Lean UX

Kirjoittaja: Vili Selenius

9 joulukuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Lean UX on Gothelfin ja Seidenin sanoin on tuotesuunnittelun ja tiimien yhteistyön evoluution tuotos. Sen tarkoitus on yhdistää ”Agile software development” ja ”Lean Startup” ajattelun parhaat puolet ja tuoda näiden yhdistelmä työryhmien käyttöön. Lean UX:n tarkoitus on pyrkiä muuttamaan liiketoiminnallista ajattelua lopputulosorientoituneeksi ja antaa työkalut haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi kaiken kokoisille työryhmille.

 

Lean UX periaatteet

 

Lean UX:n perusperiaatteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: Tiimin kulttuuria ohjaavat, organisaatiota ohjaavat, sekä prosessia ohjaavat. Nämä ovat Lean UX:n perusperiaatteita, joita jokaisen Lean UX tiimin pitäisi pystyä hyödyntämään.

 

Tiimin organisaatiota ohjaavat periaatteet

 • Ristiin toimivat tiimit
 • Pienet, yhteistyökykyiset ja omistautuneet työryhmät
 • Omavaraisuus
 • Ongelmakeskeisyys

 

Tiimin kulttuuria ohjaavat periaatteet

 • Epäilystä siirtyminen varmuuteen
 • Tulokset > Panos
 • Yhteisymmärrys
 • Kaikki samalla viivalla (No rockstars, gurus or ninjas)
 • Lupa epäonnistua

 

Tiimin prosessia ohjaavat periaatteet

 • Työskentely pienissä erissä riskien vähentämiseksi
 • Jatkuva uuden etsiminen
 • GOOB (Getting out of the building)
 • Töiden ulkoistaminen
 • Tekeminen > Analysointi

 

 

Lean UX prosessi

 

Lean UX prosessi on jatkuva sykli, jossa on 4 eri vaihetta:

 1. Tulokset, oletukset, hypoteesi
 2. Suunnittelu
 3. MVP:n (Minimum Viable Product) luominen
 4. Tutkiminen & analysointi

 

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa: Tulokset, oletukset ja hypoteesi, on tarkoitus vision ja ratkaistavan ongelman pohjalta pyrkiä ennustamaan mahdollisia lopputuloksia. Vaiheessa määritellään mahdolliset yritystulokset, kartoitetaan potentiaaliset käyttäjäryhmät, arvioidaan mahdollista käyttäjäkokemusta, sekä tarjottavan ratkaisun ominaisuuksia ja näiden pohjalta koostetaan ennusteista hypoteesi (toimeenpantava idea), joka on testattavissa.

Toisessa vaiheessa: Design It on tarkoitus luoda työryhmässä yhteisymmärrys, sekä luoda ja yhdistellä ideoita Agile software development metodein, joiden pohjalta siirrytään kolmanteen vaiheeseen.

Kolmannessa vaiheessa: MVP:n luominen, luodaan mahdollisimman matalan kynnyksen ratkaisu hypoteesille, jolla on mahdollista testata asiakaspinnassa, onko ensimmäisessä vaiheessa koostettu hypoteesi pätevä.

Lean UX syklin neljännessä ja viimeisessä vaiheessa: Tutkiminen & analysointi, kerätään ja tutkitaan saatua palautetta ja analysoidaan hypoteesia saadun palautteen ja tuloksien pohjalta.

Viimeisen vaiheen jälkeen sykli alkaa alusta saatua palautetta ja kerättyä dataa hyödyntäen.

 

Yksi Lean UX prosessin perusperiaatteista, mikä kolahti minuun erityisesti, on kaiken ylimääräisen karsiminen, mikä ei auta haluttuun lopputulokseen pääsemisessä. En usko, että tulen käyttämään Lean UX metodia ainakaan enää opiskeluaikanani tiimityöskentelyssä, (Sillä sen opettelu tässä vaiheessa olisi mielestäni juurikin ylimääräisen lisäämistä) mutta tämän yhden perusperiaatteen pohjalta aion pyrkiä karsimaan projekteistani kaiken ylimääräisen, mikä ei siinä hetkessä palvele projektini tavoitetta.

You May Also Like…

Kilpailuetua etsimässä

Selasin Jamkin nettikirjastoa ja kymmenien kirjojen joukosta vastaan tuli Markku Vierulan (2021) teos Löydä...

Sanojen supervoima

Sanojen supervoima kirja on nimensä mukainen tietopakkaus siitä, miten sanat oikeasti vaikuttavat elämäämme. En ollut...

Älykäs intuitio

Luin Asta Raamin kirjoittaman kirjan ”Älykäs intuitio”. Kirja kertoo siitä, kuinka pystyt käyttämään intuitiota...

0 kommenttia

Lähetä kommentti