Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä

Kirjoittaja: Moona Lymi

13 maaliskuun, 2022

Lähdeteos: Älykäs intuitio

Lähdeteoksen kirjoittaja: Asta Raami

Teoriapisteet: 3

Intuitio

Intuitio on ajattelun perusta. Intuitiota kuvataan kirjassa usealla tavalla ja eri tutkimusalojen kerrotaan lähestyvän käsitettä hyvinkin eri tavoilla. Usein intuitio määritellään sanattomaksi tiedoksi, joka perustuu kokemukseen ja oppimiseen. En ole itse aikaisemmin yrittänyt määritellä intuitiota, tai oikeastaan edes miettinyt asiaa sen tarkemmin. Mielestäni kirjassa annetut määritelmät kuulostivat hyvin mielenkiintoiselta ja saivat minut kiinnostumaan kirjan sisällöstä. Kirja kertoo älykkäästä intuitiosta. Älykäs intuitio koostuu Raamin mukaan kolmesta eri osasta: kyvystä virittyä intuitioon, intuition lukutaidosta sekä kyvystä arvioida intuition luotettavuutta. Koen itse usein ajattelevani intuition olevan aina oikeassa. Tämä varmasti johtuu siitä, miten intuitio esitetään esimerkiksi elokuvissa ja sarjoissa. Intuitiota täytyy kuitenkin osata kuunnella ja sen luotettavuutta on osattava arvioida, jotta sitä pystyy käyttämään hyväkseen.

Ihmisen ajattelu voidaan Raamin mukaan jakaa karkeasti kahteen eri ajattelun prosessiin. Ensimmäinen on intuitiivinen ajattelu ja toinen rationaalinen päättely. Intuitiivinen ajattelu on välitöntä ja ei- tietoista ajattelua. Tällöin en siis pysty sanomaan miksi ajattelen juuri tätä asiaa. Rationaalinen ajattelu on taas päinvastaista, tietoista ajattelua. Nämä kaksi ajattelun osa-aluetta toimivat jokaisen meidän päässämme yhteen kietoutuneina hyvin toimivana kokonaisuutena. Olemme siis kaikki intuitiivisia ajattelijoita. 

Luovuus arjessani

Olen aina kokenut olevani luova ihminen ja luovuuden olevan osa jokapäiväistä elämääni. Nykyään en tee enää niin paljon taiteeseen liittyviä asioita, mutta olen oppinut hyödyntämään luovuutta arjessani Tiimiakatemialla. Ennen liitin luovuuden todella vahvasti taiteeseen ja taiteen tekemiseen. Näen kuitenkin luovuuden nykyään hetkinä, jolloin jonkinlainen inspiraation tila vie minua eteenpäin. Uuden innovointi on yksi todella näkyvä asia, jossa käytämme luovuutta Tiimiakatemian aikana. Kirjassa puhutaan luovuuden kehittämisestä. Tämä on minulle aiheena tuttu, sillä olen lukenut jonkin verran innovointiin ja flow -tilaan liittyvää kirjallisuutta. Lisäksi nämä aiheet ovat pyörineet mielessäni koko opiskelujeni ajan. Haluaisin kuitenkin oppia paremmin ruokkimaan omaa arkista luovuuttani. Kirjassa puhutaan ajatusmalleista, joiden avulla saa luovuuden kukkimaan paremmin.

Koska luovuus on ihmisillä vahvimmillaan ja koska ihminen kokee eniten oivaltamisen hetkiä? Luovuutta ruokkivia paikkoja on kirjan mukaan esimerkiksi sänky, kylpyamme ja bussi. Kaikissa näissä paikoissa mielemme on erityisen rentoutunut, eikä meidän tarvitse keskittyä mihinkään erilliseen asiaan. Kylpyammetta en ole koko elämässäni omistanut, mutta väitteeseen sängystä ja bussista voin todellakin samaistua. Sängyssä äkilliset luovat oivallukset häiritsevät nukkumaanmenoa jonkin verran. Monet kerrat olen nukkumaan mennessä saanut vahvan ajatuksen siitä, mitä minun pitäisi sanoa jossain tulevassa tilanteessa, millainen viesti minun pitäisi laittaa tietylle ihmiselle, tai mitä kirjoitan instagramin kuvatekstiin. Jostain syystä muistan nämä tekstit yleensä sanasta sanaan herätessäni, mutta puhelimeni muistio on myös täynnä äänityksiä, joihin olen tallentanut jonkin viimeisen ajatuksen ennen unen tuloa. Näitä on hyvin hauska kuunnella jälkeen päin, sillä niissä yleensä on oikeasti joku todella hyvä pointti, mutta ovat silti hyvin unisen kuuloisia. Bussissa huomaan usein löytäväni ratkaisuja sen hetkisiin ongelmiini. Tätä kirjoittaessani oivallan, että nämä kaksi paikkaa auttavat minua oivaltamaan asioita, mutta hyvin eri osa-alueilta. Sängyssä mietin aina tekstejä ja sanoja, kun taas bussissa pohdin aina ratkaisuja. En osaa yhtään sanoa mistä tämä johtuu.

Kirjassa puhutaan ihmisten erilaisista rituaaleista, joilla he virittäytyvät luovuuden tilaan. Usein nämä rituaalit ovat meidän päässämme, mutta jos ne toimiva,  ovat ne hyvin hyödyllisiä työkaluja. Kirjassa kerrotaan opiskelijasta, joka tarvitsi aina viereensä teekupin, vaikka ei sitä joisi. Kun hän ymmärsi ajatusmallin, ei hän tarvinnut enää edes teekuppia. Minun on välillä todella vaikeaa virittäytyä luovaan tilaan ja saada oikeasti jotain aikaiseksi. Tämä johtuu varmasti siitä, että olen ollut viimeisen puolen vuoden aikana stressaantuneempi kuin koskaan aikaisemmin elämässäni. Päätin lukiessani lukua luovuuden virittämisestä kokeilevani luoda itselleni jonkin ajatusmallin, joka virittää minut luovaan tilaan. En ole kova teen juoja, mutta tämä tee ajatus tuntui tarpeeksi helpolta lähestyä. Siksi ostin itselleni kaupasta luovuus teetä. Tämä on siis aivan tavallista teetä, mutta tarkoituksenani on juoda sitä silloin, kun haluan virittäytyä luovaan tilaan esimerkiksi kirjoittaessani. Tuloksia kokeesta on vielä hyvin vaikea sanoa, mutta en usko tämän jatkamisen ainakaan haittaavan omaa luovaa prosessiani.

Miten käyttää älykästä intuitiota?

”Oman älykkään intuition äärelle vie monta polkua, mutta perille pääsee vain omasta ovesta, joka tulee avata ja uskaltaa astua sisälle.”

Intuitiokyky – opi virittymistä, lukutaitoa ja erottelua

Intuitio hukkuu helposti oman järkeilyn alle ja siitä syystä sitä on tärkeä oppia lukemaan. Jotta pystyy avautumaan intuitiiviselle tiedolle täytyy oppia sietämään epämukavuutta. Epämukavuus vie vaikeisiin tilanteisiin, jotka vaativat usein intuitiivisen tiedon käyttöä tasapainon löytämiseksi. Olen todella huono sietämään epämukavuutta, joten tässä asiassa minulla on selvästi paljon harjoiteltavaa. Kun joudun epämukavaan tilanteeseen, pyrin korjaamaan tilanteen mahdollisimman nopeasti. En osaa sanoa käytänkö niissä hetkissä omaa intuitiivista tietoani, mutta kun seuraavan kerran löydän itseni sellaisesta tilanteesta, aion ehdottomasti käyttää aikaa asian pohtimiseen.

Havainnointikyky – rohkene avautua ja huomaa herkästi

Älykkääseen intuitiion kuuluu herkkyys huomata omat intuitiiviset ajatukset ja antaa niille huomiota. Usein herkästi tulee vain pyyhittyä nämä intuitiivisen ajattelun hetket pois jollain tietoisella ajattelulla tai järkeilyllä. Aivomme ovat hyvin fiksut. Kun näemme joka hetki vain pienen osan todellisuudesta, aivomme täyttävät tästä syntyvät pienet kolot ajatuksilla muistimme syövereistä. Omaa havainnointikykyä voi ja kannattaa harjoittaa. Jokainen meistä havainnoi arjessa asioita omalla tavallamme ja tästä syystä toisille jää mieleen samasta tilanteesta eri asioita.

Aion itse lähteä kehittämään havainnointikykyäni niin, että keskityn tietyissä hetkissä vain tiettyihin asioihin ja pyrin käyttämään kaikkia aistejani juuri tämän yhden asian havainnointiin. 

Erottelukyky – arvioi intuitiosi luotettavuutta

Älykäässä intuitiossa meidän on opittava arvioimaan intuitiomme luotettavuutta. Intuitiivisissa päätöksissä on välillä todella vaikeaa onko päätöksen taustalla vaikuttamassa mielipide tai halu. Rationaalisen pohdinnan taustalta löytyy myös intuitio ja tästä syystä meidän on todella vaikea havainnoida omaa ajatteluamme ja tekemistämme puolueettomasti. Jokaisen yksilön täytyy löytää oman ajattelunsa vinoutumat. Koska ihmiset ovat hyvin erilaisia, on intuition luotettavuuden huomioinnin harjoittelu myös jokaisella eri laista. Kaikki lähtee kuitenkin omien vahvistuksien ja vinoutumien löytämisestä. Kun saa intuitiivisen vihjeen sen ääreen pitää pysähtyä ja sitä pitää itse oppia arvioimaan.

Tiedän omien mielipiteideni olevan hyvin juurtuneita päähäni ja siitä syystä joudun välillä pohtimaan oman intuitioni luotettavuutta. Olen oppinut muutaman vuoden aikana oikeasti joustamaan omasta ajatuksestani ja olen oppinut antamaan tilaa muiden ajatuksille ja mahdollisuuden näille muuttaa omaani. Silti intuitiivisen ajattelun hetkillä omat mielipiteet ja ajatukset ottavat kuskin paikan. Enkä sano näiden ajatusten olevan huonoja kuskeja, sillä ne perustuvat etsimääni tietoon. Olen kuitenkin sitä mieltä, että näiden intuitiivisten tietohetkien äärellä minun on opittava kyseinalaistamaan itseäni.

Valitsin kirjan ainoastaan otsikon perusteella kirjaston hyllystä ja täytyy sanoa, että olen hyvin tyytyväinen valintaani. Sain kirjasta paljon uutta tietoa ja pysähdyin oikeasti pohtimaan intuitiota ensimmäistä kertaa elämässäni. Pohdin myös paljon omaa ajatteluani ja toimintamalleja, jotka auttavat minua löytämään luovan ajattelun tilan helpommin. Viime viikkojen aikana olen törmännyt todella paljon ajatuksiin ja aiheisiin jotka kiinnostavat minua ja joista haluaisin etsiä lisää tietoa. Harmittaa todella paljon, että elämä on tällä hetkellä hyvin paljon selviytymistä, eikä omalle vapaa-ajalla tehdylle oppimiselle ja tiedonhankinnalle ole oikeastaan aikaa. Pidän itseni kehittämisestä ja tiedon etsimisestä ja koen sen myös jollain tavalla olevan yksi tapani rentoutua. Kirja vahvisti taas ajatusta siitä, kuinka paljon odotan kesää sen tuoman ylimääräisen ajan takia. 

You May Also Like…

Teknologia jäljittelee biologiaa

Teknologia jäljittelee biologiaa

Suuri osa ihmisistä ei tiedä mitä tietokoneen tai puhelimen sisältä löytyy ja vielä pienempi osa ymmärtää kuinka ne...

En tiiä jaksaako

Ei sun tarvi jaksaa hei. Pysähdy hetkeksi On tärkeää kuunnella omaa kehoa ja mielentilaa, ja tunnistaa, kun tarvitsee...

Doulahörhöilyä

Kuinka ollakaan – lapsuuden kätilöhaaveesta ammattidoulaksi, Tiimiakatemian aikaisen henkisen kasvun ja oman työn...

0 kommenttia

Lähetä kommentti