Sisältömarkkinoinnin työkalut

Kirjoittaja: Lauri Puurula

1 toukokuun, 2022

Lähdeteos: Sisältömarkkinoinnintyökalut

Lähdeteoksen kirjoittaja: MIKKO RUMMUKAINEN/IDA HAKOLA/ILONA HIILA

Teoriapisteet: 3

Haluan oppia työkaluja ja teoriatietoa sisällöntuotannosta ja sisältömarkkinoinnista lisää videotuotantoprojektiamme varten. Projektimme muutenkin alkaa saada enemmän ja enemmän tuulta allensa ja olemmekin jo neuvotteluissa pop-pankin kanssa seuraavista projekteista. Koska projektimme etenee niin hurjaa vauhtia, alamme tajuta, että jalassamme olevat saappaat ovat erittäin isot ja siksi meidän täytyy kasvattaa teoreettista tietämystämme sisältömarkkinoinnista ja sisällöntuotannosta, mikä siis johti tämän kirjan lukemiseen. Kirjan pystyi myös kivasti yhdistämään markkinoijantie-koulutusohjelmaan luettavaksi kirjaksi.

Brändin arvo sisältömarkkinoinnissa

Kirja vahvisti käsitystäni siitä, että meidän kannattaisi eritellä videotuotantomme erilliseksi projektiksi Hohkeenmarkkinointikollektiivista, jotta voisimme luoda juuri meidän näköisemme ja erottuvamman brändin. Voisimme tuottaa laadukasta ja arvokasta sisältöä juuri meidän kohderyhmällemme ja näin sisältömarkkinointi olisi helpompaa ja luultavasti tehokkaampaa. Koska projektissamme keskitymme sisällöntuotantoon videomuodossa, voisimme myös tehdä sisältömarkkinointiamme videomuodossa, sillä näin kaikki asiakkaamme näkevät myös meidän ammattitaitomme ja kädenjäljen jo videosta. Näin tuottaisimme asiakkaalle arvokkaan sisällön ja he näkisivät samalla kädenjälkemme, vaikkemme sitä erikseen mainostaisi. Näin jokainen potentiaalinen asiakas olisi jo nähnyt ainakin yhden meidän videoistamme ja tietäisi hieman ketä me olemme. Näin voisimme viestiä taidostamme ja haluamistamme brändiin yhdistettävistä mielikuvista asiakkaille. Oma brändi tekisi meistä helposti lähestyttävämmän ja se antaisi sisältömarkkinoinnillemme rajat, jotka tietenkin helpottavat markkinoinnin tekemistä. Helposti lähestyttävyys tietenkin edesauttaisi meidän myynti prosessia.

Henkilöbrändi sisältömarkkinoinnintyökaluna

Koen että yksi tehokkain sisältömarkkinoinnin keino on, tuottaa sisältöä vahvan henkilöbrändin kautta. Tapasin Valote Oy:n toisen perustajista Jesse Hongiston ja hän kertoi, että se mikä pelasti heidän videotuotantofirman alun myyntivaikeuksilta, oli hänen yhtiökumppaninsa henkilöbrändi, jonka avulla he tekivät lähes kaiken myynnin. Mietin Valote Oy:n tarinaa vertasin sitä Höyrymediaan, joiden tarinoissa yhteisenä tekijänä on vahvasti henkilöbrändit. Nämä henkilöbrändit olivat kuuluisampia, kuin heidän firmansa ja toimivat yritysten tärkeimpinä sisältömarkkinoinnin työkaluina, henkilöbrändit tehostivat firmojen myyntiprosessia ”Mäksää” ja Jessen yhtiökumppania lähestyttiin suoraan ostomielessä, sekä he bookkasivat huomattavasti enemmän tapaamisia, kuin muut yhtiöiden jäsenet. Uskon, että tämä johtuu siitä, että kaikki haluavat tavata tunnettuja ihmisiä ja nykymaailmassa sinun some seuraajiesi määrä määrittää sinun sosiaalisen arvosi, joten mitä kuuluisampi henkilöbrändi sinulla on somemaailmassa sitä todennäköisemmin sinut, halutaan tavata.

Ajatellessa meidän videotuotantoprojektiamme sama taktiikka todennäköisesti toimisi myös meillä, sillä onhan meillä periaatteessa samat tuotteet. Henkilöbrändin rakentaminen vie kuitenkin paljon aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Kysymys, mikä minua mietityttää on, millainen henkilöbrändi auttaisi myymään videoita ja onko se tarpeeksi verrannollinen minun oikeaan itseeni. Henkilöbrändi ei voi olla oman itseni vastakohta, koska sen epäaitous paistaa helposti läpi. Ehkä minun pitää ensin määrittää oma henkilöbrändini ja sen jälkeen keskittyä niihin piirteisiin henkilöbrändistäni, joista olisi hyötyä meidän projektissamme ja alkaa niiden kautta tuottamaan sisältöä.

Sisältöstrategia

Kirjassa sanottiin, että ”ilman sisältöstrategiaa et tule onnistumaan.” Mikä olisi sitten meidän sisältöstrategiamme videotuotantoprojektissamme? Ensiksi meidän täytyy tietenkin tehdä yrityksemme strategia, jonka aloitamme määrittelemällä tavoitteet ja yrityksemme tarkoituksen, jonka jälkeen alamme luomaan askeleita kohti tavoitteita. Kuvittelen strategiat aina pääni sisällä portaikkona. Portaikon yläpäädyssä on päätavoite ja pitkin portaikkoa on pieniä tasanteita, jotka ajattelen välitavoitteina. Jokainen askelma on teko, toiminto tai vaihe, joka vie meitä kohti ylintä porrasta. Kohti korkeuksia. Tällä hetkellä olemme niin alkutekijöissä videotuotantoprojektissamme, ettemme ole vielä kerenneet miettiä, mitään näistä ja kaiken pohjatyönteko ja portaikkomme määrittäminen onkin meidän seuraava tehtävä.

Suunnittelemme sisältöstrategian projektiimme samalla tavalla eli portaikkona, tässä on täydellisen sisältöstrategian kuusi vaihetta kirjasta, joiden mukaan laadimme portaikon. (Sisältömarkkinoinnintyökalut, 2019)

1. Tavoitteet ja mittarit

2. Asiakaspersoonat ja ostopolut

3. Ydintarina ja sisältötyypit

4. Raportointi- ja analyysimalli

5. Kanavien roolitus ja sisällönjakelun malli

6. Toimitusprosessi ja sisältötiimin roolit

Haasteenamme luultavasti on se, miten yhdistämme sisältöstrategisenportaikon, yrityksenstrategiseenportaikkoon, sillä yrityksenstrategia tehdään pitkälti meidän omasta näkökulmastamme ja siitä mitä haluamme saavuttaa, mutta sisältöstrategia tehdään pääasiassa asiakkaan tarpeiden mukaan. En usko, että monia ristiriita tilanteita portaikkojen välillä tulee, mutta varmasti joitain.

Hero-hub-help

Tekstiruutu: HubTekstiruutu: HelpTekstiruutu: HeroHero-hub-help on strategia missä sisältö jaetaan kolmeen kategoriaan hierarkkisesti hero, hub ja help. Kolmiossa näkyy kuinka useasti kyseisiä sisältöjä tulisi julkaista.

Pari kertaa vuodessa

1-3kk välein

Lähes joka päivä

Strategian ideana on siis rakentaa sisältöstrategia, jonka pääkohdat löytyvät Hero kohdasta, jotka ovat niitä sisältöjä, jotka merkitsevät eniten ja niiden panostus ja laatu näkyvät niistä. Hub kohdasta löytyy sisältö, joka on räätälöity asiakkaiden tarpeisiin ja se toistuu noin. kuukausi tasolla, esim. joka kuukausi voisi tulla sisältöä, joka vastaa eniten kysyttyihin kysymyksiin. Help sisältö taas on sisältöä, jota tuotetaan tiheään tahtiin, jotta asiakas saa mielenkiintoista, lisäarvoa tuottavaa sisältöä tasaiseen tahtiin. Help sisältöön ei myöskään tarvitse käyttää niin paljon resursseja, kuin Hub ja Hero sisältöön. Tätä strategiaa käytämme ehdottomasti videotuotantoprojektissamme, kun saamme sen kunnolla startattua ja strategiat paperille piirrettyä.

Content- pillars malli on strategia, jossa sisällölle valitaan muutama pääteema, joiden ympärille aletaan systemaattisesti rakentamaan brändiä ja kaikkea tuotettavaa sisältöä. Teemoja voi myös järjestellä tietyin aikavälein, esim. vaatebisneksessä vuodenkaudet toimivat teemoina, jotka inspiroivat asuja ja näin teemat voidaan jakaa kvartaaleittain 4 osaan. Tietysti, jotkut teemat pitää aina pysyä, jotta käsitys brändistä ei tule muuttumaan. En näe, että tämä strategia sopisi videotuotanto projektiimme yhtä hyvin, kuin esim. Hero-hub-help- strategia. Strategia voisi toimia hyvin esim. Osuuskuntamme some kanavalla. Voisimme ottaa teemoiksi esim. henkilöstön esittelyvideot ensimmäinen kvartaali, markkinointi vinkit toinen kvartaali, työnteosta ja tilaistoista antava kolmas kvartaali ja viimeinen kvartaali työhyvinvoinnista.

Lopuksi

Kirjasta sain kattavasti oppeja ja koppeja, joita voin hyödyntää videontuotantoprojektissamme. Sisältöstrategian merkityksen huomasin jo viime kesänä, kun olin mukana jyväspurjehdusprojektissa ja siinä me teetimme sisältöä aika hakuammunnalla ilman strategiaa. Luin strategia kirjan kuitenkin vasta nyt, sillä vasta nyt se oli ajankohtaista minulle. Videotuotantoprojekti on meidän iso projektimme, jossa pääsemme itse tekemään kaiken ja rakentamaan taas bisneksen nollasta. Odotan innolla projektin etenemistä ja tämä kirja antoi minulle lisää inspiraatiota projektiin, henkilöbrändin luomiseen ja sisällötuottamiseen.

You May Also Like…

Tieto on valtaa

Tieto on valtaa

Mikko Hyppönen Suomen ehdottomana tietoturvaylijumalana avaa kirjassaan internetin toimintalogiikkaa, tietoturvaa ja...

Vaikuttajamarkkinointi

Somevaikuttajat, tiktokkaajat ja julkisuuden henkilöt ovat nykypäivän somekulttuurin keskiössä. Heidän suosionsa...

0 kommenttia

Lähetä kommentti