Kehitä kokeillen

Kirjoittaja: Pekka Martinmäki

30 huhtikuun, 2020

Lähdeteos:

Lähdeteoksen kirjoittaja:

Teoriapisteet:

Tiimimme painottaa ja kannustaa kaikkia rohkeisiin kokeiluihin sekä hulluihin ideoihin. Hullut ideat tulevat luonnostaan miltei kaikilta, mutta jostain syystä ne jäävät aina vain ajatuksiksi. Se saattaa johtua osittain siitä, että jäämme liikaa suunnittelemaan ja puntaroimaan ideoiden kannattavuutta. Kuitenkin suurimpana syynä ainakin minulla on se, etten kaikissa ideoissa edes tiedä kuinka niitä lähtisin toteuttamaan. Kirjasta sain loistavia neuvoja, joilla minun on helpompaa lähteä toteuttamaan ja kokeilemaan ideoitani.

 

Kirjassa kokeilemalla kehittämisen prosessi on jaettu vaiheisiin, joiden välillä liikutaan projektin aikana tiedon lisääntyessä. Ne ovat tavoite, tarve, kehitettävät ideat, kokeilut ja lopputulos. Tyypillisesti projekti alkaa tavoitteesta, tarpeesta tai kehitettävästä ideasta. Kokeilemalla kehittäminen mahdollistaa epävarmasta tilanteesta aloittamisen, koska tavoite selkeytyy myös kokeilemisen kautta. Silti on hyvä miettiä aikaisempia vaiheita, vaikka lähdettäisiin liikkeelle keskeltä. Esimerkiksi jos lähdetään liikkeelle tarpeesta, on tärkeää miettiä mikä on projektin suurempi tavoite.

Tavoite kuvaa suurempaa päämäärää, johon hankkeella pyritään. Tavoitteena toimii mikä tahansa suurempi kokonaisuus. Tavoite voi olla konkreettinen tai epämääräinen pyrkimys. Tavoite voi olla esimerkiksi uuden palvelun luominen, pyrkimys lähemmäs organisaation unelmaa, viestinnän parantaminen tai päätöksenteon nopeuttaminen.

Tarve tarkoittaa tässä yhteydessä konkreettista ongelmaa tai haastetta. Tässä kohdassa tulee etsiä haasteita, jotka pitää ratkaista tavoitteeseen pääsemiseksi. Minulle tässä vaiheessa on vaikeinta löytää juuri ne oleelliset ongelmat asiakkaan näkökulmasta.

Kehitettävät ideat tässä yhteydessä tarkoittaa, että projektin voi aloittaa ilman selkeää näkemystä päämäärästä tai ongelmista. Tarkempi ymmärrys aikaisemmista vaiheista kirkastuu yleensä kokeillessa. Minun ideani jäävät usein tähän vaiheeseen, koska en ole uskaltanut lähteä kokeilemaan ilman kunnollista suunnitelmaa.

Kokeilut vaiheessa lähdetään testaamaan käytännössä ideaan liittyviä väitteitä ja olettamuksia. Tarkoituksena on kokeilun kautta löytää puuttuvaa tietoa, koska sitä ei muuten saada yhtä tehokkaasti selville. Kokeiluilla haetaan myös perusteita idean väittämille ja oletuksille.

Lopputulos selkeytyy onnistuneiden kokeilujen avulla ja toivottavasti päästään haluttuun päämäärään. Välillä kuitenkin löytyy uusia ongelmia ja joudutaan palaamaan aikaisempiin vaiheisiin.

 

Kirja oli minulle todella ajankohtainen ja aion viedä suoraan käytäntöön sen oppeja. Sain hyviä neuvoja ja nyt uskon luottavani enemmän omiin ideoihin. Kirja selkeytti hyvin, että tulisi keskittyä vähemmän projektien ja ideoiden negatiivisiin puoliin ja kokeilla rohkeammin. Tiimimme on poikkeustilanteen aikana yrittänyt saada myytyä synnytyksiä, joissa on mielestäni loistava mahdollisuus testata kokeilemalla kehittämistä.

You May Also Like…

Älykäs intuitio

Mikä on se mystinen työkalu, jota Oprah, Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, Nikola Tesla ja lukuisat muut aikamme nerot...

Digiyrittäjän käsikirja

Digiyrittäjän käsikirja kertoo, kuinka kannattava konsulttiyritys perustetaan ja kasvatetaan. Digikonsultti voi tehdä...

Suojattu: Lisää liksaa

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

0 kommenttia

Lähetä kommentti