Vaurastumisen eri ulottuvuuksia

Kirjoittaja: Maria Herrala

10 tammikuun, 2022

Lähdeteos: Vaurastu kuin nainen

Lähdeteoksen kirjoittaja: Moona Laakso

Teoriapisteet: 2

Lähdetäänpä liikkeelle siitä, että pureudutaan hieman syvemmälle jo otsikossakin vilahtavaan sanaan ’vaurastuminen’. On tärkeää huomata, että tässä reflektiossa en suinkaan kirjoita rikastumisesta, vaan vaurastumisesta. Vaurastuminen pitää sisällään paljon enemmän asioita kuin vain rikastumisen. Iso osa maailman väestöstä tavoittelee vaurastumista, mutta mitä se itseasiassa kokonaisuudessaan tarkoittaa?

Vaurastumista, niin taloudellista kuin henkistäkin, voidaan pitää subjektiivisena kokemuksena, eli tälle termille ei ole tarkkaa määritelmää, vaan jokainen mieltää vaurastumisen omalla tavallaan. Vaurastumista ovat eri henkilöt kuvailleet esimerkiksi näin: ”Vauraus on tila, jossa rahaa ei tarvitse ajatella.”, ”Vauraus on sitä, että sielu, keho, mieli ja ihmissuhteet ovat kunnossa. Jos tähän päälle tulee vielä taloudellista vaurastumista, se mahdollistaa elämään ylimääräistä luksusta.”, ”Vauraus mahdollistaa itselle tärkeiden asioiden toteuttamisen ja sen, että pystyy tekemään valintoja muutenkin kuin raha edellä.”, ”Vaikka pääomallinen vauraus kasvaisi kuinka paljon, loppujen lopuksi vauraus mitataan sillä, kuinka hyvä sinun on olla itsesi ja muiden ihmisten kanssa.”, ”Vauraus tarkoittaa minulle taloudellista mielenrauhaa.”.


Mielestäni ensin täytyy olla henkisesti vauras, ennen kuin voi vaurastua taloudellisesti. Näen henkisen vaurastumisen niin, että on sinut itsensä kanssa sekä niin, että osaa antaa tilaa innostukselle ja ideoinnille, päättäväisyyttä unohtamatta. Kun nämä kaikki neljä kohtaa täyttyvät, on todennäköistä, että jossain kohti myös taloudellinen vaurastuminen tapahtuu. Mielestäni taloudellinen vaurastuminen kuitenkin vaatii aina myös ripauksen tuuria matkaan, tuuria olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Vaurastuminen ja etenkin henkinen lähtee siis paljolti omista ajatuksista, sillä vedät puoleesi sitä, mitä ajattelet. Usko tai älä!

Taloudellinen vaurastuminenkaan ei silti tapahdu itsestään, vaan vaatii yksilöltä tietynlaista ajatusmaailmaa. Täytyy osata ajatella vaurastumisen näkökulmasta, sietää riskiä, tehdä itselle tavoitteita (suuriakin) ja pyrkiä tietoisesti niitä kohti. Jotta voi vaurastua taloudellisesti, oman henkilökohtaisen talouden täytyy olla ylijäämäinen. Pelkästään se ei vielä riitä, vaan ylijäämällä tulee ostaa sellaista omaisuutta, mikä kerryttää tuloja omaan talouteen. Siis sellaista omaisuutta, joka tuottaa yksilölle passiivista tuloa. Passiivinen tulo voi tulla esimerkiksi osakeyhtiöiden maksamien osinkojen kautta tai sijoitusasunnon vuokratuottojen kautta. Monelle taloudellisessa vaurastumisessa haasteeksi nousee se, että kun tulot nousevat, ostetaan sellaista omaisuutta, mikä lisää kuluja. Ostetaan esimerkiksi uusi auto, talo, kesämökki tai vaikkapa lomaosake. Nämä kaikki omaisuudet tuottavat kuluja, eli ne eivät edesauta taloudellista vaurastumista. On siis tärkeää miettiä, mihin rahansa laittaa, jos tavoittelee taloudellista vaurastumista.

Miksi minä sitten haluaisin vaurastua? Näen, että vaurastuminen tuo hirvittävän paljon omaan elämään turvaa. Turvaa siitä, että jos terveydellisesti sattuu jotain ikävää, voin hoitaa itseäni tai jos elämä koettelee jollain muulla osa-alueella rankalla kädellä, en ole puilla paljailla. Vaurastuminen mahdollistaa erilaisia asioita, kuten esimerkiksi sen, että töitä ei tarvitsisi tehdä niin kamalan paljon. Tällä tarkoitan sitä, että vaikka toimisin yrittäjänä, minun ei tarvitsisi tehdä töitä kellonympäri varmistaakseni oma tulotasoni. Näiden lisäksi haluan olla vauras itsenäinen nainen. Nykyään monet myös puhuvat taloudellisesta riippumattomuudesta ja toki minäkin siitä salaa haaveilen. Minusta kuitenkin tuntuu, että en ihan tarkalleen ottaen vielä sisäistä, mitä kaikkea se vaatisikaan. Tein laskelman, mikä kertoi paljonko minulla täytyisi olla varallisuutta, jotta olisin taloudellisesti riippumaton. Tämä on niin sanottu neljän prosentin periaate, kun vuosittaiset menot kertoo 25:llä, saa summan, jonka tarvitsee ollakseen taloudellisesti riippumaton. Eli neljä prosenttia tästä summasta kuvaa vuosittaisia menoja, mutta koska sijoitukset jatkavat korkoa korolle kasvua, rahat eivät ehdi loppua elinaikana kesken. Minä kun tällä hetkellä elätän vain itseni ja opiskelijana pyrin pitämään menot maltillisina, sain tuloksekseni hieman vajaat 450 000e. Kuulostaa hirvittävän suurelta summalta rahaa. Taloudellinen riippumattomuus ei siis ihan vielä kolkuttele oven takana.

Aloin pohtimaan, että mitkä asiat minun kohdallani nopeuttavat vaurastumista ja mitkä sitten taas saattavat hidastaa sitä. Nopeuttavia tekijöitä löytyi ainakin neljä: Olen nuorena ymmärtänyt aloittaa vaurastumisen matkan, olen tiedonjanoinen asian suhteen ja haluan oppia aiheesta jatkuvasti lisää, minulla on tuttavapiirissä samankaltaisia ihmisiä, joiden kanssa voin jakaa kokemuksia sekä olen hyvin määrätietoinen ihminen. Vastaavasti hidastavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi seuraavat tekijät: välillä tämä koko touhu tylsistyttää minua, sillä kaipaisin ehkä hieman enemmän toimintaa, mutta sitten toisaalta tiedän, että en halua ottaa ”tyhmiä” riskejä. Hidastavana tekijänä voikin myös pitää juuri tuota riskien sietokykyä. Koen itseni turvallisuushakuiseksi yksilöksi, mikä välillä hidastaa minua vaurastumisen matkallani. Tietyissä määrin myös sosiaalinen paine hidastaa matkantekoani. Vaikka en haluaisi, mietin välillä liikaa ulkoisia seikkoja. Tätä pyrin työstämään ja haluaisin olla vielä entistäkin rohkeammin juuri oma itseni.

Ajattelen niin, että vaurastuminen on meille jokaiselle mahdollista, jos on valmis tekemään sen eteen pitkäjänteisesti töitä. Toki osa yksilöistä pääsee aloittamaan valmiimmasta pöydästä kuin toiset, sitä en mene kieltämään. Vaurastumisen kannalta oleellisinta lienee kuitenkin olevan se, että oppii tuntemaan itsensä ja tiedostaa omat vahvuudet sekä heikkoudet. Vaurastumisen matkalla tärkein steppi on lähtöruutu; se, että ymmärtää ottaa vastuun itsestään.

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti