Measure what matters

Kirjoittaja: Karim Oussihl

30 toukokuun, 2022

Lähdeteos: Measure what matters

Lähdeteoksen kirjoittaja: John Doer

Teoriapisteet: 2

Saatiin asiakastapaamisessa kirjavinkiksi tämän Measure what matters. Kuuntelin kirjan englanniksi ja vaikka koen sitä ihan ok ymmärtäväni niin piti välillä käyttää googla apuna. Kirjassa siis puhuttiin tavoitteista ja niiden mittaamisesta 

OKR 

OKR:ristä puhuttiin paljon, tosi paljon. OKR tulee sanoista objectives ja key results. Objectivella tarkoitetaan tavoitetta tai määränpäätä ja key resultsilla sitä miten matkaa tavoitteeseen mitataan. Lyhyesti se on kuin tavoitteen seuraamista selkeästi mittaroiduilla välitavoitteilla.  

Tavoitteista ja välitavoitteista akatemialla puhutaan, niin omista kuin tiimin ja yhteisön, mutta seuranta usein ontuu. Tavoitteita on helpompi asettaa, mutta välitavoitteet jäävät usein puuttumaan. Tämä kirja herätti, että välitavoitteita täytyy asettaa ja ne pitää olla seurattavissa ja tai mitattavissa. Isomman päämäärän pilkkominen pienempiin osiin on helpoin tapa päästä sinne. 

OKR-malli tapahtuu sykleissä. Vuosi tason tai miksei kvarttaalitason. Tässä korostuu tavoitteiden seuranta. Kun ollaan hohkeelle asetettu tavoitteita niillä on usein aika milloin ne pitää olla täytetty. Kirja kuitenkin herätti, että on tärkeämpää asettaa selkeät välitavoitteet ja niille aikamäärite jolloin niitä tarkastellaan. Tällöin tavoitteeseen pääsyn keinojen mukauttaminen on mahdollista ja tapahtuu ketterästi. 

Läpinäkyvyys ja kulttuuri 

Kirjasta oli kiva huomata miten hieno yrityskulttuuri Tiimiakatemian tiimeillä on. Kirjassa puhuttiin juuri tavoitteista joita kaikki, niin yhteisö kuin osuuskunnatkin asettavat itselleen. Läpinäkyvyyden ja vastuunoton kulttuurista ja keinoista ja kuinka uudet yritykset voivat kompuroida niiden kanssa oli kirjassa puhetta. On hienoa, että varsinkin meidän tiimissä ne ovat alusta alkaen olleet teemana. Psykologinen turvallisus myös mainittiin ja sen tärkeydestä innovointiin liittyen, tämän kirjan jälkeen Hohketta reflektoidessani, mielestäni meillä on palaset ihan hyvin paikoillaan. 

OKR-mallin välitavoitteiden seurannas läpinäkyvyys niin johdon ja työntekijöiden ja työntekijöiden kesken on tärkeää. Onnistumisten juhlimisen kulttuuri ja hyvä ryhmähenki korostuu jos haluaa saada näitä pieniiä elintärkeitä välisteppejä eteenpäin. Kun asetetaan tavoitteite ja välitavoitteita olisi hyvä, että kaikki pääsevät vaikuttamaan siihen, minkä tavoitteen hän tai he voivat täyttää. Tämä lisää motivaatiota yksilön kohdalla ja sitouttaa häntä yhteiseen päämäärään. 

Kirjasta tuli myös yksi hyvä nosto jonka haluaisin tuoda tiimille. Siinä heitettiin, että kannattaa korvata kukauden työntekijä kuukauden saavutuksella. Ehkä meidän ei tarvitse Hohkeen omaa sprintin tiimiläistä korvata, mutta tämä siihen lisäykseksi olisi huikeaa. Kuukauden työntekijä on yleensä tasaisesti korkealla tasolla toimiva tyyppi ja se on huikeaa kannustaa siihen, mutta kuukauden saavutus kannustaisi kunnianhimoisuuteen, uusiin rohkeisiin kokeiluihin ja innovaatioihin ja ihan vain itsensä ylittämiseen. 

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti