Tiimiäly

Kirjoittaja: Annika Antikainen

6 lokakuun, 2022

Lähdeteos: Tiimiäly

Lähdeteoksen kirjoittaja: Ida Hakola, Ilona Hiila, Maaretta Tukiainen

Teoriapisteet: 2

Tiimiäly kirjassa puhuttiin paljon siitä, kuinka maailma on muuttumassa tekoäly maailmaksi ja kuinka ihmiset muuttuvat koneiksi. Koneille ihminen ei pärjää mitenkään ja tähän asiaan ei voi vaikuttaa kukaan tai mikään. Halusin kuitenkin keskittyä kirjassa enemmän ihan ihmisten elämään, tämänhetkiseen elämään ja varsinkin Tiimiakatemian elämään. Tiimiäly sanana kuulostaa suurelta ja mahdottomalta asialta, mutta sitä se ei kuitenkaan ole. Kirjasta sai hirmuisesti oppia ja ideoita, kuinka tiimiälyä olisi mahdollista lähteä muokkaamaan.

Kirjassa pohdittiin muutamaa tutkimusta. Ensimmäisen tutkimuksen mukaan pelkkä tunne, että kuulut yhteen tiimisi kanssa parantaa suorituskykyäsi. Toisen tutkimuksen mukaan taas yhdessä työskentely tiimisi kanssa parantaa yrityksen suorituskykyä viisinkertaisesti. Nämä asiat ovat varmasti hyvin yksilöllisiä ja siksipä nämä tutkimustulokset ovatkin hyvin erikaltaiset. On totta, että tiimin toiminta on sitä parempaa mitä enemmän tunnemme ja kuulumme yhteen. Onnistuneessa tiimityössä on monia muitakin hyviä puolia kuin vain tuloksellisuus. Onnistuminen peilaa tiimin jäsenten työhyvinvointiin ja lisää oppimista. Tiimityöskentelyn rikkaus on se, että opit jatkuvasti muilta, kunhan oppeja osataan jakaa. Kirjassa sanottiinkin, että tiimissä yksilö oppii enemmän ja että tiimi on paljon muutakin kuin tiimin yksilöiden vahvuudet. Tiimillä on paremmat lähtökohdat lähteä ratkomaan ongelmia ja saada kaikkien osaamisesta hyöty ongelmatilanteissa irti. Tiiminä on kyky myös tunnistaa nopeammin ongelmat kuin tiimin yksilöiden. Tämä edesauttaa siihen, että työskentelystä tulee tehokkaampaa ja toimintaa pystytään muokkaamaan nopeammin kuin ongelmatilanteet huomataan paremmin. Kirjan mukaan myös tiimissä työskentely lisää yksilöiden tyytyväisyyttä.

Kirjassa tiimiälyn kehittäviä kysymyksiä; Missä minä onnistuin tänään? Missä me onnistuimme tänään? Missä haluaisin toimia paremmin seuraavan kerran?

Haluaisin ottaa nämä kysymykset viikoittaiseen kokeiluun tiimini kanssa, sillä näillä me luomme luottamustamme ja oppien jakojamme laajemmin. On pakko pysähtyä miettimään omaa tekemistään ja antamaan muille enemmän itsestään. Nämä kysymykset ovat avoimuutta vahvistavia ja näin ollen olisimme taas yhden etapin lähempänä parempaa tiimiä ja tiimiälyä.

Kirjassa puhuttiin viidestä eri taidosta, kuinka parantaa tiimiälyä.

  • Itsetuntemus

Opitaan siinä missä on hyvä ja jakamaan sitä. Rohkeutta kehittyä heikommin osaavissa asioissa. Kyky tunnistaa oma motivoituneisuus ja mikä ruokkii sitä. Tunnistaa omat heikkoudet ja sen kuinka reagoi erilaisissa tilanteissa.

  • Yhteinen suunta

Tähän auttaisi selkeiden yhteisten tavoitteiden ja väli tavoitteiden asettaminen. Työn merkityksen ymmärtäminen. Yhteisten tavoitteiden ja merkityksen ymmärtäminen tukee tiimin sitoutumista. Kirjassa oli hyvä nosto; ’’Kun teemme asian X, niin tapahtuu asia Y.’’ Tämä olisi hyvä huomioida tavoitteita asettaessa, sillä se selkeyttää niiden hahmottamista todella paljon.

  • Salliva ilmapiiri

Mielipiteiden kuunteleminen ja jakaminen. Uuden kokeilu ja lupa myös epäonnistua. Mahdollistaa myös tiimin toimintamallien tai tapojen muuttamiseen. Auttaa hahmottamaan kokonaiskuvaa. Sallitaan konfliktit ja otetaan niistä oppia. Sen kautta pystyy paremmin tekemään muutoksia.

  • Lupa ja vastuu toimia

Roolit on jaettu selkeästi. Päätöksen tekoihin vastuuta. Toisten työpanokseen luottaminen. Vastuu auttaa tiimiä pääsemään yhteisiä tavoitteita kohti paremmin. Tiimin, sekä yksilöiden kehittyminen on seurattavissa ja auttaa löytämään uusia vahvuuksia ja mahdollisia heikkouksia.

  • Rikastava vuorovaikutus

Vapaata, rohkaisevaa ja inspiroivaa viestintää tiimin sisällä. Helpompi päästä tavoitteita kohti. Auttaa hahmottamaan miten muiden työ vaikuttaa omaan ja toisin päin.

Tulevissa kirjatreeneissä haluan ehdottomasti käyttää tätä kirjaa hyödyksi ja toivoisin, että jokainen tiimiläinen lukisi tämän kirjan. Kirja on saman tyylinen, kun Viisi toimintahäiriötä tiimissä, mutta ei kuitenkaan lähellekään sama. Tämä kirja paneutuu enemmän ajattelusta toteutukseen ja uskon sen auttavan monia ymmärtämään paremmin mitä tiimiälyllä tarkoitetaan. Kirja asettaa selkeitä raameja jokaisesta kohdasta ja auttavat itseänikin tajuamaan mistä kaikessa on kyse. Joten kirjalle iso suositus ja uskon palaavani tähän vielä myöhemminkin!

You May Also Like…

Dopamine nation

Luin Anne Lembken kirjoittaman kirjan ”Dopamine nation”. Anne Lembke on amerikkalainen psykiatri, joka on Stanford...

0 kommenttia

Lähetä kommentti