Spotlight reflektio

Lähdeteos: Spotlight tapahtuma

Lähdeteoksen kirjoittaja: Spotlight tapahtuma

Teoriapisteet: 1

Spotlight tapahtumana oli varsin antoisa ja herätti paljon hyviä ajatuksia niin rohkeudesta, kuin myös mielen toiminnasta ja tulevaisuudesta. Eniten ajatuksia minussa herätti Ilkka Halavan puheenvuoro tulevaisuudesta ja robotiikan kehityksestä. Toinen asia, jonka haluan nostaa tapahtumasta esille, on näkökulma siitä, kuinka moni asia tällaisessa hybriditapahtumassa voi mennä pieleen ja kuinka sellaiset ongelmat pystytään ratkaisemaan paikan päällä todella nopealla aikataululla ja isossa paineessa.

Aloitetaan Ilkan esiintymisestä. Minusta Ilkka toi hienosti esille tulevaisuustutkijan työtä ja sitä, miten tulevaisuutta ja tekniikan kehitystä ei tule pelätä alati digitalisoituvassa maailmassa. Hän puhui paljon valtion kehityksestä ja miten erilaisia yhteiskunta rakenteita tulee syntymään lähitulevaisuudessa tekniikan kehittyessä eteenpäin. Mielestäni mielenkiintoisimmat rakenteet olivat kiinalainen malli, jossa yhteiskuntarakenne perustuu hyvin pitkälti valvontaan, sensuuriin ja talkoohenkeen, sekä pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta malli, jossa yhteiskunta toimii korkealla verotuksella ja valtio takaa terveydenhuollon ja muut yhteiskunnan tarvitsemat palvelut juurikin korkean verotuksen kautta. Mielenkiintoista oli, että kiinalainen malli, jossa kaikki perustuu valvontaa saattaa hyvinkin tulevaisuudessa olla toimiva yhteiskunta malli muuallakin teknologian ja sitä kautta valvonnan helpottumisen seurauksena.

Ilkka puhui hyvin paljon myös robotiikasta ja sen hyödyistä, sekä ihmisten väärästä ajattelusta tekoälyä ja robotiikan kehitystä kohtaan. Ilkan mielestä robotiikka tulee tulevaisuudessa ratkaisemaan paljon ongelmia joihin ihmisen aivokapasiteetti ei vain yksinkertaisesti riitä. Ilkka oli myös sitä mieltä, että robotiikka tulee lisäämään tulevaisuudessa ihmisten töitä, vaikka moni kuvitteleekin robottien vievän viimeisetkin työt ihmisiltä. Hän sanoikin, että robotiikan kehittyessä ihmisille jää enemmän aikaa tehdä erilaista työtä, kun robotit tulevat hoitamaan yksinkertaiset hommat, joita ihmiset eivät jaksa/halua enää tehdä. Myös uhkakuvat ja terminaattori skenaariot pitäisi tutkijan mukaan haudata ja keskittyä ennemmin ajattelemaan robottien helpottavan työntekoa tulevaisuudessa.

Nyt siirrytäänkin sitten tapahtumatuotannon haasteisiin ja ongelmien ratkaisuun suuren aikapaineen alla. Spotlight:issä tapahtui mielenkiintoinen haaste, kun yksi puhujista oli laittanut kalenteriinsa väärän päivämäärän ja ei aluksi meinannut päästä osallistumaan koko tapahtumaan. Tällaisissa isoissa tapahtumissa on aina mahdollisuus, että jokin asia menee vikaan ja aiheuttaa järjestäjä taholle ison ongelman, joka pitää pystyä ratkaisemaan nopeasti. Tässä tapauksessa kaikki kuitenkin meni hyvin ja järjestäjät pystyivät muuttamaan aikataulua ja juontajan avulla paikkaamaan tilannetta, jotta puuttuva esiintyjä saataisiin linjan päähän myöhemmin.

Puuttuva esiintyjä kyllä sitten saapuikin lopulta pitämään puheenvuoronsa, mutta siinäkin ilmeni teknisiä ongelmia hänen puoleltaan, joihin järjestävä taho ei pystynyt vaikuttamaan paljoakaan. Kuitenkin tässäkin tapauksessa järjestäjät pystyivät paikkaamaan ja muuttamaan esiintyjän esityksen niin sanotuksi kyselytunniksi, jossa yleisö sai esittää kysymyksiä kyseiselle puhujalle. Näissä tapauksissa usein harmillisinta on, että järjestävä taho saa usein lokaa niskaansa tapahtuman epäonnistumisesta, vaikka ongelmat tapahtuisivatkin heistä riippumattomista syistä.

Toki on olemassa paljon muitakin esimerkkejä mitä esimerkiksi virtuaali tai hybridi tapahtumassa voi mennä pieleen. Olisi varsin katastrofaalista, jos virtuaalisessa tapahtumassa tekniikka pettäisi ja osallistujat joutuisivat tuijottamaan mustaa tietokoneen ruutua kesken esiintyjän esitystä. Tai jos kesken musiikkiesitystä kaiuttimet lakkaisivat toimimasta ja äänet katoaisivat. Yleensä kaikissa tapahtumissa näihin mahdollisiin skenaarioihin on varauduttu ja ne on käyty läpi useasti ennen varsinaista pääpäivää. Kuitenkin mielestäni tällaiset tilanteet tulevat aina yllättäen ja niitten ratkaiseminen vaatiikin päättäväistä ja nopeaa tiimin johtamista ja organisoimista, jotta ongelma pystytään ratkaisemaan tehokkaasti, aiheuttamatta tapahtumalle suurta vahinkoa.

Yleisesti ottaen spotlight oli onnistunut tapahtuma ja jokainen puhuja oli omalta osaltaan innostava ja ajatuksia herättävä. Itse ainakin sain paljon uusia näkökulmia tapahtuman puhujilta ja varmasti aion osallistua tämän tyyppisiin tilaisuuksiin uudestaan. Erityisesti tulevaisuuteen liittyvät puhujat tulevat olemaan omalla kuuntelu listallani korkealla, koska me nuoret kuitenkin olemme se tulevaisuus ja innostavat puhujat saavat aina ajatukset virittäytymään ajatteluun omasta tulevaisuudesta ja siitä minkälaisen siitä itse haluaa rakentaa.

You May Also Like…

Kilpailuetua etsimässä

Selasin Jamkin nettikirjastoa ja kymmenien kirjojen joukosta vastaan tuli Markku Vierulan (2021) teos Löydä...

Sanojen supervoima

Sanojen supervoima kirja on nimensä mukainen tietopakkaus siitä, miten sanat oikeasti vaikuttavat elämäämme. En ollut...

Älykäs intuitio

Luin Asta Raamin kirjoittaman kirjan ”Älykäs intuitio”. Kirja kertoo siitä, kuinka pystyt käyttämään intuitiota...

0 kommenttia

Lähetä kommentti