5 Toiminta häiriötä tiimissä

Kirjoittaja: Ville Lehtola

22 maaliskuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Patrick Lencioni – Viisi toiminta häiriötä tiimissä 

Ensiksi halusin kertoa lähtötilanteesta ennen kirjan lukua.
Olin kuullut jengin puhuva tästä teoksesta paljon, kertonut sen valaisseen omaa tekemistään ja näkemystään omien tiimiensä toiminnasta. Suoraan sanottuna nämä puheet eivät aina vakuuttaneet, ja alkuperäinen syy miksi luin kirjan ei suinkaan ollut se, että omasta vapaasta tahdostani olisin sen hakenut, vaan yhteinen sopimus kirjan läpikäynnistä 20.02.2020 

Kaikki tämä kuitenkin muuttui, kun sain aikaiseksi oikeasti käydä kirjan lävitse ja ajatella mitä muut olivat kertoneet siitä etukäteen.  Kirjassa eritellyt aiheet ovat suhteellisen itsestään selviä, mutta asia oli tarinallistettu mielestäni erittäin hyvin. 

Teos kertoo asiansa tarinatyylisesti seuraten Amerikkalaista DecisionTech– yrityksen menoa. Firmalla on kaikki edellytykset edetä markkinoilla ja dominoida omaa alaansa. Tarina käsittelee firman sisäistä tiimityön rakentamista, osalliset ovat oman alueensa parhaita, mutta työskentely ja päätöksenteko yhdessä ei luonnistu alkuunkaan. Tämän kautta tarinassa esitellään otsikon mukaiset viisi toimintahäiriötä tiimissä. Näitä viittä aion myös esseeni aikana esitellä ja hieman kertoa omia näkemyksiäni miten nämä näkyvät esimerkiksi oman tiimini toiminnassa ja miten näitä näkemykseni mukaan voisimme parantaa. 

 

  1. Luottamuspula  

Luottamus, se kaiken tiimityöskentelyn perusta, kuinka vähän sitä tuntemattomien ihmisten välillä onkaan, kuinka vaikea se on rakentaa ja silti niin helppo menettää. Syynä tiimin sisäiseen luottamuspulaan saattaa usein olla yksilön haavoittuvuus, ja sen pelkääminen. Ei kyetä nostamaan omia likapyykkeejään pöydälle esimerkiksi treeneissä peläten mitä muut sanovat omiin mieleipiteisiisii, mutta valitettavasti se on ainut keino rakentaa luottamusta itsesi ja muiden tiimiläistesi välille. Asioiden rehellinen ja aito läpikäyminen on todellakin edellytys luottamuksen luomisessa. Näin minä ymmärsin kirjan kuvauksen luottamuspulasta ja luottamuksen rakentamisesta. 

  1. Konfliktien pelko 

Konfliktien pelko voidaan mielestäni liittää esimerkiksi niin sanottuun valetiimi-vaiheisiin, keinotekoiseen sopuisaan yhteiseen säveleen. Kaikki edellä mainittu turhanpäiväinen toiminta on puolestaan liittettävissä häiriöön numero 1. eli luottamuspulaan. Mikäli tätä voidaan havaita tarkoittaa se että tiimiläiset eivät luota tarpeeksi toisiinsa, jotta voitaisiin käydä täysin avointa dialogia omista tuntemuksista ja ajatuksista, peläten mitä muuta ovat mieltä sanomisistasi. Kaikki konfliktit eivät aina ole hyvästä, mutta oikein käsiteltynä ne voidaan kääntää rakentavaksi keskusteluksi sotimisen sijaan. 

  1. Sitoutumisen puute 

Kirjan mukaan sitoutuminen vaatii usein konfliktin. Kirjassa mainittiin seuraavasti ”Kun ihmiset eivät ilmaise mielipiteitään, eivätkä koe tulleensa kuulluiksi, he eivät tule aidosti mukaan”. Mielenkiintoista, tämähän täsmää täysin siihen miten itse näen, koen ja tunnen asian olevan. On omassa tiimissänikin havaittavissa tietyntasoista sitoutumisen puutetta henkilöissä, joiden jostain syystä ei kuule kovin usein tuovan mieleipiteitänsä esiin erimerkiksi treeneissä. Kun kaikki tuovat omat ajatuksensa kehään saattaa konflikteja syntyä, mutta ne tiimiyttävät ja lisäävät tiimiläisen sitoutumista yhteiseen tekemiseensä. 

  1. Vastuun välttely 

Vastuun välttelyä on mielestäni useampaa eri niin sanottua lajia. On omaa henkilökohtaista vastuun pakoilua, sekä sitä että ei vaadita myöskään muita noudattamaan yhdessä sovittuja standardeja. Jokaisella on velvollisuus hieman tivata missä muut menee tiimin sisällä, miten edistytään nyt esimerkiksi sprintti tavoitteiden saralla. Toki jos itse toimit tivaajana, pidäthän huolen että et kohdista tivaustasi yhteen henkilöön, tämä voidaan herkästi lukea luottamuspulana yleisen välittämisen sijaan. Toki jokainen on velvollinen vastaamaan omasta tontistaan, kannattaa pitää huoli tästä, koska kuten totesin, jokainen on oikeutettu kysymään muilta missä he menevät, pidä kuitenkin huoli omasta tontistasi. 

  1. Tulosten huomiotta jättäminen 

Tämä, listan pohjimmainen, ei silti missään nimessä vähä arvoisin toimintahäiriö on mielestäni hälyttävän paljon läsnä koko Akatemialla tänäpäivänä, ei kuule muiden juhlistavan toistensa onnistumisia, onnittelut ovat asia erikseen. Onnistumiset täytyy tunnustaa ja juhlistaa, tämä mielestäni luo ryhmähenkeä, ja mahdollisesti vie tiimin seuraavalle tasolle toiminnassaan. Myös tiimin onnistumisia täytyy muistaa, ei vain yksilöiden. Omassa tiimissäni Gravissa pyrimme päivä päivältä tunnustamaan onnistumisia niin tiimi, kuin yksilötasollakin. Alkuun oli kyseessä Whatsapp peukku emoji, sitten liekit, nyt ”jopa” verbaalisesti toteutettua onnittelua ja tunnustamista. Tässä on silti vielä pitkä matka edessämme, mutta uskon vankasti selätävämme tämänkin, kuten muutkin listan toimintahäiriöstä totaalisesti. 

 

Esseen alussa kirjoitin seuraavasti ” Kaikki tämä kuitenkin muuttui, kun sain aikaiseksi oikeasti käydä kirjan lävitse ja ajatella mitä muut olivat kertoneet siitä etukäteen.”
Tosiaan kirjan aiheet eivät olleet maailmaa mullistavia, näitä on usein kuullut muualtakin kun tästä, mutta kirjassa ne oli havainnollistettu mielestäni erittäin hyvin ja sitä lukiessa ylsin uudelle ymmärryksen tasolle myös oman toimintani korjaamisessa, sekä tottakai tiimin toiminnan parantamisessa. 

 

Ville Lehtola 

Projektitoimisto Gravi 

 

 

You May Also Like…

Digital Garage

Google digital garage on monelle akatemialaiselle tuttu Googlen ilmaiskurssi, joka käsittelee muun muassa...

Uteliaisuuden taito

Hanna Siefenin Uteliaisuuden taito käsittelee uteliaisuutta psykologin näkökulmasta ja sitä, kuinka uteliaisuus on...

Matkan opas

Johdanto Nappasin Tiimiakatemian kirja hyllystä tämän Saku Tuomisen ja Risto Kuulasmaan kirjoittaman kirjan...

0 kommenttia

Lähetä kommentti