Markkinoinnin uudet 4 P:tä

Kirjoittaja: Henna Lehtonen

6 toukokuun, 2022

Lähdeteos: Markkinoinnin uudet 4 P:tä

Lähdeteoksen kirjoittaja: Eka Ruola

Teoriapisteet: 2

Kävin kirjastossa lainaamassa muutaman kirjan ja tämä neon pinkki opus osui silmiini ja kun aiheena oli vieläpä markkinointi ja kirja oli tuore painos, nappasin sen mukaan. Kirjassaan Markkinoinnin uudet 4 p:tä, Eka Ruola puhuu nykyajan markkinoinnista ja siitä kuinka tätä prosessia tulisi johtaa näiden 4 P:en kautta. Kirjan keissiesimerkit olivat loistavia ja veivät ajatukset syvemmälle aiheeseen, sekä piti kiinnostusta yllä loppuun asti – tällaisia kirjoja olen kaivannut.

Uudet 4 P:tä eli people, purpose, passion ja platform tuovat uutta emotionaalisempaa tasoa vanhoihin rationaalisempiin P:ihin eli product, price, place ja promotion. Nykypäivän markkinoinnissa kaikki nämä osiot täydentävät toisiaan ja jokaista näistä tarvitaan, jotta yrityksellä on mahdollisuus menestyä muuttuvilla markkinoilla ja kilpailukentillä.

People – Ihmiset

Asiakaskeskeisyys ja Asiakaskokemuksen merkitys on kasvanut nykypäivän keskeiseksi kilpailueduksi. Kirjan sanoin ”ihminen on kaikki ja asiakas on kuningas”, koska harva yritys on mitään ilman ihmisiä. Menestyneimpien yritysten salaisuutena on syvä asiakasymmärrys, asiakaskunnan kuuntelu, epäkohtiin reagointi ja inspirointi.

Läpi kevään Hohkeen toiminnassa on ollut isona osana ihmiset, verkostojen ja asiakassuhteiden luominen. 1000 asiakaskäynnin haaste on ohjannut meitä laajaan verkostoitumiseen eri alojen ihmisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Pikkuhiljaa sadat asiakaskäynnit alkavat puhumaan puolestaan ja uusia projekteja ja myyntiä alkaa syntymään. Tämä onnistumisprosentti käyntien määrään nähden olisi kuitenkin syytä olla suurempi. Millä keinoin saamme ihmisiä kiinnostumaan Hohkeesta, meistä ja palveluistamme. Kuinka saisimme ihmisen temmattua alusta asti mukaan yhteistyöhön. Olennaista olisi myös asiakasymmärryksen kasvattaminen ja pohtiminen ketkä oikeasti ovat sitä kohderyhmää, ketä kannattaisi lähestyä.

Purpose – Merkitys

Merkitys on vastaus kysymykseen, miksi yritys tai brändi on olemassa, vastaukseksi on tärkeää löytää korkeampi taso, ilmeinen ei riitä tekemään vaikutusta. Merkitystä luodessa on hyvä pohtia myös arvolupausta, visiota, tarinallisuutta ja brändipersoonaa. Näiden pohjalta on hyvä kiteyttää kiinnostava ja relevantti missio yrityksen tekemisen kannalta – höttö ei kiinnosta ketään.

Vahvat brändit muokkaavat missiollaan voimallisesti ihmisten käsityksiä, yhteiskuntaa ja jopa maailmaa. Merkitys tuo syvyyttä kaikkeen toimintaan ja aiheuttaa tunnekokemuksia, jotka usein vaikuttavat ostopäätökseen. Yrityksen tarinallisuus ja innostava missio edistää asiakkaan sitoutumista yrityksen toimintaan kokonaisvaltaisesti. 

Hohkeen mission ja vision kirkastaminen on ollut paikka paikoin hyvinkin takkuista puuha. Kun tiimissä on 15 ihmistä ja kaikki tuntevat eri asiat merkityksellisiksi on työmaa löytää, jotain yhtä suurempaa asiaa mikä ohjaisi meidän kaikkien tekemistä. Uutta suuntaa tiimimme visiolle tuli kuitenkin tämän viikon treeneissä, kun teimme tiimin yhteistä oppimissopimusta. Kuitenkin syksyllä on hyvä saada lisää kiteytystä, jotta visio on jokaisen tiimiläisen muistissa ja ohjaa päivittäistä toimintaamme. Toimintamme missio on myös syytä näkyä ulospäin ja innostaa ihmisiä sitoutumaan palveluihimme.

Platform – Alusta

Alusta on monimuotoisempi kokonaisuus, kuin tekninen alustaratkaisu verkossa tai mobiilissa. Alustojen valitsemisessa olennaista on asiakasryhmän tuntemus ja ymmärrys siitä missä heidät tavoitamme parhaiten. On pysyttävä myös muutoksien mukana, esim. somekanavat kehittyvät ja uusia tulee nopealla tahdilla.

Koen että Hohkeen alustat, joilla tavoitamme potentiaalisia asiakkaitamme vaati vielä hiomista. Uudet nettisivut ovat pikkuhiljaa syntymässä paremmin asiakkaita palveleviksi ja informatiivisemmiksi, joiden kautta saamme oman osaamisemme ja palvelumme kuuluviin. Sosiaalisen media alustoja voisimme myös hyödyntää entistä enemmän ja kiteyttää sisältöstrategiaa esim. Linkkarin ja Instagramin puolelle.

Tietenkin toiminnassamme isoimpana alustana toimii itse Tiimiakatemia ja sitä voisi hyödyntää entistä enemmän, yli tiimirajojen. Iso yhteisö täynnä tietoa ja taitoa on rikkaus, jota on käytettävä.

Kirjasta heräsi myös kysymys ”Millaisena alustana Hohke haluaa toimia asiakkaille?” – potentiaalinen treeniaihe.

Passion – Intohimo

Intohimo omaan tekemiseen on usein se kantavin voima kohti huippua. Intohimon on lähdettävä itsestä ja yrityksen syvimmästä sisimmästä. Intohimo tarttuu ja se on tärkeää näkyä myös ulospäin asiakkaille.

Koen että tämä osa-alue on yksi vahvuutemme tai ainakin nouseva sellainen, janoamme uuden oppimista ja kehittymistä. Meillä on palo tehdä, kartuttaa kokemusta ja onnistumisia.

Lisää vaan uskoa omiin kykyihin ja tekemiseen. Potentiaalimme on pohjaton kun vaan lähtee tekemään –  kirjan sanoin ”no limit’s perkele.”

Henna Lehtonen | Osuuskunta Hohke

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti