässä on yhteenkuuluvuus. Kiipeämme kaikki pyramidin huipulle ja olemme ylpeitä, kun kasvatamme omaa henkilöbrändiä projektitoimisto Elementian brändin kanssa. Mitä korkeammalle pyramidia päästään, sen uskottavuus kasvaa brändiä kohtaan.

Brändin tärkeys meidän tiimissämme on huomattava, vaikka sitä ei jokainen edes välttämättä ajattele. Se että seisomme yhden ja yhteisin brändimme takana tekee siitä uskottavamman ja pääsy pyramidin huipulle todellisemman. Siksi meidänkin pitää vielä paljon tehdä töitä brändin kirkastuksessa ja käydä sitä useammin läpi koko tiimin voimin. Mitä enemmän on ihmisiä vaikuttamassa brändiin liittyvissä asioissa, sitäkin luotettavamman se siitä tekee, koska ihminen toimii paljon oman mielen mukaan. Jos saa olla johonkin vaikuttamassa, siihen uskoo enemmän. Ei siis ole vain markkinointitiimin tehtävä huolehtia brändin ulosannista vaan vastuu on jokaisella.

Kirjassa puhuttiin työpajoista liittyen brändin kirkastukseen ja haluaisin viedä tämän meidän tiimimme käytäntöön. Se voisi tehdä hyvää kaikille ja kaikki pääsisivät vaikuttamaan omalla panoksellaan brändiimme. Sen avulla pääsisimme etenemään brändinä ja vahvistamaan sidettämme toisiimme ja brändimme suhteen. Olisi tärkeä saada mustaa valkoiselle myös meidän tiimimme sisälle selkeästi meidän visio, missio, strategia ja arvot. Näiden jälkeen voisimme lisätä niitä näkyville myös markkinointikanaviimme, jonne ihmiset pääsevät jälkeenpäinkin niihin palaamaan.

Opin kirjasta paljon ja aion palata siihen jatkossakin. Siellä oli selkeästi lueteltu asioita mitä pitää huomioida brändin synnyttämisessä ja kirkastuksessa esimerkkien avuilla. Ajoin viedä kirjan oppeja käytäntöön ja ottaa sen puheeksi tiimissämme. Tämä voisi olla vaikka seuraavien kirjatreeneihin luettava kirja, koska tästä saisi varmasti hyvät työpajat pystyyn. Henkilöbrändäyksessä kirjassa puhuttuiin vähän, mutta siihen haluan vielä syventyä enemmän. Osa tiimiläisistämme pääsi myös markkinoinninkoulutusohjelmaan ja uskon että sieltä saamme oppeja heiltä liittyen brändäykseen niin koko tiimille kuin henkilöinäkin.

Ajoin myös tulevissa projekteissa ottaa kirjan oppeja mukanani ja päästä mahdollisesti myös opettamaan muita. Brändäys on asia joka muuttuu ja kehittyy koko ajan, joten siinä täytyy olla jatkuvasti skarppina.

You May Also Like…

Tieto on valtaa

Tieto on valtaa

Mikko Hyppönen Suomen ehdottomana tietoturvaylijumalana avaa kirjassaan internetin toimintalogiikkaa, tietoturvaa ja...

Vaikuttajamarkkinointi

Somevaikuttajat, tiktokkaajat ja julkisuuden henkilöt ovat nykypäivän somekulttuurin keskiössä. Heidän suosionsa...

0 kommenttia

Lähetä kommentti