Talousjohtaminen

Kirjoittaja: Susanna Soini

20 tammikuun, 2021

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

”Kirjan avulla kokonaisnäkemyksesi talousjohtamisesta paranee”

Kirja:
Talousjohtaminen, 2017
Jukka Pellinen

Minut valittiin tiimimme talouspäälliköksi vuodelle 2020. Olin otettu ja innoissani. Yksi syy siihen miksi halusin olla ensimmäisen vuoden talouspäällikkö oli se, että halusin ymmärtää miten yrityksen operatiivinen puoli alusta alkaen rakennetaan. Mitä kaikkea se loppupeleissä vaatii ja millaisia asioita siihen kuuluu. Ensimmäiset puoli vuotta keskityin operatiivisen puolen rakentamiseen. Siihen, että yrityksen peruspilarit talouspuolella olisivat mahdollisimman vahvasti rakennettu. Tämän jälkeen pääsin kehittämään itsessäni talousjohtamisen taitoja.

Budjetointi= yrityksen taloudellisen toiminnan koordinoinnin väline

Budjetointia voidaan kutsua kertakäyttötavaraksi, koska ne laaditaan vain tiettyjä ajanjaksoja kohden. Vanhoja budjetteja pystytään onneksi kuitenkin käyttämään apuna seuraavien budjettien laatimiselle. Budjetointitapoja on monenlaisia (kiinteä, joustava, jatkuva) ja valinta näiden kesken on todella yrityskohtainen. Sawakessa laadin alkuvuonna ensimmäiseksi kiinteän budjetin. Tarkoittaen sitä, että budjetti tehtiin kokonaan vuodelle 2020, eikä sitä ollut tarkoitus ihan heti muokkailla. Kiinteät budjetit on usein tarkoitettu yrityksille, kenellä on vakaa toiminta, eikä rajuja kulumuutoksia tapahdu. Ensimmäisenä tilikautenamme kaikkia kuluja ei luonnollisesti pysty ennakoimaan, joten päädyin muutaman kuukauden jälkeen jatkuvaan eli rullaavaan budjetointiin. Budjettia muokattiin muutamien kuukausien välein ja tarkennettiin sinne listattuja kuluja. Mielestäni tämä oli järkevin ratkaisu ensimmäiselle vuodellemme.

Sen lisäksi, että tein budjetin yrityksellemme, vaadin projektipäälliköiltä budjetointia jokaisesta projektista. Tämän käyttöönotto tuli ajankohtaiseksi syksyllä 2020. Haastetta tulee huomioida projektikohtaiset ns. aktiiviset ja jatkuvat kulut seuraavan vuoden budjettiimme, jos budjetointeja ei projektikohtaisesti tehdä huolellisesti. Budjetin lisäksi jokainen projekti tekee katetuottolaskelmat sekä laskee kriittisiä pisteitä liiketoiminnalleen. Näistäkin loin järkevältä näyttävät mallipohjat valmiiksi. Tällä hetkellä koen näiden työkalujen olevan riittävät, mutta muutoksia tehdään toki projektikohtaisesti. Olen esitellyt pohjat tiimillemme ja tehtäväni on valvoa niiden käyttöönotossa sekä auttaa ja opettaa tarvittaessa.

Investoinnit= Nimitetään menoja, jotka ovat rahamäärältään suuria ja joiden avulla voidaan odottaa saatavan tuloja tulevien vuosien ajan

Investointiprosessit jaetaan usein yrityksessä moneen eri vaiheeseen. Sawakessa isoimpina investointeina ovat olleet erilaiset kamerakalustot. Investointipäätökset tehdään demokraattisesti ja niistä keskustellaan yhdessä tapauskohtaisesti. Meillä on päätetty, että investointeja tehdään, kun investointiin tarvittava rahasumma on kassassa vapaana tai se on ennakkoon jostain projektista ”tienattu”. Emme tiiminä ainakaan vielä ole ottaneet rahoitusta tai muuta vastaavaa lainaa näitä varten, mikä kuitenkin on todella yleistä isommissa yrityksissä.

Tilivelvollisuus = Henkilö on vastuussa jostakin tehtävästä ja siihen liittyy velvollisuus raportoida tehtävän vastuullisesta hoitamisesta jollekin toiselle

Mielestäni talouspäällikön roolissa teen paljon työtä mitä muut eivät näe. Meillä on tiiminä ollut alkuvuodesta asti pinnalla paljon sana läpinäkyvyys, joten aloin pohtimaan omaa läpinäkyvyyttäni sekä tilivelvollisuutta omassa johtoroolissani. Kehitimme yhdessä JORY:n kanssa tiimillemme kuukausikatsaukset, missä esimerkiksi minä käyn yrityksen talouspuolen läpi menneen kuukauden osalta. Lisäksi koen, että viestin myös aktiivisesti sekä selkeästi tiimin kanavilla ajankohtaisista asioista. Ymmärrän, että monelle talousasiat ovat utopiaa, jolloin pyrin itselle päivänselvät asiat kertomaan ja selittämään perusteellisesti muille. Läpinäkyvyyttä luon avoimella tiedonjaolla ja sillä, että jokainen pääsee taloushallinnon järjestelmäämme katsomaan yrityksen ajankohtaista tilannetta. Tiedostan, että liika informaation saavuttaminen on epätodennäköisempää kuin vähäisen informaation saavuttaminen.

Vuoteni talouspäällikkönä on ollut ennenkaikkea opettavainen. Olen vuoden mittaan kehittänyt sekä parantanut toimintaani. Olen luonut vankan toimintapohjan taloudelle, jonka ansiosta seuraava talouspäällikkö pystyy keskittymään vielä enemmän talousjohtamiseen.

You May Also Like…

Alustatalous

Ajattelin kokeilla uutta aluevaltausta ja paneutua alustatalouden maailmaan. Ajat ovat todella muuttuneet ja...

Johtajuuden ristiriidat

Johtajuus on monimutkainen laji, jossa kaikkia ei koskaan voi miellyttää tasapuolisesti ja pettymyksien kohtaamiseen...

Myy enemmän – myy paremmin

Myynti on taitolaji, josta Mika D. Rubanovitsch on kirjoittanut useammankin kirjan. Viime syksynä luin kyseiseltä...

0 kommenttia

Lähetä kommentti