Leaders of Learning – Harvard University

Kirjoittaja: Matias Alsio

10 marraskuun, 2021

Lähdeteos: Leaders of Learning

Lähdeteoksen kirjoittaja: Richard Elmore

Teoriapisteet: 3

Kurssin toteutti Professori Richard Elmore

Gregory R. Anrig Professor of Educational Leadership at the Harvard Graduate School of Education

Suoritin nettikurssin jonka veti Harvard professori. Kurssilla käsiteltiin erilaisia tapoja oppia. Kurssi pohjautui Modes of Learning malliin, jossa oppiminen jaetaan 4 eri ryhmään. Kurssin tavoitteena on hahmottaa itselleen paras oppimis tyyli, sekä hahmottaa miten erilaisille oppimistyyleille pystyy luomaan hyvän ympäristön oppimiseen ja mitä he tarvitsevat. Tämän ymmärtäminen auttaa varmasti tulevaisuudessa miten toimin oman tiimin sisällä ja miten teen projekteja erilaisten ihmisten kanssa.

Kurssi alkaa sillä, että teen testin jossa mittaan omaa tapaa oppia. Kurssin ideana on vahvistaa ja selkeyttää omaa tietoisuutta omasta oppimistavasta ja oppia reflektoimaan omaa oppimista.

Oppimistyyli testi

Tässä tulokset kurssin aloitus testistä, jossa sain prosentuaalisesti vastauksen siitä, mihin oppimis ryhmään sijoitun:

YOUR RESULTS
In the Hierarchical Individual Quadrant you scored 34.92%

In the Hierarchical Collective Quadrant you scored 19.05%

In the Distributed Individual Quadrant you scored 58.73%

In the Distributed Collective Quadrant you scored 42.86%

Vastaukset hahmottivat heti alkuun sen, että hierarkinen oppimistapa ei ole minua varten. Tässä seuraavaksi laitan omat vastaukset kun kurssin lopussa tein saman testin uudestaan:

YOUR RESULTS
In the Hierarchical Individual Quadrant you scored 22.22%

In the Hierarchical Collective Quadrant you scored 3.17%

In the Distributed Individual Quadrant you scored 100%

In the Distributed Collective Quadrant you scored 30.16%

Niinkuin tuloksista näkee, sain suuren hyödyn kurssista. Opin hahmottamaan oman oppimistyylini ja hahmotin myös oppimistyylin, joka ei sovi minulle lainkaan. Tiedän jo etukäteen, että tieto omasta oppimistyylistä tulee helpottamaan omaa oppimista, polkua tiimiläisenä ja projekteissa toimimista. Kurssia suorittaessa mulle alkoi hahmottumaan tosi isosti se, että oon aina tienny miten tykkään oppia, mutta en oo koskaan osannu poistaa ympäriltä tapoja miten en tykkää oppia. Tää on sekoittanut ja hankaloittanut tosi paljon mun oppimista ja opiskelua ala-asteelta lähtien.

Varmaan tässä kohtaa on aika tärkeetä avata mitä erilaiset oppimistavat tarkoittaa.


Hierarchical Individual oppii parhaiten yksilönä auktoriteetilta ja pitää valmiista rakenteista ja vastauksista.

Distributed Individual oppii parhaiten päättämällä itse minkä oppiminen on tärkeää ja hankkimalla itse tiedon ja opin.

Hierarchical Collective Oppii parhaiten auktoriteetilta, mutta tykkää toimia ryhmässä. Tärkeää on olla valmiit vastaukset ja rakenteet

Distributed Collective oppii parhaiten erilaisista sosiaalisista ryhmistä, joissa jokainen saa opiskella juuri sitä mikä itseä kiinnostaa ja oppia aiheesta vuoropuhelun ja tekemisen kautta.

Uskon suurimman osan tiimiakatemian opiskelijoista olevan eniten tai toiseksi eniten distributed collective oppijoita. Tämä kuvaa parhaiten sitä mielikuvaa mitä tiimiakatemiasta sai kun tänne haki. Oman kokemuksen mukaan tiimiakatemia on alkanut muuttumaan distributed collectivesta enemmän suuntaan hierarchical collective, sillä nykyään on tullu paljon sääntöjä mitä on pakko noudattaa ja se tuo mukanaan auktoriteettisen rakenteen toiminnalle. Joillekin yksilöille se, että annetaan säännöt ja rajoitteet mitä saa tehdä ja mitä ei voi olla suureksi avuksi, itselleni se ei kuitenkaan ole ollut näin.

Oma tapani oppia on se, että päätän itse mikä on tärkeää oppia milläkin hetkellä ja teen sen yksinäisesti. Toisena tuli se, että työskentelen tiimissä jossa kaikki tuovat omia ideoitaan ja niiden pohjalta ideoidaan mitä erikoisimpia ratkaisuja toimintatapoja tai ideoita. Tän oon huomannu jo aikaisesta nuoruudesta. Kun on ollut koulussa esimerkiksi kuviksen tunnilla ohjeistus miten tulee tehdä, tuntuu se tosi typerältä. On se sitten että tehdään kuviksessa jtn ryhmätyötä tai yksilötyötä, jos on kerrottu mitä pitää tehdä ja mitä ei pidä tehdä, en oo tykänny siitä yhtään. Se tuntuu pienissäkin määrissä tosi ahdistavalta ja rajoittavalta ja rehellisesti sanottuna vie motivaation tekemisestä melkein kokonaan. Tässäkin on olut eroa onko kyseessä yksilötyö vai ryhmätyö. Varsinkin yksilötyössä ohjeet mitä tehdä ja miten on omalla kohdalla kaikki rajoittavimpia. Ryhmätyössä kuitenkin jossain määrin pystytään luomaan omaa vaikka pysytäänkin raameissa, sillä monen ihmisen kanssa on pakko kehittää toimiva yhteis ymmärrys tekemiseen.

Kun hierarkaalinen oppimismalli otetaan pois kuviosta, koen itse loistavani. Hyvänä esimerkkinä toimii 24h synnytysten kehittäminen. Kun mun ja parin muun tehtävänä oli keksiä erilaisia aiheita 24h mistä sitten äänestetään, lähti ideat laukkaamaan ja saatiin mitä erikoisimpia eri konsepteja luotua (Distributed Collective). Tällöin sai itse päättää ja kehitellä asioita ilman mitään rajoituksia ja muokata niistä toimivia konsepteja. Tästä pidän ja tämä on syy miksi hain akatemialle.

Heti taas kun tullaan kertomaan että on pakko tehdä näin tai että näin ei saa tehdä ja tämä ei käy niin alkaa tilanne muuttamaan muotoaan ja tällöin oma luovuuteni ja halu tehdä ja oppia laskee.

Millainen oppiminen sitten on mulle optimaalisinta? Ehdottomasti esimerkiksi se miten tän nettikurssinkin suoritin, Distributed Individual. Sain itse etsiä kiinnostavimman nettikurssin tuhansista kursseista, suoritin sen itse omaan tahtiin ja etsin tarvittavaa taustatietoa kurssia tehdessä opitun asian ymmärtämisen tueksi ja reflektoin omaa tekemistäni päässäni. Tämä on se miten toimin parhaiten. Tämä menee hieman vastaan tiimiakatemian rakennetta, mutta koen silti tärkeimmän tekijän olevan se, ettei rakenne ole hierarkinen.

Miten aiheen oppeja sitten hyödyntää omassa elämässä?

Heti kurssin suoritettua aloin ymmärtää minkälaisista tilanteista kannattaa pysyä kaukana. Jos esimerkiksi tulen kasaamaan uutta projekti ryhmää, aijon selvittää heit minkälaisella mallilla ihmiset tykkäävät toimia, tuleeko projektiin yksi projektipäällikkö joka kertoo mitä tehdä vai ruvetaanko projektissa yhdessä pohtimaan sueraavia askeleita ja jokaiselle annetaan vastuu kehitellä omia ideoita ja kehittää olemassaolevia ideoita ja tulevaa tomiintamallia yhdessä. Tiedän jo heti, että jos projektipäällikkö on liian päällikkö, en aijo olla projektissa mukana koska teidän sen laskevan oman motivaationi, tuovan lisä taakkaa kyseiselle projektille ja tällöin alan yleensä välttelemään asioita. Projektit, joihin tulen osallistumaan tulee olemaan joko sellaisia, joissa ideointi ja oppiminen tehdään yhdessä sillä hetkellä kun pohdittavaa tulee vastaan tai sellainen, jsosa yhdessä mietitään miten toimimme ja sitten menen yksin kotiin toimimaan ja oppimaan asiasta ja toteuttamaan omaa osuuttani projektiin.

Kun olen projekteissa, tulen tarkkailemaan muita ihmisiä ja mahdollisesti kyselemään heiltä, miten he kokoevat oppivansa parhaiten, näin pystyn johtamaan projektin oppimis tilanteet sellaisiksi missä jokainen kokee olevansa parhaimmillaan. Tämän koen olevan kurssin suurin opetus johtamisesta. Itse en edes osannut ajatella oppimistapoja tältä näkökulmalta ja nyt kun olen aiheesta oppinut, pystyn täyttämään muiden tarpeita ja luomaan tilanteista parempia, kun tätä harjoittelee tarpeeksi koen että pystyn parhaimmassa tapauksessa lukemaan ihmisiä ja luomaan hyvän oppimis ympäristön ilman että he edes tietävän tälläisen asian tapahtuvan taustalla.

Kurssi oli todella mielenkiintoinen ja aijon jatkossakin suorittaa erilaisia nettikursseja Edx.Org kautta.

Matias Alsio

You May Also Like…

Somevaikuttajaksi!

(Markkinoinnin koulutusohjelma) Viimeaikoina somevaikuttajan työ on kiehtonut minua, siksi päätin lukea Emmi Lehtomaan...

0 kommenttia

Lähetä kommentti