Tulevaisuuden Lukujärjestys

Kirjoittaja: Mirva Räsänen

24 huhtikuun, 2022

Lähdeteos: Tulevaisuuden lukujärjestys

Lähdeteoksen kirjoittaja: Perttu Pölönen

Teoriapisteet: 2

Perttu Pölösen Tulevaisuuden lukujärjestys kirjassa käsiteltiin tulevaisuudessa tarvittavia taitoja. Tulevaisuuden taidoissa painotettiin inhimillisiä taitoja johon teknologia ei kykene. Inhimillisillä taidoilla tarkoitetaan mielikuvitusta, luovuutta ja empatiaa. Kirja sisälsi hyviä oivalluksia työelämästä, teknologiasta ja tulevaisuuteen katsomisesta. Tulevaisuuden taitoja voidaan opetella kokeilemalla, virheiden ja onnistumisten kautta.

Tulevaisuus

Tulevaisuuteen katsominen ja ennustaminen on liki mahdotonta. Teknologian kehitys on edennyt viimeiset vuosikymmenellä isoja askelia eteenpäin. Teknologian kehitys voi tuntua joillekin ihmisille suurena elämänmuutoksena, joka vaikuttaa merkittävästi työntekemiseen ja päivittäiseen arkeen. Teknologian tarkoituksena on auttaa ihmisiä päivittäisessä arkielämässä. Teknologia auttaa meitä tänä päivänä monissa erilaisissa tehtävissä kuten maalla erilaiset koneet korvaavat raskaimmat hevosten ja ihmisten työn. Tietotekniikka, joka auttaa ettei meidän ihmisten tarvitse muistaa kaikkia asioita ulkoa. Ihmisten on täytyneet sopeutua elämään muuttuvaan maailmaan mukana.

Mietin, miten hurjasti jopa oman kahdenkymmenenkahden elinvuosieni aikana maailma on muuttunut. Tietotekniikka ja monet muut asiat ovat kehittyneet isoja askelia eteenpäin. Mielestäni on helpompi katsoa taaksepäin kuin tulevaisuuteen. Taaksepäin katsoessa osaamme kertoa kaiken mitä on tapahtunut ja miten asiat ovat menneet. Tulevaisuuteen katsoessa emme voi olla mistään 100% varmoja vaan voimme arvella mitä tulee tapahtumaan. Siksi tulevaisuuteen katsominen on usein haastavaa ja jopa pelottavaa. Pölönen mainitsi kirjassaan, että tulevaisuuteen katsomiseen auttaa uteliaisuus. Tällä hän tarkoitti, jos katsomme tulevaisuutta uteliaasti ja avoimin mielin voimme saada tulevaisuuden tuomasta muutoksesta enemmän hyötyä elämäämme. Olen samaa mieltä Pölösen kanssa, että uteliaisuus auttaa tulevaisuuden muutoksien kohtaamisessa.

Koen tällä hetkellä, että maailma on niin isossa murrosvaiheessa niin monessa asiassa että tulevaisuus pelottaa ja ahdistaa monia. Mielestäni murrosvaiheessa ovat ilmastonmuutos, Ukrainan sota, käynnissä oleva keskustelu Suomen liittymisestä Natoon, työelämämuutos, koronan jälki vaikutukset ja teknologian kehitys näkyvät tämänpäiväisessä arjessamme. Moneen asiaan voimme vaikuttaa omalla toiminnallamme mutta kaikkeen emme voi vaikuttaa.

Luovuus ja mielikuvitus

Kirjassa puhuttiin luovuudesta ja mielikuvituksesta. Luovuudella ja mielikuvituksella haettiin lapsen ajatteluntasolle pääsemistä ja sen tuomaa luovuutta ja mielikuvitusta. Ilman luovuutta tai mielikuvitusta meillä ei olisi tällä hetkellä lentokonetta. Lentokoneen suunnittelussa on pitänyt ajatella luovasti, miten voimme lentää ilman että tarvitsisi linnunlailla räpyttää siipiä.  Luovuus ja mielikuvitus lähtee utooppisista ideoista mitäs, jos ajattelusta. Ne voisivat olla mitäs, jos pystyisin istumaan pilvenpäällä tai kävellä vedenpäällä. Nämä asiat ovat järjellä ajateltuna liki mahdottomia, mutta lapsenomaisen luovuuden ja mielikuvituksen avulla voimme saada hyviä ideoita, jotka auttavat siihen, että kykenemme joskus kävelemään vedenpäällä. Tästä tulikin itselleni ajatus että luovuus ja mielikuvitus on tulevaisuuden päämäärä, joka auttaa meitä luomaan uutta.

Ajatuksia

Tulevaisuuden lukujärjestys kirjassa käsiteltiin monia tulevaisuuteen katsovia taitoja. Minulle kirjan aiheista nousi esille tulevaisuus ja teknologia, uteliaisuus ja kokeilu, luovuus ja improvisaatio. Kirja sisälsi myös muitakin tulevaisuuteen katsovia aihealueita, mutta itselleni jäivät nämä aihealueet erityisesti mieleeni. Kirjassa hyödynnettiin tarinoita, jotka auttoivat ymmärtämään paremmin kyseisen aihealueen asiaa. Mielestäni kirjan eri aihealueita käsiteltiin liian vähän, että olisin päässyt syventymään kyseiseen aihealueeseen.

Tulevaisuuden lukujärjestys kirjassa kehotettiin puhumaan enemmän tulevaisuudesta. Yleensä tulevaisuus tulee puheeksi vasta silloin kun kerromme missä maassa haluaisimme matkustaa tai kerromme mitä tapahtuu tulevana viikonloppuna. Tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä puhuminen ei ole yleinen puheenaihe omissa keskusteluissani. Tulevaisuudesta keskustelemine on haastavaa ja tässä maailmantilanteessa jopa negatiivisen sävyistä maailman tämänhetkisen tilanteen takia. Maailmassa on paljon tapahtunut viime vuosien aikana kuten korona, sota, ilmastonmuutos ja työelämässä näkyvää muutosta. Kirjassa mainittiin hyvin että tulevaisuuteen katsoessa pitäisi olla utelias ja avoiminmielin. Positiivinen asenne tulevaisuuteen katsomisessa auttaa ihmisten hyvinvointia.

Työelämässä näkyvät muutokset ovat pääosin työhyvinvointiin liittyviä asioita. Vietämme monia työtunteja vuodessa työpaikalla, joten työn mukavuus ja viihtyvyys ovat merkittävässä asemassa työelämässä tulevaisuudessa. Tänäkin päivänä kuulee, että ihmiset ovat palaneet loppuun töiden takia joutuvat pitämään sairaslomia. Toivon että tulevaisuuden kiinnitetään enemmän huomiota ihmisten työhyvinvointiin.  

 ”On vaikea tietää, mitä haluaa tehdä tulevaisuudessa, mutta vielä vaikeampaa kyetä kertomaan, mitä aikoo tehdä sen eteen tänään” Mietin kyseistä lausetta kirjasta mitä aion tehdä tulevaisuuden eteen tänään. Voisin jopa haastaa itseni ja sanoa että aion tehdä tulevaisuuden eteen rohkeampia ja uskaliaampia valintoja. Ihmisenä itse olen varmanpäälle pelaaja ja haluan varmistaa riski ja uhkatekijät, joten tämä lupaus voi tuottaa pieniä haastetta itselleni.

You May Also Like…

Markkinointia rakkaudella

Markkinointia rakkaudella on kirja, joka kannustaa ajattelemaan raamien ulkopuolelta ja olemaan rohkea yrittäjä, joka...

Rakastan ja vihaan vaatteita

”Vaatteita tuotetaan aivan liikaa, aivan liian nopeasti ja aivan liian halvalla”, tämä on asia johon olen itsekin...

0 kommenttia

Lähetä kommentti