Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Kirjoittaja: Sasha Vilenius

4 huhtikuun, 2020

Lähdeteos: Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Lähdeteoksen kirjoittaja: Patrick Lencioni

Teoriapisteet: 2

Viisi toimintahäiriötä tiimissä

 

Sovimme tiimimme kesken että luemme yhdessä kirjan viisi toimintahäiriötä ja pidämme kyseisestä kirjasta kirjatreenit jossa pohdimme kirjan asioita ja miten ne heijastuvat tiimissämme. Kirjan käsitteet auttoivat huomaamaan tiimissämme ajoittain esiintyviä pulmia.

 

Luottamuspula

Tiimi perustuu luottamukseen joka on kaiken pohja. Tiimissämme luottamukseen on panostettu ja siinä olemme kehittyneet paljon. Alussa oli huomattavissa jonkun asteista luottamuspulaa joka on ymmärrettävää sillä emme olleet tunteneet toisiamme kovin kauaa.

Kirjatreeneissä keskusteltuamme aiheesta, emme todenneet luottamuspulaa tiimillemme isoksi ongelmaksi. Pystymme helposti sanomaan omat mielipiteemme ja arvostamme toistemme mielipiteitä. Näkemyseroja toki on asioissa mutta olemme niissä päässeet kompromisseihin.

 

Konfliktien pelko

Konflikteja aliarvostetaan erittäin paljon, jonka syynä on todennäköisesti ettei niitä osata käsitellä oikein. Konflikteja pelätään jos niitä ei osata kohdata tai käsitellä, jolloin niiden lopputulos on yleensä negatiivinen. Tiimimme osaa ratkaista konflikteja mielestäni suhteellisen hyvin ottaen huomioon että olemme vielä näin alkuvaiheessa.

 

Sitoutumisen puute

Sitoutuminen tiimiin pitää sen kasassa ja toimivana. Tiimissämme mielestäni kaikki ovat sitoutuneita ja tuovat oman panoksensa tiimiin. Vastuuta kaikilla ei ole tasavertaisesti mutta se ei ole tiimissämme ollut suuri ongelma. Sitoutumisen puute on yksi puhutuimmista aiheista tiimissämme sillä sitä ilmenee pienissä sovituissa asioista jotka jäävät osalta tekemättä johon syyllistyn itsekin.

 

Vastuun välttely

Kuten aiemmin mainitsin, tiimissämme vastuuta ei ole jaettu tasaisesti muttei se mielestäni johdu siitä että jotkut välttelisivät vastuuta. Tiimistämme löytyy hyvin energisiä yksilöitä jotka panostavat kaiken tiimin eteen ja haluavat ottaa paljon vastuuta, joka ehkä jättääkin sivummalle niitä jotka eivät oikein vielä tiedä mitä haluaisivat tehdä ja että pystyvätkö he kantamaan vastuuta tiimin asioista.

 

Tulosten huomiotta jättäminen

Tiimissämme seurataan tuloksia tarkasti jotta näemme mihin suuntaan olemme menossa. Toki tulokset ovat jokaisen henkilökohtaisia ja meidän pitäisi löytää tapa seurata koko tiimin yhtenäistä kehitystä. Mielestäni käymme tulokset keskenämme hyvin läpi ja annamme niistä palautteen.

 

Muuta

Kirjan tarina ei itsessään ollut minulle tarpeellinen enkä saanut siitä kauheasti irti. Enemmän hyötyä koin, kun luin materiaalia kirjasta kuten erilaisia taulukoita ja käsitteitä. Jokaisen aloittavan tiimiyrittäjän olisi hyvä perehtyä tämän kirjan asioihin.

You May Also Like…

Dopamine nation

Luin Anne Lembken kirjoittaman kirjan ”Dopamine nation”. Anne Lembke on amerikkalainen psykiatri, joka on Stanford...

0 kommenttia

Lähetä kommentti