Somemarkkinoinnin työkirja

Kirjoittaja: Tony Rantala

18 helmikuun, 2021

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Mitä on somemarkkinointi?

Somemarkkinoinnin työkirja on Salla Virtasen kirjoittama kirja, jossa kerrotaan vinkkejä markkinoimiseen sosiaalisessa mediassa. Kirjassa käydään kattavasti läpi erilaisia asioita, joita somemarkkinoinnissa tulisi muistaa ja Virtanen on luonut kirjaan erilaisia harjoituksia, jokaiseen aihealueeseen.

Somemarkkinointi koostuu kaikesta julkisesta toiminnasta, jota yritys tekee eri sosiaalisenmedian palveluissa. Somemarkkinoinnin aloittamista mietittäessä tulisi yrityksen ensin käydä läpi omat tavoitteet markkinoinnin suhteen sekä tunnistaa oma kohderyhmänsä. Näiden asioiden perusteella tulee miettiä, millaisella äänellä yritys lähtee puhuttelemaan ihmisiä sosiaalisessa mediassa.

 

Somemarkkinoinnin kanavat

Yrityksen tiedostaessa oman kohderyhmänsä ja tavoitteensa, on aika miettiä, missä sosiaalisen median kanavassa markkinointia on parasta toteuttaa. Tärkeimpänä asiana on ymmärtää, missä kanavassa omaan kohderyhmään kuuluvat asiakkaat ovat, jotta mainonta saadaan kohdennettua oikein. On myös huomioitavaa miettiä, millaista sisältöä yritys haluaa tuottaa markkinointiin.

Mikäli yritys haluaa markkinoida ensisijaisesti kuvilla ja lyhyillä videoilla, on Instagram ja Facebook silloin hyviä kanavia. Jos yritys haluaa tehdä pitkiä videoita, kannattaa alustaksi valita Youtube ja julkaista esimerkiksi pitkistä videoista lyhyempiä klippejä muissa sosiaalisenmedian kanavissa. Mikäli yritys haluaa keskittyä markkinoinnissaan teksteihin, eikä kuvaamiseen löydy resursseja, kannattaa keskittyä Twitteriin ja LinkedIniin, joissa ihmiset käyvät enemmän asiallista keskustelua eri aiheista. Vaikka erilaisia kanavia on tarjolla paljon, tärkeintä alustoja miettiessä on huomioida kuitenkin omat resurssit somemarkkinointiin. Virtanen muistuttaakin kirjassa, että on parempi pitää yllä yhtä toimivaa ja aktiivista kanavaa kuin viittä satunnaisesti päivittyvää kanavaa.

 

Aktiivisuus ja julkaisujen sisältö

Kun somemarkkinoinnissa on päästy alkuun, on oleellista muistaa aktiivisuuden merkitys sosiaalisessa mediassa. Yrityksessä on hyvä määrittää, kenen tai keiden vastuulla on sosiaalisenmedian päivittäminen, jotta vältytään liian pitkistä tauoista päivittämisessä. Käytettävistä somekanavista riippuen olisi hyvä tehdä jonkinlainen suunnitelma tilien tulevista julkaisuista. Esimerkiksi Instagramissa suositeltu julkaisutahti olisi noin. 3-5 kertaa viikossa.

Yleisesti voisi sanoa, että sosiaalista mediaa selattaessa ihmiset pysähtyvät helpommin katsomaan houkuttelevia kuvia ja videoita kuin pelkkää tekstiä. Kuvien lisäksi kannattaa julkaisuun kirjoittaa myös jokin teksti, josta ihmiset voivat lukea lisätietoja, kun he ovat pysähtyneet katsomaan julkaisua.

Somemarkkinoinnissa oleellista on saada aikaan jokin tunne ihmisissä. Esimerkiksi tarinoilla tai kuvilla, jotka koskettavat tai viihdyttävät katsojaa, saadaan yleensä tunteiden kautta ihmiset myös reakoimaan julkaisuun. Useimmiten reaktio on julkaisusta tykkääminen tai sen kommentoiminen, mutta parhaassa tapauksessa julkaisu saa ihmisten kiinnostuksen heräämään laajemmin yrityksen toimintaa kohtaan.

Vuorovaikutus on myös oleellinen osa somemarkkinointia. On itsestään selvää, että yritysten tulee käyttää aikaansa myös kommunikointiin sosiaalisessa mediassa esimerkiksi kommentteihin ja viesteihin vastaamisella. On myös suositeltavaa osallistuttaa tilien seuraajia esimerkiksi luomalla nopeita kyselyjä, joiden kautta asiakkaat saavat mahdollisuuden vaikuttaa vaikkapa tuleviin julkaisuihin tai yrityksen toimintaan. Erilaisissa ryhmissä keskusteluun osallistuminen on myös todella tehokasta tapa lisätä yrityksen näkyvyyttä.

 

Muita huomioita somemarkkinointiin

Omaa näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa on mahdollista parantaa myös maksetulla mainonnalla. Maksettua mainontaa tehdessä on hyvä kuitenkin tiedostaa yhä tarkemmin mainonnan tavoitteet ja miettiä sisältö siten, että se aiheuttaa mahdollisimman hyviä reaktioita.

Etenkin kuvien avulla markkinointia tehdessä on syytä muistaa, että omilla tileillä tulee julkaista vain sellaista materiaalia, johon omistaa tekijänoikeudet tai on maksanut kuvan käyttöoikeudesta kuvaajalle.

Kun markkinoinnilla pyritään vaikuttamaan ihmisiin, syntyy siitä usein myös palautetta, eikä se aina ole vain positiivista. Negatiiviseen palautteeseenkin pitää pystyä reagoimaan. Mikäli palaute sisältää virheellisiä väittämiä, tulee ne pyrkiä oikaisemaan mahdollisimman nopeasti. Yrityksen tehdessä jonkin virheen, on aina tärkeää muistaa myös pahoitella tapahtunutta ja pyrkiä korjaamaan tilanne asianmukaisesti.

Somemarkkinointia tehdessä on tärkeä muistaa myös seurata sen onnistumista ja siitä syntyviä tuloksia. Seurantaa on suositeltavaa tehdä ainakin siinä määrin, että säännöllisin ajoin tarkastelee omia päivityksiä ja sitä, kuinka paljon ne ovat keränneet reaktioita ihmisiltä. Tuloksia seuraamalla pystytään kehittämään somemarkkinointia jatkuvasti tehokkaampaan suuntaan. Somemarkkinoinnissakin parhaiten oppii erilaisia asioita kokeilemalla.

You May Also Like…

Dopamine nation

Luin Anne Lembken kirjoittaman kirjan ”Dopamine nation”. Anne Lembke on amerikkalainen psykiatri, joka on Stanford...

0 kommenttia

Lähetä kommentti