Tuotteistaminen

Lähdeteos: Tuotteistaminen

Lähdeteoksen kirjoittaja: Jari Parantainen

Teoriapisteet: 2

Minulle selvisi juuri laajasti se, mitä palveluiden tuotteistaminen pitää sisällään, kun luin Jari Parantaisen kirjan Tuotteistaminen. Kirjassa käsitellään hyvin tuotteistamisen perusteita, mutta annetaan myös konkreettisia esimerkkejä ja steppejä, joiden pohjalta voit suoraan lähteä tuotteistamaan. Maailma on täynnä osaamista ja asiantuntemusta, mutta sen hyöty ja arvo on nolla, jos sitä ei tuotteista ja myy eteenpäin. Monesti osaamista on niin paljon, ettei yhdellä henkilöllä elämän mittarissa riitä aika kaiken tietotaitopääoman hyödyntämiseen ja jakamiseen. Kirjan luettuani aloin itsekin miettimään, mitä kaikkea voisin tuotteistaa, jotta tieto siirtyisi eteenpäin hyödynnettäväksi.

Parantainen korostaa dokumentoimisen tärkeyttä. Hyvin tuotetun dokumentoinnin avulla tuotetta ja palvelua on helppo monistaa. Tuotteistaminen tapahtuu vaiheittain niin, että ensin syntyy käytäntöjä, joista jalostetaan palvelu. Palvelulle kehittyy hinta ja sen sisältö vakiintuu, jonka jälkeen palvelu siirtyy perimätietona eteenpäin. Jossain vaiheessa palvelua voidaan hyödyntää yrityksen ulkopuolella ja mahdollisesti jälleenmyydä. Viimeistään palvelun ulkopuolistamisen aikaan dokumenteista on suuri hyöty ja jälleenmyynnissä dokumentointi on lähes välttämätön, jotta palvelua voidaan myydä järkevästi ja käyttöönotto olisi sujuvaa. Mikäpä olisi sen helpompaa kuin kehittää valmis idea, dokumentoi sen pakettiin, lisää mukaan valmiin liiketoimintamallin ja lähettää sen myytäväksi yrityksille.

Hyvin tuotteistetulla palvelulla on paljon hyötyjä. Palvelu saadaan helposti jalkautettua uusille tekijöille, jolloin se on riippumaton yrityksen sisällä olevasta osaamisesta ja perimätiedosta. Valmiilla moduuliratkaisuilla saadaan tuotua tarvittavaa vaihtelua ja optioita ilman ylimääräistä suunnittelu- ja valmistelutyötä. Palvelulle voidaan antaa valmis hinta, jolloin voi olla varma, että kyseinen hinta takaa toimeentulon. Valmis hinta ja tuotesisältö säästävät paljon aikaa ja vaivaa, jos aletaan laskemaan jokaiselle räätälöidylle palvelulle käytettyä suunnitteluaikaa. Lisäksi valmista palvelua on helpompi suositella ja myydä, kun sisältö on sama. Tällöin saadaan massan mukana kulkijat, eli suurin osa ihmisistä mukaan ostotalkoisiin. Ostajan näkökulmasta vakioinnin luoma selkeys ja helppous herättävät ammattimaisen mielikuvan yrityksestä.

Tuotteistamisella luodaan myös pohja markkinoinnille, mutta tuotteistaminen ja markkinointi kulkevat pitkälti käsi kädessä. Markkinoinnin ja tuotteistamisen strategiat sisältävät paljon samoja elementtejä. Kummassakin tapauksessa on kyse siitä, että tarjoat ratkaisun juuri asiakkaasi ongelmaan, eli myyt unelmia. Tuotteelle tai palvelulle luodaan tarina, jolloin asiakas saa tietää oman hyötynsä siitä. Mitä enemmän asiakas kokee hyötyvänsä palvelusta esimerkiksi helpottamalla omaa työtään, sitä varmemmin hän sen ostaa.

Itse olen tehnyt nettisivuja, jotka ovat yleensä olleet lähes täysin räätälöityjä. Vaikka kirjan opit perustuvat vuoteen 2007, jolloin ei ollut vielä niin paljon erilaisia mahdollisuuksia ja sisältömalleja tarjolla, näen, että nettisivujenkin tuotteistaminen olisi paljon kannattavampaa ja miellyttävämpää pitkässä juoksussa. Moduloinnilla sivujen tuotteistavuus kasvaisi ja suurin osa mielipiteistä voitaisiin silti ottaa huomioon. Monesti itsekin sivuja tehdessä kiinnitän huomiota pieniin yksityiskohtiin, jotka tuntuvat välttämättömiltä, mutta eivät välttämättä ole loppujen lopuksi välttämättömiä tai ainakaan vastaa asiakkaan tarvetta. Asiakas olisi tyytyväinen ilman jotain pientä muutosta tai lisäystä. Sivuilla vierailijakin päättää pääasiallisesti ensisilmäyksen perusteella, kiinnostaako häntä jatkaa sivuilla surffailua. Suurimman osan ajasta kuluttaja viettää muilla kuin juuri oman yrityksen sivuilla, joten samanlaiset moduloidut kokonaisuudet vaikuttavat tutuilta ja sen myötä parantavat käyttökokemusta.

Ennen kirjan lukemista kirjalistan otsikko ”Palveluiden johtaminen” ei herättänyt paljonkaan ajatuksia. Kirjan edetessä se sai kuitenkin uudenlaisen määritelmän ja ajatuksen siitä, kuinka palveluita oikeasti pitäisi ja kannattaisi järjestelmällisesti johtaa sen sijaan, että tuottaisi asiakkaalle x palvelun y, joka muotoutuu pitkien suunnittelupalaverien aikana, jos silloinkaan. Parviainen mainitsi lausahduksen ”Mistä tietäisin mikä on lempiruokaani, jos en ole sitä vielä koskaan maistanut?” Se kertoo siitä, kuinka paljon mahdollisuuksia maailmassa on palveluiden kehittämiseen ja jalostamiseen. Seuraavaksi on siis laitettava dokumentointikoneistot käyntiin ja alettava myymään valmiita palvelupaketteja maailmalle.

You May Also Like…

Tieto on valtaa

Tieto on valtaa

Mikko Hyppönen Suomen ehdottomana tietoturvaylijumalana avaa kirjassaan internetin toimintalogiikkaa, tietoturvaa ja...

Aidosti viisas

Aidosti viisas on on ruotsalaisen kirjailijan Stefan Einhornin mielenkiintoinen teos, joka tarjoaa syvällistä...

Vaikuttajamarkkinointi

Somevaikuttajat, tiktokkaajat ja julkisuuden henkilöt ovat nykypäivän somekulttuurin keskiössä. Heidän suosionsa...

0 kommenttia

Lähetä kommentti