Työn mielekkyyden johtaminen: Käytännön opas

Kirjoittaja: Lauri Koivisto

30 huhtikuun, 2022

Lähdeteos: Työn mielekkyyden johtaminen: Käytännön opas

Lähdeteoksen kirjoittaja: Kati Järvinen

Teoriapisteet: 2

Mitä on mielekäs työ ja miten sitä voi johtaa? Miten luoda sellainen työympäristö missä jokaisesta tulee motivoitunut, timanttinen osaaja? Nämä kysymykset putkahtivat mieleeni päällimmäisinä lukiessani tätä kirjaa. Minusta mielekäs työ on sellaista, jossa suurin vaikutusvalta tekemiseen on itse työntekijällä. Tällaisessa työssä on sekä vapaus, että vastuu. Tietenkin täällä tiimiakatemialla me tiimiyrittäjät itse teemme tällaista mielekästä työtä, olemmehan me yrittäjiä omissa projektitoimistoissamme. Meillä on vapaus tehdä töitä, miten haluamme ja missä haluamme, mutta meillä jokaisella on samalla vastuu tehdä työt aikataulussa ja parhaalla mahdollisella tavalla, jotta lopputulos miellyttää niin asiakasta, kuin myös työntekijää.

Toki joskus joudumme myös tekemään sellaisia asioita, jotka eivät olekaan niitä mieluisimpia. Joskus lähdemme rahan perässä pudottamaan lunta katoilta tai tarjoilemaan olutta yömyöhään auki olevaan ravintolaan. Tällaiset hommat tuovat tekijälleen monesti kipeän selän, kiukun, väsymyksen ja vitutuksen, mutta toisaalta niin kutsuttujen ”hanttihommien” jälkeen osaa taas arvostaa enemmän sitä tavallista vapaata ja mielekästä arkea mikä on saattanut olla pitemmän aikaa tauolla.

Toisinaan myös mielekäs työnteko voi tuntua raskaalta ja aiheuttaa enemmän tai vähemmän vitutusta. Tähän voi vaikuttaa monet asiat. Työilmapiiri voi olla huono ja painostava, kotona voi olla haasteita tai nopeasti lähestyvät deadlinet aiheuttavat ylimääräistä ahdistusta ja stressiä. Tällaiset tuntemukset ovat täysin normaaleja ja ymmärrettäviä, niitä pitää vain osata käsitellä ja johtaa. Mielekäs työ on minusta ennen kaikkea itsensä johtamista. Jos kuormitat itseäsi liikaa et saa hommia tehdyksi ja stressaannut. Toisaalta jos teet liian vähän tulee mielekkäästä työstä tylsää ja pakonomaista. Tärkeintä on tasapaino ja omien rajojen tuntemus. Jos tunnet itsesi hyvin, osaat tehdä oikean määrän työtä, sellaista työtä mikä haastaa tarpeeksi ja tuntuu mielekkäältä. Tässä tapauksessa työnteko ei välttämättä tunnu edes työltä. Mielestäni tämä on piste mihin jokaisen kannattaisi pyrkiä. Miksi kuluttaa itsensä loppuun työssä, joka on sekä kuormittavaa, että täysin epämiellyttävää. Toki voin pitää itseäni hieman etuoikeutettuna sillä olen saanut itse tehdä omat valintani ja päässyt opiskelemaan juuri sellaista alaa paikkaan, jossa työnteosta voi itse omilla valinnoillaan tehdä juuri niin kivaa ja mielekästä, kuin vain haluaa.

Mielekäs työnteko on myös osa yrityskulttuuria. Vapaa ja vastuullinen työympäristö houkuttelee tekijöitä ja antaa mahdollisuuden kasvaa timantiksi. Tällaisen kulttuurin luominen ei kuitenkaan ole helppoa sillä jokainen tekijä on yksilö. Mielekkään ympäristön luominen vaatii ennen kaikkea yksilöllistä ja huomioon ottavaa johtamista. Jos työpaikalla ei kuunnella alaisia ja kaikki työt tulevat johtoportaalta, saattaa työntekijä ajatella, että hänen tarpeillaan ei ole yrityksessä minkäänlaista arvoa. Tästä syntyy ongelma ja työntekijöille ”minä olen vain töissä täällä” asenne, jossa tehdään vain pakolliset määrätyt asiat ja usein vielä mahdollisimman nopeasti, jolloin tuloskin on sen mukaista.

Mielekkäässä työpaikassa tekijöitä johdetaan yksilöinä ja heidän mielipiteitään otetaan huomioon. Tätäkin tärkeämpää on kuitenkin vastuun anto. Ihminen kokee olevansa tärkeä osa yhteisöä, silloin kun hänelle annetaan vastuuta. Vastuun kautta motivointi usein kasvattaa työntekijän halua tehdä asiat niin hyvin kuin osaa, koska hän kokee, että häneen luotetaan. Luottamuksen kasvaessa sitoutuminen kasvaa ja työntekijän motivaatio työntekoon nousee. Näin saamme luotua sellaisen ilmapiirin, joka tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhönsä luoden siitä mielekästä. Haastavin rooli tällaisessa työpaikassa on esimiehellä, sillä johtajan täytyy uskaltaa luottaa alaisiinsa ja siihen, että he hoitavat työt ilman jatkuvaa valvontaa ja muistuttelua. ”Johtaja on parhaimmillaan, kun ihmiset tuskin huomaavat hänen olemassaoloaan.”

Itse aion ottaa nämä kirjan opit käytäntöön. Haluan oppia johtajamaan tiimiä tavalla, jossa tiimiläisillä on mahdollisimman paljon valtaa vaikuttaa omaan työhönsä. Tottakai jonkinlaiset raamit ja aikataulut täytyy olla, mutta suurin vastuu tekemisestä täytyy säilyä tekijällä. Olen itse moneen kertaan toistanut vastuun kautta motivoimista ja aion jatkaa sillä mentaliteetilla myös tulevaisuudessa. Uskon että parhaimmat tulokset saavutetaan silloin, kun kaikilla on vastuuta ja jokainen kokee oman roolinsa tärkeäksi ja sopivalla tavalla haastavaksi.

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti