Sisältömarkkinoinnin työkalut

Kirjoittaja: Iina Laurikainen

27 tammikuun, 2022

Lähdeteos: Sisältömarkkinoinnin työkalut

Lähdeteoksen kirjoittaja: Ida Hakola, Ilona Hiila, Mikko Rummukainen

Teoriapisteet: 3

Sisältömarkkinoinnin työkalut

Mitä sisältömarkkinointi on?

Ennen tämän kirjan lukemista en olisi oikeastaan osannut sanoa tähän kysymykseen mitään. Mutta seuraavassa lauseessa mielestäni on selkeytetty hyvin yksinkertaisesti se mitä sisältömarkkinointi tosiaan on -> ”Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on aina luoda arvoa sisällön kohderyhmälle joko neuvojen, opastuksen, viihdyttämisen tai inspiroinnin kautta. Vain pieni osa sisällöstä ohjaa aktiivisesti ostamaan tai tilaamaan brändin myymiä tuotteita tai palveluita,..”. Ja vaikka sisältömarkkinoinnin tehtävänä on tehdä myös myyntiä yritykselle niin se kuitenkin tehdään enemmän sillä ajatuksella että asiakkaalla on tarve ostaa eikä niin että yrityksellä on tarve myydä. Myös seuraavassa lauseessa on mielestäni kiteytetty hyvin tämä asia -> ”Sisältömarkkinointi on siis markkinointiviestintää, jolla pyritään luomaan lisäarvoa asiakkaille ennen kuin mitään myydään”. Tähän kappaleeseen on nyt selvennetty itsellenikin se mitä sisältömarkkinointi on.

Miten voisin hyödyntää sisältömarkkinointia sitten lähiruoan verkkokaupassani, Ruokossa? Verkkokaupasta löytyy ”artikkelit” osio, minne on tarkoitus päivitellä verkkokaupassa mukana olevista lähiruoan tuottajista tietoa sekä muuten ajankohtaisista ja olennaisista asioista. Voisin tänne päivitellä muun muassa lähiruoasta jonkinlaista tietoa mitä voisin jakaa myös Ruokon somessa -> tämä ohjaisi ihmiset verkkokauppaan lukemaan artikkelin ja mahdollisesti myös selailemaan verkkokaupan valikoimaa sekä ostoksille. Mielenkiintoista sisältöä tuottamalla kuten tuotteista/tuottajista/lähiruoasta kertomalla voi mielestäni tuottaa lisäarvoa asiakkaalle ja siten myös samalla saada heidät ostamaan lopuksi. 

”Sisältömarkkinointi on tehokas lähestymistapa markkinointiviestintään silloin, kun yritys kilpailee huomiosta useiden eri julkaisijoiden kanssa ja haluaa nousta digialustojen algoritmien avustuksella asiakkaidensa sisältösyötteisiin.” Miksi asiakas haluaisi katsella juuri sinun sisältöjäsi? Omia sisältöjään miettiessä on tärkeää pitää aina asiakas mielessä. 

Sisältöstrategian kuusi osa-aluetta:

1. Tavoitteet ja mittarit -> missä meidän täytyy onnistua ja mikä kertoo meille sen, että olemme onnistuneet

2. Asiakaspersoonat ja ostopolut -> miksi ja missä vaiheessa asiakkaamme tarvitsevat sisältöjämme

3. Ydintarina ja sisältötyypit -> kaikkia sisältöjä ja viestejä yhteen sitova punainen lanka

4. Raportointi- ja analyysimalli -> miten olennaista dataa kerätään, jonka avulla opit ja onnistumiset huomataan sekä kehittyminen on mahdollista

5. Kanavien roolitus ja sisällönjakelun malli -> millaista sisältöä mihinkin kanavaan ja miten

6. Toimitusprosessi ja sisältötiimin roolit -> kaikki asiat kuntoon, jotta hommat toimii

Sisältömarkkinoinnin neljä mallia:

Hero, hub, help – malli =

Hero = Muutaman kerran vuodessa päivitettävät asiat, joilla tavoitteena saada mahdollisimman paljon huomiota -> esimerkiksi tuotelanseeraukset, brändiuudistukset 

Hub = Miltei kuukausittain päivitettävät asiat -> esimerkiksi sesonki reseptit ja vinkit

Help = Päivittäin etsittävät ja tarvittavat tiedot -> ohjeistukset, tuotteiden perustiedot, neuvot, oppaat jne.

Big Rock = Yhdestä suuresta tapahtumasta pyritään saamaan mahdollisimman paljon materiaalia myös myöhemmin hyödynnettäväksi sisällöissä.

Content Pillars – malli = Yritykseen liittyvät tärkeät aiheet jaetaan sisältöteemoiksi, joille ruvetaan suunnittelemaan sisältöjä. Ja jokaisessa sisältöteemassa on tärkeää että aihe on käsitelty monipuolisesti, ei-vanhenevat aiheet on käsitelty tyhjentävästi (esim. usein kysytyt kysymykset) sekä ajankohtaisia aiheita käsitellään monipuolisesti.

REAN-malli = Asiakaslähtöinen malli, käytännössä asiakaspolku kiinnostuksesta tuotteen ostoon ja siitä jatkuvaan asiakassuhteeseen. 

REACH = Toiminnan tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman monia ihmisiä potentiaalisesta markkinasta -> brändin tunnettavuuden kasvattaminen

ENGAGE = Tunnettavuutta on jonkin verran ja tavoitteena on tuoda hyvin esille brändin tarjoamaa lisäarvoa asiakkaalle -> jotta asiakas valitsee juuri sinut eikä toista brändiä

ACTIVATE = Kun asiakas on valitsemassa juuri sinulta jonkin asian niin se täytyy varmistaa että kokemus on mahdollisimman sujuva ja kaikki sujuu hyvin -> eteen ei tule esteitä minkä vuoksi esimerkiksi ostos jäisi tekemättä

NURTURE = Asiakas on tässä vaiheessa jo ostanut sinulta jotakin ja nyt täytyy pitää huoli vain siitä että hän pysyy asiakkaanasi ja suosittelisi muillekin sinua.

Opin mielestäni tämän kirjan myötä paljon uusia asioita ja nyt sisältömarkkinointi on itselle paljon tutumpi asia. Kirjassa oli todella paljon hyvää asiaa liittyen markkinointiin ja siihen millainen kehitys viimeisen kymmenenkin vuoden aikana on tullut median ja sisältöjen tuottamisen parissa. Aion taatusti hyödyntää näitä oppimiani asioita verkkokauppani parissa! Kirjan myötä oma kiinnostukseni heräsi sisältömarkkinointia kohtaan ja ymmärrän myös sen, että miten hyödyllistä sen tekeminen olisi. 

You May Also Like…

Uusi neuvotteluvalta

Kirjan kirjottajat: Juhana Torkki ja Sami Miettinen | Refektio by Joel Tiainen | Teoriapisteet: 2 Johdanto Hyvät...

Sinisen meren strategia

Uuden luominen on aina kiehtonut minua, mutta olen aina kokenut sen äärimmäisen haastavaksi, mitä se onkin. Tiedän,...

0 kommenttia

Lähetä kommentti