Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Kirjoittaja: Aino Lahti

12 lokakuun, 2021

Lähdeteos: Viisi toimintahäiriötä tiimissä

Lähdeteoksen kirjoittaja: Patrick Lencioni

Teoriapisteet: 2

Viisi toimintahäiriötä tiimissä on Patrick Lencionin kirja, jonka varmasti jokainen tiimiakatemialainen lukee jossain vaiheessa. Kirjassa käsitellään tarinan avulla viittä toimintahäiriötä, joita tiimit kohtaavat. Tarinallinen kerronta todella tempaisi minut mukaansa ja kirjan edetessä pystyin vertaamaan omia tiimiläisiäni ja itseäni tarinaan ja hahmojen kompastuskiviin. Yhtenäisen tiimin rakentaminen on vaikeaa mutta se ei ole monimutkaista. Kaikilla täytyy olla halu kehittyä ja puhaltaa yhteen hiileen.

Ensimmäinen toimintahäiriö on luottamuspula

Ilman luottamusta toimiva tiimityö on miltei mahdotonta. Luottamus on tiimin jäsenten uskoa siihen, että toisten aikeet on hyvät, eikä ole syytä olla varovainen tai peitellä omia virheitään ja heikkouksiaan. Kun opitaan luottamaan ja olemaan avoimesti haavoittuvaisia toistemme seurassa, voimme alkaa rakentaa toimivaa tiimityötä ja luottaa siihen, että jokainen hoitaa hommansa parhaalla mahdollisella tavalla. Luottamuksen rakentaminen voi viedä aikaa, jonka takia luottamuspula onkin varmasti tiimien ensimmäinen toimintahäiriö.

Oman tiimini luottamus on kasvanut jo huikeasti siitä, mitä se on ollut alussa. paljon on kuitenkin vielä tehtävää, sillä 16 henkilön porukassa suojamuurien laskeminen ei ole kaikille niin helppoa ja yksinkertaista. Luottamuksen rakentaminen vaatii paljon tiimin yhteistä aikaa ja työtä. Ketään ei kuitenkaan voi pakottaa viettämään aikaa tiimin kanssa, eikä luottamuksen rakentuminen luultavasti ole kaikille yhtä tärkeää, mikä taas tuo omat ongelmansa. Mielestäni luottamuksen rakentamisessa on tärkeää tietää tiimiläistemme lähtökohdat, jotta voimme ymmärtää toistemme käytöstä paremmin. Jos joku ei vietä niin paljoa aikaa tiimin kanssa, eikö hän pidä tiimiä tärkeänä vai onko kyse vain jostain muusta? Keskustelemalla asioista ja kasvattamalla ymmärrystä toisia tiimiläisiä kohtaan, luottamus varmasti kasvaa. Kaikkien täytyy myös antaa näyttöä ja tehdä asiat vaadittuun aikaan ja niin hyvin, ettei jonkun tarvitse olla koko ajan muistuttamassa ja huomauttelemassa.

Konfliktien pelko

Toimiva ja menestyvä tiimi tarvitsee hedelmällisiä konflikteja, sillä tuskinpa joukko erilaisia persoonia voi olla kaikesta aina samaa mieltä. Tiimeissä, joissa ei pelätä konfliktia, ongelmat ratkaistaan nopeammin sekä uudet ratkaisut ja ideat syntyvät nopeammin. Kun tiimillä on luottamusta, uskalletaan nostaa kissa pöydälle ja kertoa oma mielipiteensä pelkäämättä muiden reaktiota. Kun ei luoteta ja pelätään konfliktia tiimiläisten kanssa, on vaikeaa sanoa eriävää mielipidettä ja usein päätöksiin vaan ajaudutaan ja mielipiteet jäävät sanomatta.

Koen meidän tiimissämme olevan suurimmaksi osaksi ilmapiiri, jossa konflikteja ei pelätä. En tietenkään tarkoita, että olemme heti alusta alkaen tuonut kaikki omat mielipiteemme rohkeasti esille, vaan se on hiljalleen kehittynyt, koko ajan parempaan suuntaan. Itse koen pystyväni sanoa omat mielipiteeni melko suoraankin, huomioimatta tilanteita, jolloin en ehkä itsekään täysin osaa perustella kantaani ja päätän olla hiljaa. En usko kaikkien olevan samaa mieltä mutta luulen että suurin osa, sillä meillä on ollut paljon hedelmällisiä konflikteja ja en ole kokenut, että näistä on jäänyt tiimiläisille pahaa mieltä, päinvastoin.

Sitoutumisen puute

Ilman luottamusta ei synny hedelmällisiä konflikteja ja ilman tiimin konflikteja ei myöskään pystytä sitoutumaan päätöksiin. Kun kaikki ovat saaneet sanottua oman mielipiteensä ja se on otettu huomioon, on helpompi sitoutua myöskin yhteiseen päätökseen, vaikka se olisikin oman mielipiteen vastainen.

Sitoutuminen tiimiin ja tiimin päätöksiin on mietityttänyt paljon. Itse olen tiimipelaaja ja haluan panostaa tiimiimme ja akatemia-aikaan täysillä mutta voinko vaatia kaikilta tätä samaa? Olemme erilaisia ja kaikilla meillä on omat elämät ja välillä on ollut vaikeaa ymmärtää miksi kaikki eivät halua panostaa tiimiin täysin samalla tavalla. Keskustelemalla ja kysymällä suoraan, voi kuitenkin kasvattaa ymmärrystä toisia kohtaan todella paljon. Tiimin päätöksistä puhuessa välillä olen kokenut tiimissäni pientä sitoutumisen puutetta. En osaa kuitenkaan sanoa johtuuko se konfliktin pelosta, kun ei olla uskallettu sanoa sitä omaa mielipidettä, vai enemmänkin siitä, että ei ole vain jaksanut avata suutansa. Olen kuitenkin huomannut kehitystä parempaan päin, kun olemme keskustelleet näistä asioista.

Vastuun välttely

Tiimityöstä puhuttaessa vastuun väittelyllä tarkoitetaan valmiutta vaatia toiset tiimiläiset tilille suorituksesta tai käytöksestä, joka saattaa vahingoittaa tiimiä. Kun puututaan toisen käytökseen, syntyy usein kiusallisia tilanteita tai hankalia keskusteluja ja sen takia vastuuta vältellään. Saatetaan pelätä toisen suuttumista tai hyvän ihmissuhteen vaarantamista.

Meidän tiimissämme voitaisiin puhua vielä paljonkin enemmän vastuista ja siitä jos asiat hoidetaan myöhässä tai huonosti pelkäämättä toisen loukkaantumista. On eri asia haukkua toisen tekemistä, kuin kertoa kehittävää palautetta. Liian usein joudutaan käydä samoja asioita läpi, muistutella tietyistä asioista, eikä ne siltikään aina tapahdu määrättyyn aikaan.

Tulosten huomiotta jättäminen

Tiimin tulee ensisijaisesti huolehtia ryhmän yhteisistä tavoitteista. Kun aletaan mennä oma etu edellä, tiimi kärsii. Näin käy helposti, mikäli yhteisiä tavoitteita ei ole määritelty selkeästi tai mikäli niihin ei ole oikeasti sitouduttu, jolloin helposti etsitään itselleen yksilötavoitteita. Pelkästään kuuluminen ryhmään, riittää pitämään jotkut tiimiläiset tyytyväisinä. Heidän mielestään tulosten saavuttaminen on suotavaa, mutta ei niin tärkeää. Tämä vaikuttaa tietysti suoraan tiimin tulokseen.

Tiimiakatemia on erilainen tiimityöskentelyn oppimisympäristö, kuin esimerkiksi yrityksessä tapahtuva tiimityö ja monella voikin olla erilainen ajatus tiimin yhteisistä tavoitteista. On surullista, jos kaikki tiimistä ei sitoudu yhteisiin tavoitteisiin, jolloin tiimin on hankala kasvaa huipputiimiksi ja tehdä parasta mahdollista tulosta. Me asetimme tiimin kanssa tälle syksylle tavoitteet ja toivon todella, että jokainen meistä tekee parhaansa niiden eteen.

Kirja avasi silmät tiimityöskentelyn tärkeydestä ja pisti pohtimaan meidän omaa tiimiä. Yhtenäisen tiimin rakentaminen vaatii työtä ja kurinalaisuutta, eikä asiat tapahdu hetkessä. Meidän tiimissämme löytyy paljon kehitettävää mutta koen että me olemme menossa oikeaan suuntaan, sopivalla vauhdilla. Odotan innolla treenejä, kun käymme yhdessä läpi nämä viisi toimintahäiriötä ja kuulen mitä muut ovat mieltä kyseisistä toimintahäiriöistä meidän tiimissä.

Aino Lahti / Projektitoimisto Heiga Osk

heiga.fi

You May Also Like…

21 oppituntia maailman tilasta

Yuval Noah Hararin teos 21 oppituntia maailman tilasta herätti valtavasti ajatuksia ja kiinnostusta. Kirjassa...

Markkinointi boksin ulkopuolelta

Tällä hetkellä olemme käynnistämässä yhteistyötä asiakkaan kanssa ja he tarvitsisivat meiltä muun muassa...

0 kommenttia

Lähetä kommentti