Brändikäsikirja

Kirjoittaja: Ilona Vaherto

11 maaliskuun, 2022

Lähdeteos: Brändikäsikirja

Lähdeteoksen kirjoittaja: Pekka Ruokolainen

Teoriapisteet: 2

Brändi on asiakkaan mielikuva yrityksestä, jonka hän on muodostanut kaikista kohtaamisistaan yrityksen kanssa ja yhteenlaskettu käsitys kaikista asioista, jotka hän on yrityksestä tavalla tai toisella kokenut. Pekka Ruokolaisen brändikäsikirja käsittelee nimensä mukaisesti brändin luomista, erilaisia brändistrategioita sekä brändin kehittämistä. Kirja oli hyvin selkeä ja täynnä konkreettisia esimerkkejä ja tehtäviä, enkä koe että se olisi herättänyt minussa kovin paljoa ajatuksia tai pohdintoja, sillä monet asiat olivat jo tuttuja. Tämän lisäksi kirjassa oli todella paljon toistoa. Olisin kaivannut sitä, että kirjan aiheissa olisi sukellettu hieman enemmän pinnan alle. Toki jotkut asiat olivat myös uusia, ja tutuista asioista sain hyvää kertausta!

Kirjassa mainittiin useasti siitä, että yritys ei voi päättää, miten brändi koetaan. On hyvä muistaa, että jokainen ihminen kokee brändin omalla tavallaan. Voin kuitenkin aina viedä yritystäni haluamaani suuntaan. Brändiä luodessa kannattaa myös muistaa, että luomis- ja jalostusprosessiin ei ole ehkä kannattavinta ottaa vain perustajia ja johtajia, vaan sen sijaan luoda yrityksen brändi yhdessä kaikkien työntekijöiden kesken (esimerkiksi jakamalla työntekijät ryhmiin miettimään brändäystä) jos mahdollista. Kun jokainen yrityksen työntekijä on ollut brändin luomisessa jollain tapaa mukana, on varmaa, että kaikki työntekijät ovat yhtä mieltä siitä millaista kuvaa brändistä halutaan antaa ulospäin, ja näin myöskin yhteishenki ja tulos paranevat. Jos kaikkien työntekijöiden osallistuttaminen brändin luomiseen tai jalostamiseen ei ole mahdollista, brändikäsikirja on erinomainen vaihtoehto perehdyttää uutta työntekijää hyväksi brändilähettilääksi.

Ruokolainen kirjoitti myös erilaisista brändistrategioista. Tiesin kyllä, että on olemassa erilaisia brändistrategioita, mutta en osannut esimerkiksi nimetä niitä koska en ollut aikaisemmin juurikaan ottanut selvää niistä sen kummemmin. Kirjassa esitellyt brändistrategiat olivat monoliittinen yhden brändin strategia, siirretyn identiteetin strategia sekä tuotebrändistrategia.

Pääpointtina kirjasta nostaisin kuitenkin Ruokolaisen esittelemän kolmivaiheisen Brändin kirkastus – prosessin. Brändin kirkastuksen tarkoituksena on yksinkertaisesti kehittää brändiä paremmaksi, ja miettiä millä tavoin parannellusta brändistä viestitään yrityksen ulkopuolelle.

Brändin kirkastuksen ensimmäisessä vaiheessa kiteytetään brändin ydin; Mitä haluamme yrityksestämme viestiä maailmalle? Brändin ytimen kiteyttämisessä on hyvä miettiä yrityksestä seuraavia asioita: Lyhyen tähtäimen tavoitteet? Visio, mikä on yrityksen tavoiteasema merkkinoilla? Missio, mikä on yrityksen tehtävä, mitä se haluaa asiakkailleen antaa? Tarkoitus, miksi yritys ylipäätään on olemassa? Arvot? Kilpailijat? Asiakkaat? Asemointi, miten yritys asemoidaan markkinoilla asiakkaan näkökulmasta katsottuna? Sekä lupaus, mikä on yrityksen ydinviesti asiakkaalle?

Brändin kirkastuksen toisessa vaiheessa muotoillaan ja jalostetaan eri medioihin. Brändin muotoilussa oleellista on käydä läpi brändin visuaalinen ilme; typografia, värit, kuvat, tyylit, logo, liikemerkki jos tarpeen. Minulle liikemerkki tuli täysin uutena terminä, ihmetyttää miten en ollut sellaisesta ennen kuullut. Visuaalisen ilmeen lisäksi yrityksellä on hyvä myös olla jonkinlainen tarina, sillä tarinat tunnetusti kiinnostavat potentiaalisia asiakkaita, ja tekevät usein vaikutuksen. Tarinan lisäksi hissipuhe on aina hyvä olla. Hissipuhe kertoo lyhyesti ja ytimekkäästi, miksi yritys on olemassa, kuinka se toimii ja mitä se tekee.

Kirkastuksen kolmas ja viimeinen vaihe on jalkautus, eli brändi jalkautetaan tärkeimmiksi katsottuihin kohtaamispisteisiin, jossa brändi sitten leviää maailmalle. Ymmärtääkseni siis käytännössä mietitään, missä ja miten haluamme asiakkaidemme kohtaavan meidät.

You May Also Like…

Alustatalous

Ajattelin kokeilla uutta aluevaltausta ja paneutua alustatalouden maailmaan. Ajat ovat todella muuttuneet ja...

Johtajuuden ristiriidat

Johtajuus on monimutkainen laji, jossa kaikkia ei koskaan voi miellyttää tasapuolisesti ja pettymyksien kohtaamiseen...

Myy enemmän – myy paremmin

Myynti on taitolaji, josta Mika D. Rubanovitsch on kirjoittanut useammankin kirjan. Viime syksynä luin kyseiseltä...

0 kommenttia

Lähetä kommentti