5 Toimintahäiriötä Tiimissä

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Luottamuspula

Kaikki varmasti tiimissämme luottavat siihen, että kaikki haluavat olla tiimissä ja että kaikilla on hyvät tavoitteet. Kuitenkin meillä on luottamuspulaa. Minä ja tuskin olen ainoa, joka vieläkin keskittyy liikaa siihen, miten käyttäytyy tiimin seurassa. Aikaa ja energiaa kuluu hukkaan, kun mietin mitä muut ajattelevat minun mielipiteistäni tai käyttäytymisestäni. Meidän pitäisi pystyä kaikkien myöntämään virheemme ja huolenaiheemme ilman pelkoa muiden mielipiteistä. Luottamuspulaa ei todettu tiimin kesken suureksi ongelmaksi, mutta koen että sitä silti on. Tiimimme pitää luoda tarpeeksi avoin ympäristö, jossa kaikki voivat ilmaista mielipiteensä.

 

Konfliktien pelko

Konflikteja esiintyy tiimissämme, mutta mielestäni niitä ei arvosteta tarpeeksi. Osaamme yleensä niitä ratkaista hyvin ja rakentavasti ottaen huomioon, kuinka alussa olemme. Kuitenkin välillä pitkissä konfliktitilanteissa koitamme vain nopeasti päästä päätökseen ja kiirehtiä. Tämä johtaa mielestäni siihen, että osasta tuntuu kuin heitä ei olisi kuunneltu ratkaisussa.

 

Sitoutumisen puute

Sitoutuminen pitää tiimin kasassa. Sitoutumisen puute on tiimimme puhutuimpia asioita. Jos minusta tuntuu, ettei minua kuunnella päätöksenteossa, on minun vaikea sitoutua päätökseen. Ei tarvitse olla samaa mieltä sitoutuakseen päätökseen, mutta pitää tulla kuulluksi. Tiimimme sitoutumisen puute tulee usein esille säännöissämme, kuten esimerkiksi viestintäkanavien aktiivisessa seuraamisessa. Syyllistyn itsekin siihen, etten aina seuraa kanavia aktiivisesti.

 

Vastuun välttely

Tiimissämme vastuu ei jakaudu tasaisesti, mutta syynä ei mielestäni ole vastuun välttely. Päinvastoin se johtuu mielestäni siitä, että osa haluaa niin paljon vastuuta. Tämä ei tietenkään ole oikein ja vastuun pitäisi jakautua tasaisesti. Vaikka kaikki saattavat nyt olla tyytyväisiä vastuun jakoon, siitä varmasti tulee myöhemmin ongelma. Siitä tulee mielestäni ongelma, koska enemmän tekevät alkavat varmasti paheksua tai syytellä vähemmän tekeviä myöhemmin. Tämänhetkinen tilanne on tietysti poikkeuksellinen ja tekee vastuun välttelystä entistä helpompaa, mutta silti meidän pitäisi jakaa vastuuta tasaisemmin tiimissämme.

 

Tulosten huomiotta jättäminen

Tiimimme huomioi hyvin yksilön tuloksia, mikä on hyvä henkilökohtaisen oppimisen vuoksi. Mutta Mielestäni emme huomioi yhteisiä tavoitteita tarpeeksi hyvin. Tämä johtaa siihen, että keskityn enemmän omaan kehitykseeni. Me olemme alkaneet enemmän keskittyä yhteisiin tavoitteisiin täpityksen kautta, mutta pitäisi kehittää myös muita yhteisiä tavoitteita. Esimerkiksi yhteinen matka, kuten LC on loistava.

You May Also Like…

Dopamine nation

Luin Anne Lembken kirjoittaman kirjan ”Dopamine nation”. Anne Lembke on amerikkalainen psykiatri, joka on Stanford...

0 kommenttia

Lähetä kommentti